HOTĂRÂRE nr.179 din 24 aprilie 1993
cu privire la stabilirea preturilor și tarifelor la unele produse și servicii destinate populatiei, in conditiile eliminarii subventiilor de la bugetul de stat (in vigoare numai art. 7)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 82/30 apr. 1993

HOTARIREA nr. 179 din 24 aprilie 1993 cu privire la stabilirea preturilor si tarifelor la unele produse si servicii destinate populatiei, in conditiile eliminarii subventiilor de la bugetul de stat

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 82 din 30 aprilie 1993
Guvernul Romaiei hotaraste:

ART. 1
Preturile cu amanuntul si tarifele maxime, valabile pentru agentii economici cu capital integral sau majoritar de stat, de la data de 1 mai 1993, la produsele si serviciile destinate populatiei - in conditiile eliminarii subventiilor acordate de la bugetul de stat - sint cele prevazute in anexa la prezenta hotarire.
Preturile cu ridicata ale produselor si serviciilor prevazute la alineatul precedent, precum si preturile cu ridicata, cu amanuntul si tarifele la celelalte sortimente si servicii pentru care au fost eliminate subventiile de la bugetul de stat, in conditiile prezentei hotariri, se stabilesc, prin negociere, de catre agentii economici producatori sau prestatori cu capital integral sau majoritar de stat si cei din sectorul cooperatiei de consum si de credit cu beneficiarii, sub supravegherea Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor si protectie a concurentei si Ministerului Comertului sau, dupa caz, organelor teritoriale ale acestor ministere.

ART. 2
Preturile pentru energia termica livrata populatiei, diferentiate pe localitati sau judete, se stabilesc la propunerea ministerelor sau consiliilor locale coordonatoare ale producatorului, cu acordul Ministerului Finantelor - Departamentul de evolutie a preturilor si protectie a concurentei sau, dupa caz, al organelor teritoriale ale acestui minister.
Agentii economici furnizori de energie termica, altii decit Regia Autonoma de Electricitate "Renel", care inregistreaza costuri mai mari decit pretul pentru populatie prevazut in prezenta hotarire, vor regulariza diferentele cu bugetul de stat.
Ministerul Finantelor va emite norme tehnice privind stabilirea preturilor la energia termica si regularizarea diferentelor cu bugetul de stat.

ART. 3
Preturile cu amanuntul ale produselor prevazute la art. 1 din prezenta hotarire, realizate de agentii economici cu capital privat sau cooperatist, identice cu cele realizate in sectorul de stat si executate din materii prime si materiale provenite din acest sector, precum si preturile cu amanuntul ale acestor produse aprovizionate din sectorul de stat de catre agenti economici privati si cooperatisti, in vederea revinzarii, nu vor depasi preturile practicate de unitatile din sectorul de stat.

ART. 4
Agentii economici - persoane juridice, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate - au obligatia ca pina la 30 aprilie 1993 sa declare si sa inregistreze la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor preturile si tarifele stabilite, potrivit prevederilor art. 1 din prezenta hotarire, in conditiile hotaririlor Guvernului nr. 776/1991 si nr. 412/1992. Declararea si inregistrarea preturilor si tarifelor, precum si renegocierea acestora se fac cu respectarea normelor tehnice in vigoare emise de Ministerul Finantelor.

ART. 5
Cumpararea de marfuri sau produse in scop de revinzare de la unitatile de desfacere cu amanuntul, de la cele de alimentatie publica, cantine, unitati de turism si altele similare constituie activitate comerciala ilicita si se sanctioneaza potrivit Legii nr. 12/1990, modificata prin Legea nr. 42/1991.

ART. 6
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si cooperatia de consum si de credit vor inventaria si reevalua stocurile produselor existente la data de 30 aprilie 1993, pe baza preturilor ce se stabilesc in conditiile prezentei hotariri, conform normelor tehnice ale Ministerului Finantelor emise in acest scop.
Sumele rezultate in urma reevaluarii stocurilor, potrivit prevederilor alineatului precedent, se vor inregistra in fondul de rezerva al agentului economic.

ART. 7
Regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat vor actiona astfel incit cresterile de salarii, ca urmare a compensarii si indexarii acestora, sa fie acoperite prin reducerea costurilor la celelalte elemente de cheltuieli si numai in ultima instanta sa se faca prin majorari de preturi.

ART. 8
In procesul negocierii preturilor, regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat - in calitate de beneficiari vor urmari ca in preturile convenite sa fie cuprinse numai influentele legale ce decurg din devalorizarea leului, evolutia preturilor externe, precum si, in situatiile prevazute la articolul precedent, din compensarea si indexarea salariilor.

ART. 9
Organele de control ale Ministerului Finantelor, Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, Ministerului Comertului, Ministerului Industriilor, Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, ale politiei, altor organe ale autoritatilor administratiei publice centrale si locale, cu atributii in domeniul preturilor, protectiei concurentei si consumatorilor vor verifica modul de aplicare a prevederilor prezentei hotariri, luind masurile de sanctionare a abaterilor constatate, potrivit legii.
Agentii economici, indiferent de forma de organizare si tipul de proprietate, sint obligati sa puna la dispozitia organelor prevazute la alineatul precedent toate datele si informatiile necesare.

