ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.161 din 24 noiembrie 2005
pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole și a art. 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1050/25 noi. 2005

Având în vedere că la data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2005 și a Legii nr. 299/2005, respectiv la data de 27 noiembrie 2005, se creează o situație extraordinară privind blocarea în vamă a operațiunilor de import și de export cu produse agricole, care ar rezulta din solicitarea de către birourile vamale a certificatului reglementat de Legea nr. 300/2005, ce se eliberează cu condiția constituirii unei garanții, conform prevederilor Legii nr. 299/2005,
luând în considerare că hotărârile Guvernului privind adoptarea normelor metodologice de aplicare a legilor și, respectiv, de stabilire a produselor agricole pentru care se eliberează certificate de import și de export și a cuantumului garanțiilor nu au fost adoptate, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a celor două legi până la data de 1 martie 2006, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. - Articolul 22 din Legea nr. 299/2005 privind instituirea sistemului de garanții pentru importul și exportul produselor agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.956 din 27 octombrie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2006."

Art. II. - Articolul 33 din Legea nr. 300/2005 privind instituirea sistemului de certificate de import și de export pentru produse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.955 din 27 octombrie 2005, se modifică și va avea următorul cuprins:

"Art. 33. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2006."

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur

p. Ministrul finanțelor publice,
Doina-Elena Dascălu,
secretar de stat

București, 24 noiembrie 2005.
Nr. 161.


Duminică, 14 august 2022, 06:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.