DECIZIE nr.4 din 6 ianuarie 2006
pentru numirea domnului Mihai Toti în funcția de președinte al Administrației Fondului pentru Mediu
Textul actului publicat în M.Of. nr. 18/9 ian. 2006

Având în vedere propunerea formulată de ministrul mediului și gospodăririi apelor prin Adresa nr. 8/S.B. din 3 ianuarie 2006, în temeiul art. 15 lit. e) și al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu,

primul-ministru emite prezenta decizie..

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihai Toti se numește în funcția de președinte, cu rang de subsecretar de stat, al Administrației Fondului pentru Mediu.

PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu

București, 6 ianuarie 2006.
Nr. 4.


Vineri, 20 aprilie 2018, 06:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.