HOTĂRÂRE nr.1.344 din 18 noiembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 43/19 ian. 2004

În Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.344/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.838 din 25 noiembrie 2003, se face următoarea rectificare:

- la alin. (1) al art. 37, în loc de: "Metalele prețioase sub orice formă,......" se va citi: "Metalele prețioase sub orice formă și pietrele prețioase,......".


Joi, 06 octombrie 2022, 17:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.