LEGE nr.245 din 18 iulie 2005
pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 632/19 iul. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.120/2002 privind aprobarea Sistemului de susținere și promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.81 din 25 ianuarie 2005, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Sumele de la bugetul de stat pentru susținerea și promovarea exportului se vor aproba distinct în bugetele anuale ale Ministerului Economiei și Comerțului, Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și Cancelariei Primului-Ministru, pentru Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație."

2. La punctul II din anexă, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"4. Programul de creștere a competitivității produselor agroalimentare, administrat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

În cadrul programelor prevăzute la pct. 3 și 4 se vor acoperi de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate, cheltuielile agenților economici în proporție de până la 75%, pentru:

a) implementarea și certificarea sistemelor de management al calității și/sau a sistemelor de management de mediu;
b) dotarea și/sau amenajarea laboratoarelor de testare și etalonare, precum și acreditarea acestora, după caz;
c) înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, a brevetelor de invenție, a desenelor și modelelor industriale românești."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 18 iulie 2005.
Nr. 245.


Miercuri, 23 ianuarie 2019, 06:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.