ORDIN nr.2.122 din 6 decembrie 2005
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor nr. 099
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1142/16 dec. 2005

În temeiul prevederilor art. 4 lit. e) ultima liniuță din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Feroviare Române - AFER, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.626/1998 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române - AFER și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucțiunile pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor nr. 099, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Naționale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice și operatorilor de transport feroviar.

Art. 3. - (1) Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. va elabora și prezenta spre aprobare, prin ordin al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentelor instrucțiuni, metodologia privind concentrarea datelor la nivel de secție de circulație, regulator de circulație, structură regională și structură centrală a administratorului infrastructurii feroviare publice în vederea completării formularului Informare operativă privind analiza efectuării programului de circulație a trenurilor.

(2) Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în termen de 90 de zile de la aprobarea prezentului ordin, va edita Instrucțiunile pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor nr. 099.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor nr. 099, conducerea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 va asigura instruirea și examinarea personalului implicat în activitatea de circulație a trenurilor din prevederile acestor instrucțiuni.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. - Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A., Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A. și operatorii de transport feroviar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage după sine răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a Instrucțiunilor pentru programarea și analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor nr. 099, Instrucția pentru programarea circulației trenurilor de marfă, aprobată prin Ordinul adjunctului ministrului transporturilor și telecomunicațiilor nr. 1.660/1975, Instrucția pentru analiza tehnico-operativă a circulației trenurilor, aprobată prin Ordinul adjunctului ministrului transporturilor și telecomunicațiilor nr. 1.661/1975, precum și orice alte dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.

Art. 9. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, Foaia Oficială C.F.R. și în Buletinul AFER.

Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Gheorghe Dobre

București, 6 decembrie 2005.
Nr. 2.122.

*) Anexa va fi pusă la dispoziția celor interesați de către Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." — S.A., la cerere.


Luni, 03 octombrie 2022, 01:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.