ORDIN nr.1.459 din 7 august 1995
pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotararea Guvernului nr.335/1995, precum și a altor operatiuni
Textul actului publicat în M.Of. nr. 208/8 sep. 1995

ORDIN Nr. 1459 din 7 august 1995 pentru aprobarea Precizarilor referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 335/1995, precum si a altor operatiuni

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 8 septembrie 1995 Ministru de stat, ministrul finantelor, in baza Hotaririi Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, avind in vedere prevederile art. 3 din Hotarirea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Precizarile privind reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, precum si a altor operatiuni prezentate in anexa.

ART. 2
Directia generala a contabilitatii va lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu ANEXA 1 PRECIZARI referitoare la reflectarea in contabilitate a prevederilor art. 1 din Hotarirea Guvernului nr. 335/1995 privind regimul constituirii, utilizarii si deductibilitatii fiscale a provizioanelor agentilor economici si societatilor bancare, precum si a altor operatiuni In baza art. 3 din Hotarirea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor masuri de executare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, in vederea aplicarii corecte si unitare in economie a unor operatiuni ce decurg din aplicarea reglementarilor legale, se emit urmatoarele precizari cu caracter contabil:

1. Reflectarea in contabilitatea agentilor economici, persoane juridice, a provizioanelor deductibile fiscal:
a) Inregistrarea clientilor neincasati in cazul declararii falimentului acestora, la clienti incerti:
416 = 411 - cu valoarea bunurilor livrate, prestatiilor efectuate sau lucrarilor executate clientilor neincasati (in cazul declararii falimentului acestora);
6812 = 491 - cu valoarea provizioanelor pentru creante neincasabile, constituite potrivit prevederilor legale in vigoare, mai putin T.V.A. aferenta;
491 = 7812 - cu valoarea provizioanelor diminuate sau anulate, reluate la venituri (in cazul incasarii sau inregistrarii pe cheltuieli a creantelor pe baza unei hotariri judecatoresti);
% = 416 - cu sumele trecute pe cheltuieli cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti, inclusiv T.V.A. aferenta, 654 4427 sau 512 = 416 - in cazul incasarii creantei ca urmare a revenirii la starea de solvabilitate.
b) Inregistrarea provizioanelor pentru pierderi din diferente de curs valutar aferente creantelor si obligatiilor in valuta, evidentiate in bilantul contabil la sfirsitul exercitiului financiar, inclusiv cele aferente creditelor pentru investitii:
6812 = 1514 - cu valoarea provizioanelor pentru pierderi din diferente de curs valutar aferente creantelor si obligatiilor in valuta, constituite;
1514 = 7812 - cu sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pentru pierderi din diferente de curs valutar.
c) Provizioane pentru garantii de buna executie, acordate clientilor conform clauzelor contractuale:
6812 = 1512 - cu valoarea provizioanelor pentru garantii constituite conform contractelor;
---- ---6xx = % - cu cheltuielile efectuate in perioada de garantie 300 421 431 etc.
---- ---1512 = 7812 - cu sumele reprezentind diminuarea sau anularea provizioanelor pe masura efectuarii cheltuielilor cu remedierile sau expirarea perioadei de garantie inscrisa in contract.

2. Incepind cu anul 1995, Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 12.127 din 31 mai 1994 privind reflectarea in contabilitate a unor operatiuni decurgind din aplicarea reglementarilor aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 704/1993 se abroga.
De asemenea, prevederile pct. 17-20 din Precizarile privind masurile referitoare la intocmirea bilanturilor contabile pe anul 1994, aprobate prin Hotarirea Guvernului nr. 3/1995 au fost valabile numai pentru inchiderea exercitiului financiar pe anul 1994.
Incepind cu exercitiul financiar pe anul 1995, pentru diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor se aplica prevederile pct. 76 si 90 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 704/1993, cu precizarea ca se va avea in vedere cursul zilei din data efectuarii operatiunii.

3. Avind in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 referitoare la inregistrarea in evidenta contabila a veniturilor si cheltuielilor, precum si a determinarii profitului impozabil, incepind cu data de 1 ianuarie 1995, Precizarile Ministerului Finantelor nr. 13.295 din 18 iulie 1994 isi inceteaza aplicabilitatea. De la aceeasi data se aplica prevederile Hotaririi Guvernului nr. 974/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind metodologia de calcul si formularistica corespunzatoare referitoare la impozitul pe profit.

