HOTĂRÂRE nr.348 din 20 iulie 1993
privind contorizarea apei și a energiei termice la populatie, institutii publice și agenti economici
Textul actului publicat în M.Of. nr. 190/10 aug. 1993

HOTARIREA Nr. 348 din 20 iulie 1993 privind contorizarea apei si a energiei termice la populatie, institutii publice si agenti economici

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL Nr. 190 din 10 august 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Contorizarea consumurilor de apa si energie termica se desfasoara in conditiile prevazute in prezenta hotarire, urmarind, in principal economisirea apei si a energiei termice, facturarea si gestionarea corecta a acestora, stabilirea unor raporturi corecte intre distribuitor si consumator.

ART. 2
Furnizarea apei si a energiei termice se efectueaza pe baza de contract intre unitatile de distributie locale si consumatori.
Contractele incheiate cu persoanele juridice sau fizice beneficiare ale prestatiilor de servicii de alimentare cu apa sau energie termica vor cuprinde obligatoriu si conditiile privind sistemele de evidenta ale consumurilor de apa si energie termica, precum si conditiile de calitate a serviciului.

ART. 3
Consumurile de apa si energie termica se vor determina cu ajutorul sistemelor de masurare prin care se asigura contorizarea cantitatilor livrate in vederea facturarii. Dotarea cu sisteme de masurare se va face in mod esalonat, incepind de la consumatori spre surse. In mod exceptional, in cazul lipsei sau nefunctionarii sistemelor de masurare, calculul repartizarii consumurilor se va face conform normelor aprobate de consiliile locale, avind la baza criteriile elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.

ART. 4
Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, la proiectarea imobilelor se va avea in vedere obligativitatea asigurarii conditiilor de montare a sistemelor de masurare pentru intregul imobil si pentru fiecare consumator din imobil.

ART. 5
Alegerea sistemelor de masurare se va face de catre distribuitori pe baza aprobarii de model obtinute in conditiile respectarii normelor metrologice recomandate de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, avindu-se in vedere alinierea la standardele internationale si pe baza unei preselectii pe criterii de performanta, urmata de licitatie de pret.

ART. 6
Achizitionarea si montarea contorilor pentru populatie cade in sarcina distribuitorilor si se va realiza in etape, pe baza unor programe intocmite de acestia si supuse aprobarii consiliilor locale.
Consumatorii pot solicita montarea contorilor de apa rece si energie termica in devans fata de programul stabilit, pe cheltuiala lor, urmind ca aceasta sa se deduca din obligatia de plata a serviciilor prestate de distribuitor.

ART. 7
Agentii economici si institutiile publice cu bransamente separate vor achizitiona si vor monta sisteme de masurare pentru apa si energia termica pina la data de 31 decembrie 1994, in baza avizarii prealabile de catre Biroul de Metrologie Legala si de catre distribuitori.
Montajul sistemului de masurare va fi realizat numai in baza unei documentatii avizate de catre distribuitor.
Costurile montajului sint suportate de catre consumatori.
In cazul realizarii montajului de catre distribuitor, costurile aferente se vor deconta de catre consumatori, in maximum 3 ani de la punerea in functiune.

ART. 8
Receptia privind realizarea montajului conform documentatiei avizate si punerea in functiune se vor face in prezenta consumatorului si a distribuitorului, care vor intocmi un proces-verbal de receptie si preluare in exploatare.

ART. 9
Distribuitorul va lua in considerare pentru facturare sistemul de masurare, numai in conditiile indeplinirii prevederilor mentionate la art. 5, 6, 7 si 8 din prezenta hotarire.

ART. 10
Asigurarea exploatarii, intretinerea, repararea, inlocuirea si verificarea metrologica a sistemelor de masurare cad in sarcina distribuitorului, costul acestora fiind cuprins distinct in tariful de distribuire stabilit de consiliul local.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
----------------p. Ministrul industriilor, Lucian Motiu, secretar de stat Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Marin Cristea Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca -------------


Sâmbătă, 27 februarie 2021, 11:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.