ORDONANȚĂ nr.20 din 21 august 1992
privind activitatea de metrologie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 212/28 aug. 1992

ORDONANTA NR:20 DIN 21/08/92 privind activitatea de metrologie

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparut in MONITORUL OFICIAL Nr. 212 din 28/08/92
In temeiul art.107 alin.(3) din CONSTITUTIA ROMANIEI si al Legii nr.81/1992.
GUVERNUL ROMANIEI emite urmatoarea ordonanta:

CAP. 1

ART. 1
- In Romania,in toate domeniile de activitate,se utilizeaza unitatile de masura legale,stabilite de prezenta ordonanta.
Unitatile de masura folosite pe teritoriul Romaniei sint obligatorii si pentru importuri.

ART. 2
- Pentru asigurarea exactitatii si uniformitatii masurilor, toate mijloacele de masurare aflate pe teritoriul tariivor utiliza, ca referinta unica, Sistemul national de etaloane al Romaniei.

ART. 3
- In vederea protejarii persoanelor fizice si juridice impotriva efectului nociv al unor masurari incorecte sau false, mijloacele de masurare si masurarile din domeniile de interes public, cum sint: relatiile si tranzactiile comerciale, supravegherea traficului de marfuri si persoane, protectia muncii si mediului, sanatatea publica, fabricarea si controlul medicamentelor, operatiunile fiscale si postale, expertizele judiciare si altele, sunt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.

ART. 4
- Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizarii unitatilor de masura legale, a racordarii etaloanelor si verificarilor metrologice la Sistemul national de etaloane si a controlului metrologic al statului se stabileste potrivit prevederilor prezentei ordonante.

ART. 5
- Politica statului in domeniul metrologiei se realizeaza de Guvern prin Biroul Roman de Metrologie Legala, organ de specialitate al administratiei publice centrale, subordonat acestuia.

CAP. 2

Unitati de masura.

ART. 6
- In Romania se utilizeaza unitatile de masura apartinind Sistemului Internatilonal de Unitati, simbolizat SI, adoptat de Conferinta Generala de Masuri si Greutati si recomandat de Organizatia Internationala de Metrologie Legala.

ART. 7
- Unitati de masura legale sint cele prevazute in anexa nr.1,care face parte integranta din prezenta ordonanta.
Denumirile, simbolurile si definitiile unitatilor de masura legale si ale multiplilor si submultiplilor lor, regulile de formare si utilizare a acestora, factorii de transformare in unitati SI a unitatilor de masura legale care nu fac parte din SI si, dupa caz, domeniile in care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin hotarire a Guvernului.

ART. 8
- In cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi agentii economici pot folosi si alte unitati de masura convenite intre parti.

CAP. 3

Mijloace de masurare

ART. 9
- Constituie mijloace de masurare toate masurile, aparatele, dispozitivele, instalatiile, precum si mostrele de materiale si substante care materializeaza si conserva unitati de masura si furnizeaza informatii de masurare.

ART. 10
- Mijloacele de masurare trebuie sa indice rezultatele masurarilor in unitati de masura legale si sa corespunda conditiilor de functionare si prescriptiilor metrologice aprobate.

ART. 11
- Toti utilizatorii au obligatia si raspund de asigurarea exactitatii buna intretinere, functionarea corecta si trasabilitatea mijloacelor de masurare pe care le folosesc in cadrul activitatii lor.

CAP. 4

Sistemul national de etaloane si transmiterea unitatilor de masura

ART. 12
- Mijloacele de masurare destinate sa defineasca, sa realizeze, sa con serve sau sa reproduca unitatile de masura,in scopul de a le transmite altor mijloace de masurare, sint etaloane.
Etaloanele care prezinta cele mai inalte performante metrologice in domeniul respectiv sint etaloane primare.
Etaloanele primare ale marimii respective, recunoscute prin hotarire a Guvernului ca baza unica legala pentru reproducerea, conservarea si transmiterea unitatilor de masura tuturor celorlalte etaloane din Romania, sint etaloane nationale si reprezinta bunuri publice.
Etaloane nationale impreuna cu celelalte etaloane atestate din Romania formeaza -prin unicitate si structura unitara pe niveluri de exactitate - Sistemul national de etaloane si constituie baza stiintifica, tehnica si legala,de referinta, a tuturor masurilor efectuate pe intreg teritoriul tarii, precum si in relatiile economice si tehnico-stiintifece cu alte tari.