ART. 10
Abaterile de la prevederile prezentei hotariri se sanctioneaza, dupa caz:
- potrivit Legii nr. 12/1990, modificata prin Legea nr. 42/1991, si Ordonantei Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea cuantumului unor sanctiuni contraventionale, aprobata prin Legea nr. 114/1992;
- potrivit Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale;
- conform Hotaririi Guvernului nr. 211/1991 (art. 7 lit d) si alineatul final al aceluiasi articol, precum si art. 8 si 9), pentru alte abateri decit cele incriminate de Legea nr. 12/1990 si Legea nr. 11/1991, cu modificarile ulterioare, daca fapta nu constituie potrivit legii penale, infractiune.

ART. 11
Prezenta hotarire intra in vigoare la data de 1 mai 1993.
Pe aceeasi data se abroga prevederile art.1, 3, 6 si 9, precum si anexa la Hotarirea Guvernului nr. 498/1992, cu exceptia prevederilor referitoare la pretul zaharului si uleiului comestibil.

ART. 12
Ministerul Finantelor, Ministerul Comertului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Industriilor si Ministerul Transporturilor vor asigura punerea in executare a prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
p. Ministru de stat, ministrul finantelor, Gheorghe Oana, secretar de stat Ministrul industriilor, Dumitru Popescu Ministrul comertului, Constantin Teculescu Ministrul agriculturii si alimentatiei, Ioan Oancea ANEXA 1 LISTA preturilor cu amanuntul si a tarifelor maxime la produsele si serviciile destinate populatiei, determinate prin eliminarea de la 1 mai 1993 a subventiilor de la bugetul de stat ------------------------------------------------------------------------------Nr. Pretul cu crt. Denumirea produselor si serviciilor U.M. amanuntul sau tariful (lei/

U.M.) ------------------------------------------------------------------------------
1. Piine:
- alba simpla, 500g/buc.(STR 3232-89) buc. 90 - alba simpla, 600g/buc.(STAS 875-68; NTR 595-81) buc. 100 - Bucuresti, 500g/buc. (NTR 1489-88) buc. 90 - Bucuresti, 1.000g/buc.(NTR 1489-88) buc. 180 - Dimbovita, 600g/buc. (NTR 1489-88) buc. 90 - Dimbovita, 800g/buc. (NTR 1489-88) buc. 115 - integrala, 400g/buc. (NTR 2499-77) buc. 55 - neagra, 1.000g/buc. (STAS 878-68) buc. 80
2. Lapte:
- de consum, cu 1,8% grasime (STAS 143-71) l 85 - praf normalizat, cu 20% grasime (STAS 278-80) kg 730
3. Unt cu 80% grasime, pachet 200 g (STAS 5559-71) buc. 330
4. Combustibili pentru incalzit si prepararea hranei, inclusiv lemne de foc:
- combustibil tip P - petrol lampant (STAS 177-89) t 156.815 l 130 - combustibil tip M (STAS 177-89) t 147.130 l 128 - combustibil lichid usor pentru calorifer, tip III (STAS 54-80) t 99.700 - gaz petrolier lichefiat in butelii de 12,5 kg - livrare loco depozit (STAS 66-78) buc. 1.300 - lignit nesortat (STAS 8760-70) *) t 13.400 - lignit sortat (STAS 8760-70)*) t 14.200 - huila spalata (STAS 299-75)*) t 26.000 - gaze naturale mc 24 - lemne de foc (STAS 2340-80)*) t 13.120
5. Energie electrica kwh 28
6. Energie termica Gcal. 9.000 din care:
- taif maxim de distributie Gcal. 2.500
7. Transport in comun de persoane in municipiul Bucuresti, inclusiv metroul**) calatorie 50
8. Abonament transport de calatori pe o linie in municipiul Bucuresti luna 1.600 ------------------------------------------------------------------------------*) Pret mediu **) Activitate in continuare subventionata.
NOTA
1. Conditiile de livrare ramin cele in vigoare la data de 30 aprilie 1993.

2. Preturile cu amanuntul pentru combustibili lichizi includ preturile cu ridicata si adaosul PECO.
Preturile cu amanuntul pentru combustibili solizi cuprind preturile cu ridicata, cheltuielile de transport si adaosul comercial.
Diferentierea preturilor cu amanuntul pentru combustibili solizi pe sortimente, in functie de distantele de transport de la furnizori la depozitele societatilor comerciale si a adaosului comercial al acestora, se face de catre societatile comerciale de desfacere, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Comertului.

3. Cantitatile de combustibili lichizi si solizi pentru incalzitul si prepararea hranei, comandate si achitate de populatie pina la data prezentei hotariri, se vor livra, dupa data de 1 mai 1993, la preturile si tarifele de transport in vigoare pina la aceasta data. Diferentele de pret vor fi regularizate de societatile comerciale cu activitate de desfacere cu bugetul de stat.

4. Pentru transportul fluvial al localnicilor in Delta Dunarii si pe relatiile Braila-Hirsova si Orsova-Moldova Noua, tarifele se stabilesc de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor.
La transportul urban de calatori, tarifele pentru abonamente se vor stabili de consiliile judetene si Consiliul local al municipiului Bucuresti, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor. Tarifele pe abonamente nu pot fi mai mici de 50% fata de tarifele pe bilete.
In situatii de exceptie, cind noile tarife stabilite, potrivit normelor Ministerului Finantelor, nu asigura desfasurarea unor activitati rentabile, pot fi acordate subventii, in conditiile legii, de la bugetul de stat.


Vineri, 22 octombrie 2021, 00:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.