HOTĂRÂRE nr.1.818 din 22 decembrie 2005
pentru aprobarea decontării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1192/29 dec. 2005

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 3 alin. (3) lit. b) și al art. 58 alin. (3) lit. e) și g) din Ordonanța Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Pentru anul 2005, din sumele alocate de la bugetul de stat Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, de la capitolul 71.01 "Cercetare științifică", se aprobă decontarea cheltuielilor, în sumă de 338.000 lei (RON), reprezentând 70% din abonamentele la serviciile de conectare la liniile internaționale, inclusiv servicii de conectare la rețeaua europeană de cercetare GEANT, și taxele de participare ca membru în organisme, organizații și instituții internaționale de profil, aferente Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 2. - Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, în calitatea sa de coordonator al Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării, va asigura finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 prin Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ICI București, care este operatorul național pentru Rețeaua națională de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării.

Art. 3. - Resursele financiare necesare pentru acoperirea diferenței nesuportate de la bugetul de stat pe anul 2005, pentru taxele externe aferente, precum și pentru alte cheltuieli de exploatare a Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării se suportă din contribuția instituțiilor care folosesc serviciile oferite de rețea, reprezentând contravaloarea tarifelor care derivă din convenții.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,
Mihail Hărdău

Ministrul finanțelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

București, 22 decembrie 2005.
Nr. 1.818.


Miercuri, 05 octombrie 2022, 21:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.