ART. 13
- In scopul asigurarii uniformitatii,exactitatii si legalitatii masurilor, mijloacele de masurare sint cuprinse obligatoriu in actiunea de transmitere a unitatilor de masura. Transmiterea unitatilor de masura se realizeaza prin etalonare sau verificare metrologica, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pina la mijloacele de masurare de lucru, potrivit standardelor si normelor de metrologie emise conform legii.
Transmiterea unitatilor de masura se efectueaza de catre laboratoare de metrologie si persoane autorizate, in conditiile prezentei ordonante.

ART. 14
- Etaloanele nationale sint detinute, perfectionate, conservate si utilizate de institutii specializate, stabilite prin hotarirea Guvernului.
Atesterea, conservarea, compararea cu etaloanele nationale ale altor state si racordarea la etaloanele internationale se fac conform instructiunilor de metro logie legala, emise potrivit dispozitiilor prezentei ordonante.

CAP. 5

Controlul metrologic al statului Sectiunea 1 Ccontrolul metrologic al mijloacelor de masurare

ART. 15
- Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele co corespunzatoare oricarui nivel de exactitate si categoriile de mijloace de masurare de lucru, destinate utilizarii in domeniile de interes public, prevazute in anexa nr. 2 la prezenta ordonanta.

ART. 16
- Controlul metrologic al statului se exercita, in conditiile prevazute de instructiunile de metrologie legala, prin urmatoarele modalitati:
a) autorizari;
b) aprobari de model;
c) avizul de punere in functiune a unor categorii de mijloace de masurare;
d) etalonari;
e) verificari metrologice initiale ale mijloacelor de masurare noi;
f) verificari metrologice periodice ale mijloacelor de masurare in serviciu;
g) verificari metrologice dupa reparare sau modificari;
h) verificari si testari inopinate in locurile unde se utilizeaza mijloace de masurare;
i) supravegherea metrologica.

ART. 17
- Pentru fiecare din categoriile de mijloace de masurare prevazute in anexa nr. 2, cu exceptia celor prevazute in art. 12 alin. 2, Biroul Roman de Metrologie Legala elaboreaza si difuzeaza norme de metrologie legala, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de masurare, conditiile de exactitate pe care trebuie sa le satisfaca, metodele de verificare metrologica a acestora, intervalul de timp optim intre doua etalonari sau verificari periodice succesive, precum si modalitatile de control de la art. 16, care le sint aplicabile.

ART. 18
- Mijloacele de masurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de masurare legale. Aceasta calitate se atesta prin documente specifice si, dupa caz, prin marci metrologice de stat: marca metrologica de model si marca metrologica de verificare.
Marca metrologica de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de masurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat.
Marca metrologica de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de masurare dupa verificarea metrologica, atesta ca acesta este un mijloc de masurare legala.
Marcile metrologice aplicate sub forma de sigiliu sint supuse dispozitiilor legale referitoare la sigiliile statului si beneficiaza de acceasi protectie juridica.
Metodologia eliberarii documentelor specifice si a investirii cu marci metrologice de stat a mijloacelor de masurare legale se stabileste prin instructiuni de metrologie legala.

ART. 19
- Mijloacele de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de masurare legale si, ca urmare, utilizarea lor este interzisa. Detinatorii acestor mijloace de masurare sint obligati sa le scoata din uz sau, dupa caz, sa le modifice sau sa le repare.
Daca se constata utilizarea de mijloace de masurare nelegale, acestea sint sigilate si, dupa caz, confiscate. In cazul savirsirii vreunei infractiuni, se ia masuri sa nu dispara urmele infractiunii, corpurile delicte si orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penala, si sint sesizate organele de urmarire penala.

