ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.157 din 17 noiembrie 2005
pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1045/24 noi. 2005

În vederea operaționalizării totale a Programului de protecție a martorilor - măsură inclusă în Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană (decembrie 2004-decembrie 2005), implementarea fără întârziere a acestui plan constituind una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, pentru a se asigura resursele financiare necesare derulării activităților specifice acestui domeniu și ca urmare a faptului că, din rațiuni de euroconformizare a clasificației bugetare, nu se poate constitui un capitol bugetar distinct cu denumirea "Fonduri pentru Programul de protecție a martorilor",
ținând seama de faptul că nu se pot aplica dispozițiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 682/2002, ceea ce conduce la imposibilitatea finanțării acțiunii de protecție a martorilor, situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecția martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.964 din 28 decembrie 2002, se modifică și va avea următorul cuprins:

"(3) Fondurile bănești necesare pentru derularea Programului vor fi incluse în capitolul 55.01 «Ordine publică și siguranță națională», titlul II «Cheltuieli materiale și servicii»."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul administrației și internelor,
Paul Victor Dobre,
secretar de stat

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 17 noiembrie 2005.
Nr. 157.


Duminică, 22 mai 2022, 19:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.