4. Veniturile rezultate din vinzarea imobilizarilor corporale (mijloace fixe , active) ramase dupa deducerea cheltuielilor aferente acestora, conform art. 5 pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, se inregistreaza la fondul de dezvoltare (articol contabil 129 = 111 - cu diferenta dintre sumele rezultate din vinzarea bunurilor, mai putin valoarea ramasa neamortizata, inclusiv cheltuielile efectuate pentru realizarea acestor venituri).

5. Amortizarea imobilizarilor necorporale, calculata potrivit pct. 35 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, se include pe cheltuieli de exploatare, efectuindu-se articolul contabil: 6811 = 280, fara a se reflecta in contabilitate constituirea fondului de dezvoltare. In acest sens se modifica alin. 2 al pct. 37 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 746/1994.

6. Alocatiile bugetare pentru investitii acordate de la bugetul de stat, sub forma cheltuielilor de capital, se inregistreaza in creditul contului 118 "Alte fonduri" analitic distinct, urmind ca, dupa receptia si punerea in functiune a investitiei, aceasta sa se regularizeze astfel:
a) la regiile autonome 118 = 1015 b) la societatile comerciale 118 = 1012
7. Garantiile retinute angajatilor care au functia de gestionar se inregistreaza in contabilitate astfel:
421 = 4281 - cu valoarea garantiei retinute pe statul de plata analitic distinct 5121 = 5121 - cu valoarea garantiei virate din cont de la banca in cont la

C.E.C. sau cont de depozit la banca analitic analitic

C.E.C. bancar 5121 = 4281 - cu valoarea dobinzii incasate, cuvenita fiecarui gestionar pentru sumele retinute analitic analitic

C.E.C. distinct 4281 = 5121 - cu valoarea comisionului perceput, la lichidarea garantiei analitic analitic distinct C.E.C.
581 = 5121 - cu sumele ridicate din contul de la C.E.C., reprezentind garantii de achitat 5311 = 581 - cu sumele inregistrate in registrul de casa 4281 = 5311 - cu suma reprezentind garantia si dobinda, mai putin comisionul, achitate gestionarului.

8. Repartizarea diferentelor de pret asupra valorii bunurilor iesite si asupra stocurilor se face prin inmultirea coeficientului de repartizare, stabilit conform pct. 69 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii nr.
82/1991, cu valoarea bunurilor iesite din gestiune, cumulate de la inceputul anului. Din suma rezultata se scad diferentele repartizate pina la luna pentru care se face calculul, obtinindu-se astfel diferentele aferente bunurilor iesite in cursul lunii.

9. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor privind vinzarea/cumpararea de valuta catre/de la populatie la casele de schimb valutar:
a) La cumparare 5314 = 5311 - cu pretul de cumparare (in cazul in care unitatea practica comision, se va credita si contul 708) b) La vinzare 5311 = % - cu pretul de vinzare ----------------------5314 - cu pretul de cumparare 704 - cu diferenta dintre pretul de cumparare si pretul de vinzare 708 - cu comisionul practicat (daca este cazul).

10. In anul 1995, sumele datorate si platite lunar de contribuabilii mari conform art. 15 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, reprezentind plati in avans in contul impozitului pe profit, se vor inregistra in debitul contului 441 "Impozit pe profit" analitic "Impozite achitate in avans" (441 = 5121).
Contribuabilii mari care, pina la data prezentelor precizari, au reflectat obligatia privind avansurile in contul impozitului pe profit in debitul contului 691 sau 471 vor corecta aceasta operatiune prin stornare.
Ca urmare, la rindul 55 "Avansuri impozit pe profit", din formularul de raportare trimestriala, cod 01 "Rezultate financiare", contribuabilii mari vor inscrie sumele reprezentind partile in avans in contul impozitului pe profit, care se preiau din rulajul debitor al contului 441 analitic "Impozite achitate in avans".

11. Societatile comerciale care efectueaza operatiuni de import/export in comision, pe baza de contract, inregistreaza la venituri numai comisionul cuvenit potrivit contractului.
-------------------------


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.