ART. 20
- Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de masurare se exercita de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, prin personal propriu imputernicit sau, dupa caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.
Sectiunea a-2-a Controlul metrologic al masurarilor

ART. 21
- Se supune controlului metrologic al statului masurarile care se incadreaza in urmatoarele categorii:
a) masurarile efectuate in cadrul unor tranzactii comerciale sau masurarile pe baza carora se stabilesc costuri pentru utilitati publice, tarife, taxe, daune, impozite si altele;
b)masurarile efectuate asupra unor marimi ce afecteaza interesele cetatenilor, cum sint: concentratia de zahar si concentratia de alcool in bauturi, concentratia de grasimi in lapte si unt, masa hectolitrica si umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentratia alcoolica din singe si altele;
c) masurarile efectuate asupra unor marimi ce efectueaza sanatatea publica sau protectia mediului, cum sint: poluantii organici si metalici din apa, poluantii de pesticide si alte substante toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, continutul de noxe din atmosfera etc.;
d) masurarile care privesc produsele si marfurile care se livreaza si se vind preambalate, continind cantitati determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma;
e) alte masurari din domeniile care pot afecta sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului.
Pentru domeniile in care se utilizeaza aceste categorii de masurari, Guvernul prin organismele sale specializate, va elabora reglementari speciale.

ART. 22 - Controlul metrologic al statului asupra masurarilor se exercita
potrivit art. 16, precum si prin:
a) ridicarea de probe si efectuarea de masurari si analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor de masurare declarate;
b) inspectii si testari inopinate in locurile unde se efectuiaza masurarile;
c) avizarea reglementarilor specifice elaborate, conform art.21, de alte organisme specializate;
d) expertize metrologice.

CAP. 6

Obligatiile persoanelor fizice si persoanelor juridice in domeniul metrologiei

ART. 23
- Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrica, construiesc, importa, monteaza, repara, modifica, verifica, inchiriaza sau vind mijloace de masurare sint obligate sa solicite, in prealabil, Biroului Roman de Metrologie Legala, urmatoarele:
a) avizul si / sau autorizatia pentru exercitarea activitatii de fabricare, construire, import, reparare, verificare, inchiriere, vinzare si instalare a mijloacelor de masurare;
b) aprobarea de model pentru fabricatia sau importul mijloacelor de masurare prevazute in anexa nr. 2;
c) autorizarea verificatorilor metrologi;
d) expertiza si autorizarea laboratoarelor de metrologie si de incercari ale mijloacelor de masurare.
Conditiile de obtinere a acestor avize, autorizatii si aprobari de model se stabilesc prin constructii de metrologie legala.

ART. 24
- Detinatorii de mijloace de masurare prevazute in anexa nr.2 sint obligati sa asigure legalitatea acestora si sa le daclare la organele Biroului Roman de Metrologie Legala pentru luare in evidenta si supravegherea metrologica Anumite categorii de mijloace de masurare din anexa nr.2, stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legala, trebuiu declarate de organele Biroului Roman de Metrologie Legala inainte de instalare, in vederea obtinerii de la acestea a avizului de punere in functiune.

ART. 25
- Mijloacele de masurare prevazute in anexa nr.2 nu pot fi puse in cir culatie fara aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legala si fara marca metrologica de model.
Producatorii si importatorii mijloacelor de masurare prevazute in anexa nr.2 au obligatia sa obtina aprobarea de model inainte de inceperea fabricatiei sau deru larea importului, conform metodologiei stabilite prin instructiuni de metrologie legala.
Mijloacele de masurare fabricate sau importate in baza unei aprobari de model vor trebui sa respecte eventualele conditionari impuse de aceasta si sa aiba, in mod obligatoriu, aplicata marca metrologica de model.

ART. 26
- Pentru mijloacele de masurare care nu fac obiectul anexei nr.2 si pentru care aprobarea de model nu este obligatorie, producatorii si importatorii poarta intreaga raspundere privind calitatea acestora si respectarea prescriptii lor metrologice si a altor prevederi legale aplicabile.

ART. 27
- Agentii economici care desfasoara activitati ce fac obiectul controlului metrologic isi vor organiza propria activitate tehnica si administrativa de supraveghere metrologica pe baza cerintelor din instructiunile de metrologie legala.

