ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.76 din 12 iulie 2005
pentru modificarea art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 618/15 iul. 2005

Potrivit art. 110 din Constituția României, republicată, "Guvernul al cărui mandat a încetat potrivit alineatelor (1) și (2) - respectiv, pe perioada interimatului - îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de membrii noului Guvern".
În conformitate cu prevederile art. 26 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, "În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege".
Deși teza ultimă a alin. (3) al art. 26 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, instituie interdicția pentru Guvern, pe perioada interimatului, de a emite ordonanțe (atât simple, cât și de urgență) și de a iniția proiecte de lege, această interdicție, care nu este prevăzută la art. 110 din Constituția României, republicată, devine, practic, inaplicabilă în anumite situații dintre care pot fi enumerate, cu titlu de exemplu:
a) adoptarea unor măsuri care sunt necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană și alte organisme internaționale;
b) adoptarea unor reglementări în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea și utilizarea veniturilor și cheltuielilor bugetare;
c) în cazul producerii unor evenimente ale căror efecte nu pot fi înlăturate decât prin măsuri stabilite de acte normative cu forță juridică de lege.
În aceste condiții, este necesar ca Executivul, pe perioada interimatului, să poată promova acte normative cu putere juridică de lege, cel puțin pentru cele trei situații menționate, cu totul excepționale, a căror reglementare trebuie realizată în regim de urgență.
Neadoptarea prezentei ordonanțe de urgență ar avea consecințe grave în cazurile în care Guvernul, pe perioada interimatului, nu ar putea interveni în plan legislativ pentru aceste situații, a căror reglementare impune promovarea unor acte normative cu putere juridică de lege.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 26 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.164 din 2 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul încetării mandatului sau, în condițiile prevăzute de Constituție, până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul continuă să îndeplinească numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această perioadă Guvernul nu poate emite ordonanțe și nu poate iniția proiecte de lege, cu excepția celor care sunt necesare pentru respectarea angajamentelor asumate de România față de Uniunea Europeană și alte organisme internaționale, a celor necesare în domeniul bugetar privind administrarea, repartizarea și utilizarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și a celor necesare în cazul producerii unor evenimente ale căror efecte nu pot fi înlăturate decât prin măsuri stabilite de acte normative cu forță juridică de lege."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul delegat pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu

p. Ministrul justiției,
Maria Cristina Manda,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Ionel Popescu

București, 12 iulie 2005.
Nr. 76.


Vineri, 22 octombrie 2021, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.