HOTĂRÂRE nr.185 din 22 aprilie 1994
privind acordarea alocatiei de hrana zilnice pentru personalul navigant și auxiliar imbarcat pe nave
Textul actului publicat în M.Of. nr. 113/4 mai. 1994

HOTARIRE NR. 185 DIN 22 APRILIE 1994 privind acordarea alocatiei de hrana zilnice pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

Aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 113 DIN 04 Mai 1994
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave apartinind unitatilor bugetare si regiilor autonome cu specific deosebit beneficiaza de alocatie de hrana in cuantumurile prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2
Cuantumul valoric al alocatiei de hrana va fi majorat periodic in functie de indicele mediu de crestere a preturilor la principalele produse alimentare prin hotaririle de indexare *) a unor venituri ale populatiei.

ART. 3
Unitatile bugetare care au incadrat personal navigant si auxiliar imbarcat pe navele din dotare vor urmari incadrarea in creditele bugetare acordate pentru acest articol de cheltuieli.

ART. 4
La regiile autonome si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, alocatia zilnica de hrana se acorda, diferentiat, in limita numarului de calorii stabilit potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezenta hotarire, iar cuantumul in lei al acesteia se negociaza in cadrul contractului colectiv de munca.

ART. 5
Conditiile de acordare a alocatiei de hrana sunt stabilite in anexa nr. 2.

ART. 6
Hotarirea Guvernului nr. 558/1990 privind alocatia de hrana pentru personalul navigant, modificata prin art. 4 al Hotaririi Guvernului nr. 1086/1990, precum si orice dispozitii contrare prezentei hotariri se abroga.
PRIM - MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
---------------Ministrul transporturilor, Aurel Novac Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu ANEXA NR. 1 ALOCATIILE DE HRANA ZILNICE pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave -------------------------------------------------------------------------------Categorii de nave si de personal Numarul de calorii Lei/zi pe om/zi -------------------------------------------------------------------------------
1. Nave maritime de transport marfuri si calatori, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere, de transport fluvial, platforme de foraj si extractie maritima, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport marfuri si calatori, tancuri propulsate de bunkeraj, dragi fluviale si maritime, salande, macarale auto propulsate si nepropulsate, slepuri, ceamuri, remorchere portuare si pilotine. 4.200 2.040
2. Restul navelor si corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cit sunt in conservare, pe timpul iernatului, pe timpul constructiei si reconstructiei in tara. 4.000 1.865
3. Scafandri 4.800 2.225 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Nivelul alocatiei de hrana cuprinde si nivelul maxim de majorare aprobat prin Hotarirea Guvernului nr. 35/1994.
*) - A se vederea Hotarirea Guvernului nr. 178/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 28 aprilie 1994.
ANEXA NR. 2 CONDITIILE de acordare a alocatiei zilnice de hrana
1. Alocatia de hrana se acorda integral pentru personalul navigant la care serviciul este organizat in schimburi de 12 ore lucratoare cu 24 de ore libere la uscat sau la care activitatea este organizata in carturi de 4 ore lucratoare cu 8 ore libere, pentru personalul care sta permanent la bord, scafandri, precum si pentru personalul de pe navele aflate in alte porturi decit cele de resedinta si in cuantum de 50% pentru personalul navigant la care serviciul este organiazat in schimburi de 8 ore lucratoare cu 16 ore libere la uscat.

2. Alocatia de hrana prevazuta se acorda si personalului de siguranta si control al navigatiei, iar pentru personalul de la alte nave apartinind unitatilor bugetare care participa alaturi de cele de salvare, de depoluare si de combatere a incendiilor pe apa si la nave, alocatia se acorda pe timpul participarii la astfel de actiuni.
Elevii si studentii imbarcati pe timpul executarii practicii pe astfel de nave primesc aceleasi drepturi de alocatie de hrana la bord ca si echipajul navei.

3. Personalul aflat in concediu de odihna, concediu medical la uscat, in compensare la uscat pentru timpul lucrat suplimentar, tura libera, precum si in orice alte cazuri de lipsa la bord, inclusiv personalul aflat la dispozitia unitatii sau repartizat la diferite lucrari in afara bordului, nu beneficiaza de alocatie de hrana pentru perioada respectiva.

4. Pe timpul cit personalul navigant si auxiliar de pe navele enumerate in anexa nr. 1 se afla la uscat, la dispozitia unitatii, in alt port decit portul de resedinta al unitatii i se acorda diurna de deplasare potrivit legii.
Pe aceasta perioada nu se acorda alocatie de hrana.

5. Alocatia de hrana serveste numai pentru aprovizionarea cu alimente necesare pregatirii hranei in comun la bordul navei si nu se poate achita in numerar echipajului. Se excepteaza personalul imbarcat pe navele care nu au normat post de bucatar si cel de pe navele la care temporar nu exista conditii de pregatit hrana calda la bord.


Duminică, 22 aprilie 2018, 11:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.