LEGE nr.413 din 29 decembrie 2005
pentru declararea comunei Pantelimon, județul Ilfov, oraș
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1195/30 dec. 2005

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Comuna Pantelimon, județul Ilfov, se declară oraș.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial al României, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică, iar pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - secțiunea a IV-a "Rețeaua de localități", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 29 decembrie 2005.
Nr. 413.


Joi, 21 octombrie 2021, 05:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.