CAP. 7

Sanctiuni

ART. 28
- Incalcarea prevederilor prezentei ordonante atrage raspunderea materiala, civila, contraventionala sau penala,dupa caz.

ART. 29
- Constituie contraventii, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte:

I. De la 100.000 lei la 300.000 lei:
a) producerea, repararea, verificarea, inchirierea, vinzarea si instalarea, fara autorizatie, a mijloacelor de masurare;
b) vinzarea sau inchirierea mijloacelor de masurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului conform art.19;
c) nerespectarea conditiilor prevazute in aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de masurare fata de modelul aprobat; vinzarea sau inchirierea de asemene mijloace de masurare;
d) producerea si livrarea de produse de larg consum si preambalate cu incalcarea reglementarilor prevazute la art.21;
e) aplicarea marcii metrologice de model pe un mijloc de masurare neconform cu modelul aprobat sau a marcii metrologice de verificare pe un mijloc de masurare neconform cu cerintele specificate;
f) nedeclararea instalarii si fabricarea sau importul mijloacelor de masurare fara aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligatiile prevazute la art.24 si 25;
g) impiedicarea, sub orice forma, a persoanelor imputernicite conform art.36 de a-si exercita atributiile prevazute de lege privind controlul metrologic al statului.
II. De la 50.000 lei la 150.000 lei:
a) folosirea de unitati de masura nelegale;
b) vinzarea, inchirierea sau utilizarea mijloacelor de masurare neverificate metrologic sau cu termenul de verificare depasit:
c) nerespectarea prevederilor din instructiunile de metrologie legala referitoare la asigurarea legalitatii etaloanelor si mijloacelor de masurare care fac obiectul anexei nr.2, numai daca aceste prevederi fac trimitere expresa la acest articol;
d) necompletarea la zi, de laboratoarele auturizate, a evidentelor privind mijloacele de masurare instalate, reparate sau verificate si a inregistrarilor aferente sau lipsa acestor evidente.

ART. 30
- Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legala, imputernicit in acest scop. In cazul constatarilor unor infractiuni, organele Biroului Roman de Metrologie Legala vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedura penala.

ART. 31
- Amneziile prevazute la art.29 se aplica si persoanelor juridice, caz in care limitele maxime se dubleaza.

ART. 32
- Impotriva procesului-verbal de sanctionare se poate face plingere de catre persoana fizica sau juridica, in termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia la judecatoria pe raza careia s-a savirsit contraventia.
Hotarirea data de instanta de judecata este definitiva.

ART. 33
- Dispozitiile din prezenta ordonanta se intregesc cu prevederile Legii, nr.32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,cu exceptia cerintelor din art. 25 si 27 din aceeasi lege.

CAP. 7

Dispozitii finale

ART. 34
- Dispozitiile prezentei ordonante se aplica tuturor persoanelor fizice si persoanelor juridice care fabrica, importa, vind, inchiriaza, repara, modifica,verifica, instaleaza si utilizeaza mijloacele de masurare.

ART. 35
- Taxele pentru avizele si autorizarile prevazute de prezenta ordonanta,precum si costul lucrarilor ocazionate de efectuarea etalonarilor si verificarilor metrologice, a incercarilor modelelor mijloacelor de masurare, a altor lucrari efectuate la cerere, se suporta de beneficiarii acestor lucrari.
Taxele prevazute la alineatul precedent se stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc de catre Biroul Roman de Metrologie Legala, conform actelor normative in vigoare.

ART. 36
- Personalul Biroului Roman de Metrologie Legala, imputernicit sa exer cite controlul metrologic al statului, are dreptul de acces in toate locurile unde sint si se utilizeaza mijloace de masurare, precum si in locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se verifica, se vind si se inchiriaza mijloace de masurare.
Organele politiei sint obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor imputernicite sa efectueze controlul metrologic al statului, aflate in exercitiul functiunii, sau sa le insoteasca, dupa caz.

