ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.94 din 29 iunie 2000
privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România
Textul actului publicat în M.Of. nr. 955/27 oct. 2005

În Ordonanța de urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.797 din 1 septembrie 2005, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):
- la art. 1 alin. (5), în loc de: "...standardelor intenționale de evaluare." se va citi: "...standardelor internaționale de evaluare".


Marți, 09 august 2022, 01:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.