HOTĂRÂRE nr.1.328 din 27 octombrie 2005
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea", județul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1045/24 noi. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 40 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate din municipiul Râmnicu Vâlcea", județul Vâlcea, cuprins în Programul ISPA, prevăzuți în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art. 1 se face din fondurile ISPA, dintr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții și, în completare, din fondurile bugetului local și sursele proprii ale Societății Comerciale "Acvarim" - S.A. Râmnicu Vâlcea, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat

Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 27 octombrie 2005.
Nr. 1.328.

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


Marți, 16 august 2022, 04:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.