ART. 37
- In vederea aplicarii prezentei ordonante, Biroul Roman de Metrologie Legala elaboreaza instructiuni de metrologie legala, care se aproba prin hotarirea Guvernului.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Legea metrologiei nr.27/1978 precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
ANEXA 1 UNITATI DE MASURA LEGALE IN ROMANIA
1. Unitati de masura ale Sistemului International de Unitati (SI)
1.1. Unitati SI fundamentale -------------------------------------------------------------------------------Unitatea SI ----------------------------------------Marimea Denumirea Simbolul -------------------------------------------------------------------------------lungime metru m masa kilogram kg timp secunda s intensitatea curentului electric sinonim: curent electric amper A temperatura termodinamica kelvin K cantitate de substanta mol mol intensitate luminoasa candela cd -------------------------------------------------------------------------------
1.2. Unitati SI suplimentare -------------------------------------------------------------------------------Unitatea SI --------------------------------------------------Marimea denumire simbol expresie in unitati SI fundamentale -------------------------------------------------------------------------------unghi plan radian rad m.m^-1 = 1 unghi solid steradian sr m^2.m^-2 = 1 -------------------------------------------------------------------------------
1.3. Unitati SI derivate -------------------------------------------------------------------------------Unitatea SI --------------------------------------------------Marimea denumire simbol expresia in unitati SI fundamentale -------------------------------------------------------------------------------
1.3.1. Unitati ale marimilor de spatiu si timp arie metru patrat m^2 m^2 volum metru cub m^3 m^3 viteza metru pe secunda m/s m.s^-1 acceleratie metru pe secunda la patrat m/s^2 m.s^-2 viteza unghiulara radian pe secunda rad/s m^-1.rad acceleratie unghiulara radian pe secunda la patrat rad/s^2 s^-2.rad
1.3.2. Unitati ale marimilor caracteristice fenomenelor periodice si conexe numar de unda metru la puterea m^-1 m^-1 minus unu frecventa hertz Hz s^-1
1.3.3. Unitatiale marimii caracteristice mecanicii masa volumica kilogrampe metru cub kg/m^3 m^-3.Kg volum masic metru cub pe kilogram m^3/Kg m^3.Kg^-1 forta newton N m.Kg.s.^-2 momentul unei forte newton-metru N.m m^2.Kg.s^-2 presiune, tensiune mecanica pascal Pa m^-1.kg.s.^-2 tensiune superficiala newton pe metru N/m Kg.s^-2 viscozitate dinamica sinonim: viscozitate pascal-secunda Pa.s m^-1.Kg.s^-1 energie, lucru mecanic joule J m^2.Kg.s^-2 putere watt w m^2.kg.s^-3
1.3.4. Unitati ale marimilor caracteristice electromagnetismului densitatea curentului electric amper pe metru patrat A/m^2 m^-2.A cantitate de electricitate, sarcina electrica coulomb C s.A potential electric,tensiune electrica, tensiune electromotoare volt V m.^2.Kg.s^-3.A^-1 sarcina (electrica) volumica coulomb pe metru cub C/m^3 m^-3.s.A deplasare electrica sinonim: inductie electrica coulomb pe metru patrat C/m^3 m^-2.s.A cimp electric sinonim: intensitatea cimpului electric volt pe metru V/m m.Kg.s^-3.A^-1 capacitate electrica farad F m^-2.Kg^-1.s^4.A^2 rezistenta electrica ohm Ohm m^2.Kg.s^-3.A^-2 condunctanta electrica siemens S m^2.Kg^-1.s^3.A^2 cimp magnetic sinonim: intensitatea cimpului magnetic amper pe metru A/m m^-1.A flux de inductie magnetica sinonim: flux magnetic weber Wb m^2.Kg.s^-2.A^-1 inductie magnetica tesla T Kg.s^-2.A^-1 inductanta henry H m^2.Kg.s^-2.A^-2 permitivitate farad pe metru F/m m^-3.Kg^-1.s^4.A^2 permeabilitate henry pe metru H/m m.Kg.s^-2.A^-2 putere electrica watt W m^2.Kg.s^-3
