ORDIN nr.869 din 11 august 2005
al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 605/2005 pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabilește preț de referință și pentru stabilirea prețului de decontare al acestora
Textul actului publicat în M.Of. nr. 739/15 aug. 2005

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, văzând Referatul de aprobare al Direcției generale farmaceutice și aparatură medicală nr. M.C. 9.910/2005, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.168/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătății nr. 605/2005 pentru aprobarea listei medicamentelor la care nu se stabilește preț de referință și pentru stabilirea prețului de decontare al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.477 din 6 iunie 2005, se modifică și se completează după cum urmează:

- Alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"(4) Prețurile de decontare se actualizează semestrial, prin ordin al ministrului sănătății."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Mircea Cinteză

București, 11 august 2005.
Nr. 869.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.