HOTĂRÂRE nr.966 din 15 iunie 2004
pentru stabilirea procedurii privind virarea sumei reprezentând prețul încasat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din vânzarea acțiunilor deținute la Societatea Comercială "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara către Parcul industrial Hunedoara
Textul actului publicat în M.Of. nr. 563/24 iun. 2004

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - În termen de două zile de la încasarea sumei reprezentând prețul cu care au fost vândute acțiunile Societății Comerciale "SIDERURGICA" - S.A. Hunedoara, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului notifică și solicită Parcului industrial Hunedoara datele de identificare a acestuia, precum și contul în care se virează suma.

Art. 2. - În termen de 3 zile de la solicitarea datelor de identificare, precum și a contului în care va fi virată suma, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului va vira această sumă în contul indicat, din veniturile prevăzute în anexa nr. 1B la Hotărârea Guvernului nr.646/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și va notifica Ministerului Finanțelor Publice această operațiune, pentru confirmarea sumei cu care se vor diminua vărsămintele la trezoreria statului.

Art. 3. - Sumele primite de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului vor fi utilizate de Parcul industrial Hunedoara numai în scopul stabilit potrivit art. 15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.116/2003, respectiv crearea de noi locuri de muncă.

Art. 4. - Verificarea modului de utilizare a sumei virate către Parcul industrial Hunedoara se face de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Ministerul Finanțelor Publice, potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Președintele Autorității
pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 15 iunie 2004.
Nr. 966.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.