1.3.5. Unitati ale marimilor caracteristice fenomenelor calorice temperatura Celsius grad Celsius grd.C K cantitate de caldura, energie termica joule J m^2.Kg.s^-2 flux termic sinonime: putere termica debit termic watt W m^2.Kg.s^-3 densiatate de suprafata a fluxului termic watt pe metru patrat W/m^2 Kg.s^-3 capacitatea termica, entropie joule pe kelvin J/K m^2.Kg.s^-2.K^-1 capacitatea termica masica, entropie masica joule pe J/(Kg.K) m^2.s^-2.K^-1 kilogram-kelvin energie volumica joule pe metru cub J/m^3 m^-1.Kg.s^-2 energie masica joule pe kilogram J/Kg m^2.s^-2 conductivitate termica watt pe metru-kelvin W/(m.K) m.Kg.s^-3.K^-1
1.3.6. Unitati ale marimilor caracteristice luminii si radiatiilor electromagnetice conexe energie radianta joule J m^2.Kg.s^-2 putere radianta sinonim: flux radiant flux energetic watt W m^2.Kg.s^-3 intensitate radianta sinonim: intensitate energetica watt pe steradian W/sr m^2.Kg.s^-3.sr^-1 radianta sinonim:luminanta energetica watt pe metru patrat-steradian W/(m^2.sr) Kg.s^-3.sr^-1 flux luminos lumen lm cd.sr luminanta candela pe metru patrat cd/m^2 m^-2.cd iluminare lux lx m^-2.cd.sr
1.3.7. Unitati ale marimilor caracteristice chimiei fizice si fizicii moleculare concentratie (a cantitii de substanta) mol pe metru cub mol/m^3 m^-3.mol energie molara joule pe mol J/mol m^2.kg.s^-2.mol^-1 entropie molara, capacitate termica molara joule pe mol kelvin J(mol.K) m2.Kg.s^-2.K^-1.mol^-1
13.8. Unitati ale marimilor caracteristice fizicii atomice si nucleare, reactiilor nucleare si radiatiilor ionizante energie de reactie, energie de rezonanta, energie comunicata joule J m^2.Kg.s^-2 activitate (a unui radionuclid) becquerel Bq s^-1 doza absorbita, energie comunicativa masica, kerma,indicele dozei absorbite gray Gy m^2.s^-2 echivalent al dozei absorbite, indicele echivalentului dozei absorbite sievert sv m^2.s^-2 expunere (radiatii X sau y) coulomb pe kilogram C/Kg Kg^-1.s.A debitul dozei absorbite gray pe secunda Gy/s m^2.s^-3
2.1. Unitati de masura care nu fac parte din Sistemul International de Unitati (SI) -------------------------------------------------------------------------------denumirea simbol valoare in unitate SI -------------------------------------------------------------------------------1 2 3 -------------------------------------------------------------------------------
2.1. Unitati folosite impreuna cu Sistemul International minut min 1 min.=60 s.
ora h 1 h = 60 min. = 3.600 s zi d 1 d = 24 h = 86.400 s grad (sexagesimal) grd 1 grd = (pi/180) rad minut (sexagesimal) ' 1' = (1/60)grd = (pi/10.800) rad secunda (sexagesimala) " 1" = (1/60)' = (pi/648.000) rad litru l,L 1l = 1 dm^3 = 10^-3m^3 tona t 1t = 10^3 Kg
2.2. Unitati folosite impreuna cu Sistemul International a caror valoare in unitati SI este obtinuta experimental electronvolt eV 1 eV = 1,602 177 33(49) x 10^-19 J(cu o incertitudine relativa de 0,30 x 10^-6) unitate de masura atomica (unificata) u 1 u = 1,660 540 2(10) x 10^-27Kg (cu o incertitudine de 0,59 x 10^-6)
2.3.Unitati mentinute temporar impreuna cu Sistemul International mila marina 1 mila marina = 1,852 m nod 1 nod = 1 mila marina pe ora (1,852/3.600)m/s ar a 1 a = 1 dam^2 = 10^2m^2 hectar ha 1 ha = 1hm^2 = 10^4.m^2 bar bar 1 bar = 0,1 MPa = 100k kPa = 1.000 hPa = 10^5 Pa -------------------------------------------------------------------------------ANEXA 2 CATEGORIILE DE MIJLOACE DE MASURARE supuse obligatoriu controlului metrologic al statului

