ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.98 din 14 octombrie 2003
privind unele măsuri de întărire a pazei pădurilor proprietatea persoanelor fizice și pentru modificarea art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național
Textul actului publicat în M.Of. nr. 744/23 oct. 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituție,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Prin derogare de la prevederile art. 70 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, ale art. 8 alin. (1) lit. b) teza I și ale art. 15 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, Regia Națională a Pădurilor asigură paza pădurilor proprietatea persoanelor fizice, care nu sunt administrate prin structuri silvice autorizate, în vederea păstrării integrității, prevenirii tăierilor ilegale, distrugerii sau degradării vegetației forestiere, pășunatului abuziv, braconajului și a altor fapte infracționale sau contravenționale.

Art. II. - Fondurile necesare îndeplinirii obligației prevăzute la art. I se asigură din resursele Regiei Naționale a Pădurilor.

Art. III. - Articolul 31 din Ordonanța Guvernului nr.96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, aprobată cu modificări prin Legea nr. 141/1999, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.122 din 26 februarie 2003, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 31. - (1) Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 ani la 10 ani și cu interzicerea unor drepturi.

(2) Materialul lemnos rezultat se confiscă, iar dacă acesta nu se găsește, infractorul este obligat la plata contravalorii acestuia.

(3) Infractorul este obligat, de asemenea, să aducă terenul forestier în starea de a fi plantat și să asigure plantarea acestuia, conform documentației tehnice de specialitate, ambele operațiuni făcându-se pe cheltuiala sa.

(4) Favorizarea la săvârșirea infracțiunii prevăzute în alin. (1) se pedepsește potrivit art. 264 din Codul penal."

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului,
Ilie Sârbu

Ministru delegat pentru coordonarea
autorităților de control,
Ionel Blănculescu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 14 octombrie 2003.
Nr. 98.


Joi, 29 septembrie 2022, 05:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.