ORDIN nr.107 din 26 octombrie 2005
al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 77/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea bolilor animalelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 964/31 oct. 2005

Văzând Referatul de aprobare nr. 35.206 din 17 octombrie 2005, întocmit de Direcția generală sanitară veterinară din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr.738/2005 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia,

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 și 2 la Norma sanitară veterinară privind notificarea bolilor animalelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr.77/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.788 din 30 august 2005, ce transpune Directiva Consiliului 82/894/CEE, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. I și II care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin constituie transpunerea Deciziei Comisiei 2004/216/CE care modifică Directiva Consiliului 82/894/CEE privind notificarea bolilor animalelor din cadrul Comunității pentru a se include unele boli ale ecvinelor și unele boli ale albinelor în lista bolilor notificabile, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 67 din 5 martie 2004, p. 27.

Art. III. - Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, institutele veterinare centrale și direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziții contrare.

Art. V. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
Ion Agafiței

București, 26 octombrie 2005.
Nr. 107.


ANEXA Nr. I
(Anexa nr. 1 la norma sanitară veterinară)

BOLI SUPUSE NOTIFICĂRII

 1. Pesta africană a calului
 2. Pesta porcină africană
 3. Influența aviară (pesta aviară)
 4. Boala limbii albastre
 5. Encefalopatia spongiformă bovină
 6. Pesta porcină clasică
 7. Pleuropneumonia contagioasă bovină
 8. Durina
 9. Encefalomielita ecvină (toate tipurile, inclusiv encefalomielita ecvină de Venezuela)
 10. Anemia infecțioasă ecvină
 11. Febra aftoasă
 12. Morva
 13. Necroza hematopoietică infecțioasă
 14. Anemia infecțioasă a păstrăvului
 15. Dermatoza nodulară
 16. Boala de Newcastle
 17. Pesta rumegătoarelor mici
 18. Encefalomielita enterovirală porcină (boala de Teschen)
 19. Febra Văii de Rift
 20. Pesta bovină
 21. Variola ovină și caprină
 22. Gândacul mic de stup (Aethina tumida)
 23. Boala veziculoasă a porcului
 24. Căupușa Tropilaelaps
 25. Stomatita veziculoasă
 26. Septicemia virală hemoragică


ANEXA Nr. II
(Anexa nr. 2 la norma sanitară veterinară)

INFORMAȚII FURNIZATE ÎN BAZA NOTIFICĂRII
(conform prevederilor art. 3 și 4 din norma sanitară veterinară privind focarele primare și secundare ale bolilor menționate în anexa nr. 1)

 1. Data expedierii
 2. Ora expedierii
 3. fiara de origine
 4. Denumirea bolii și a tipului de virus, unde este cazul
 5. Numărul de serie al focarului
 6. Tipul focarului
 7. Numărul de referință al focarului legat de focarul prezent
 8. Regiunea și localizarea geografică a exploatației
 9. Alte regiuni afectate de restricții
 10. Data confirmării
 11. Data suspectării
 12. Data estimativă a primei infecții
 13. Originea bolii
 14. Măsuri de control luate
 15. Numărul de animale susceptibile din exploatație:
  a) bovine;
  b) porci;
  c) oi;
  d) capre;
  e) păsări;
  f) ecvidee;
  g) pești;
  h) specii sălbatice;
  i) în cazul bolilor albinelor trebuie să se precizeze numărul stupilor susceptibili.
 16. Numărul animalelor afectate clinic din exploatație:
  a) bovine;
  b) porci;
  c) oi;
  d) capre;
  e) păsări;
  f) ecvidee;
  g) pești;
  h) specii sălbatice;
  i) în cazul bolilor albinelor trebuie să se precizeze numărul stupilor afectați clinic.
 17. Numărul animalelor din exploatație care au murit:
  a) bovine;
  b) porci;
  c) oi;
  d) capre;
  e) păsări;
  f) ecvidee;
  g) pești;
  h) specii sălbatice.
 18. Numărul efectivelor ucise:
  a) bovine;
  b) porci;
  c) oi;
  d) capre;
  e) păsări;
  f) ecvidee;
  g) pești;
  h) specii sălbatice.
 19. Numărul carcaselor distruse:
  a) bovine;
  b) porci;
  c) oi;
  d) capre;
  e) păsări;
  f) ecvidee;
  g) pești;
  h) specii sălbatice;
  i) în cazul bolilor albinelor trebuie să se precizeze numărul de stupi distruși.
 20. Data estimativă a finalizării uciderii.
 21. Data estimativă a finalizării distrugerii.

În cazul pestei porcine, informații suplimentare

 1. Distanța față de cea mai apropiată exploatație de porci
 2. Numărul și tipul [de reproducție, pentru îngrășat și purcei*)] porcilor din exploatația infectată
 3. Numărul și tipul [de reproducție, pentru îngrășat și purcei*)] porcilor afectați clinic din exploatația infectată
 4. Metode de diagnostic
 5. Dacă nu sunt în exploatații, atunci fie confirmat în abator, fie în mijlocul de transport
 6. Confirmarea cazurilor primare **) la porcii sălbatici

În cazul bolilor peștilor Infecțiile cu agenții etiologici ai necrozei infecțioase hematopoietic, anemiei infecțioase a păstrăvului și ai septicemiei hemoragice virale, dacă sunt confirmate în ferme sau zone aprobate sau libere, trebuie să fie notificate ca focare primare. Numele și descrierea fermei sau zonei aprobate trebuie să fie incluse în textul liber.

*) Animale sub vârsta de 3 luni.
**) Caz primar la porcii sălbatici înseamnă cazurile care apar în zone libere, de exemplu în afara zonelor de restricție pentru pesta porcină clasică la porcii sălbatici.


Vineri, 22 martie 2019, 07:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.