I. Mijloace de masurare etalon - masuri, aparate, instalatii etc., utilizate pentru reproducerea si conservarea unitatilor de masura, precunm si pentru transmiterea, prin comparatie, a acestora la mijloacele de masurare, in domeniile de masurare.
II. Mijloace de masurare de lucru
1. Greutati
2. Aparate de cintarit (instrumente de cintarire neautomata)
3. Instalatii de cintarit, dozat, insacuit, ambalat
4. Aparate de cintarire continua cu totalizatori pentru transportoare cu banda
5. Aparate de cintarire discontinua cu totalizator
6. Sortatoare gravimetrice automate
7. Contoare de apa rece si calda
8. Ansambluri de masurat lichidel, altele decit apa
9. Contoare de volum pentru gaze
10. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului de gaz
11. Masuri de volum pentru lichide si vase de masura
12. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului
13. Mijloace de masurare pentru determinarea capacitatii vaselor de masura
14. Aparate pentru masurarea nivelului lichidelor
15. Masuri pentru lapte ca indicator de nivel
16. Masuri de capacitate pentru seminte
17. Instrumente pentru determinarea masei hectolitrice a cerealilor
18. Masini si aparate pentru incercari la solicitari mecanice
19. Indicatoare de sarcina in cabluri
20. Manometrele pentru masurarea presiunii in pneurile autovehiculelor
21.Echipamente de contorizare, dupa durata si distanta, a convorbirilor telefonice
22. Cronotahigrafe
23. Vitezometre pentru autovehicule si de cale ferata
24. Cinemometre de control rutier
25. Taximetre
26. Contoare de energie electrica
27. Aparate utilizate in masurari privind conditiile de electrosecuritate
28. Contoare de energie termica si aparate pantru determinarea cantitatii de energie termica furnizata pentru incalzirea imobilelor
29. Instrumente care echipeaza instalatiile termice in scopul reducerii poluarii atmosferice si al economisirii energiei
30. Sonometre, fonometre, dozimetre de zgomot, audiometre
31. Alcoolmetre si areometre pentru alcool se tabele alcoolmetrice
32. Etilmetre pentru aplicarea reglementarilor privind circulatia rutiera
33. Analizoare de gaze
34. Udiometre pentru cereale si seminte oleaginoase
35. Aparate pentru determinarea grasimilor in lapte si produse lactate
36. Zaharimetre si refractometre
37. Aparate pentru masurarea marimilor specifice radiatiilor ionizante, in scopul asigurarii securitatii instalatiilor, a protectiei persoanelor si mediului ambiant
38. Aparate industriale sau de laborator utilizate pentru masurari ale marimilor fizico-chimice in cadrul activitatilor privind sanatatea si securitatea persoanelor si protectia mediului
39. Aparate si dispozitive medicale (seringi si termometre medicale, detectori de flux sangvin, aparate pentru masurarea presiunii arteriale, pulsmetre si cardiotahimetre, electrocardiografe, electroencefalografe, etc.)
40. Focometre si truse de lentile oftalmologice
41. Masuri de lungime
42. Instrumente de masurat lungimi
43. Planimetre si masini de masurat arii
44. Mijloace de masurare pentru masurari topografice, geodezice si de cadastru.
NOTA:
Sortimentele de mijloace de masurare care intra in categoriile de mai sus se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legala, care publica anual "Lista oficiala a mijloacelor de masurare legale,supuse controlului metrologic al statului" in publicatiile oficiale de metrologie legala.
Lista va cuprinde si perioada minima intre doua verificari periodice succesive, tarifele aprobate pentru efectuarea etalonarilor, verificarilor metrologice, precum si categoriile de mijloace de masurare care trebuie declarate inainte de instalare, in vederea obtinerii avizului de punere in functiune conform art. 24.


Luni, 27 septembrie 2021, 18:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.