HOTĂRÂRE nr.1.572 din 18 decembrie 2003
privind finanțarea cheltuielilor necesare organizării și desfășurării la Sinaia, în perioada 9-11 ianuarie 2004, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie și dezvoltare economică din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României pe anul 2004
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1/5 ian. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. III alin. (11) lit. k) și alin. (111) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 364/2002,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă finanțarea în anul 2004 a cheltuielilor necesare organizării și desfășurării la Sinaia, în perioada 9-11 ianuarie 2004, a Reuniunii la nivel înalt pe probleme de strategie și dezvoltare economică.

Art. 2. - Finanțarea acțiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 42 din 18 decembrie 2003, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 998.200 mii lei și diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2004 de la capitolul 72.01 "Alte acțiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare și prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".

Art. 3. - Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2004 al Ministerului Afacerilor Externe și se suplimentează bugetul pe anul 2004 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte acțiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare și prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 30 iunie 2004.

Art. 4. - Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2004.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,
Mircea Geoană

Ministrul pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Eugen Bejinariu

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2003.
Nr. 1.572.


Duminică, 26 iunie 2022, 11:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.