HOTĂRÂRE nr.236 din 8 martie 1990
privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii din industria miniera
Textul actului publicat în M.Of. nr. 220/2 sep. 1992

HOTARIREA NUMAR: 236 DIN 9 /3 /90 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii in industria miniera

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 220 DIN 2 /9 /92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Incepind cu data de 1 februarie 1990, se stabileste urmatorul program de lucru al unitatilor miniere:
a) in subteran:
- in zilele de duminica si sarbatori legale nu se lucreaza la activitatea efectiva de productie;
- unitatile lucreaza la activitatea de productie in 5 sau 6 din celelalte zile ale saptaminii;
- in zilele nelucratoare, la activitatea de productie, se programeaza numai activitati de inspectie si control, revizii, reparatii si alte lucrari legate de securitatea minelor si instalatiilor care nu se pot executa in zilele lucratoare la productie.
b) in cariere si instalatii de preparare:
- in carierele de lignit si de minereuri de cupru se lucreaza in regim de lucru continuu la productie (7 zile pe saptamina) cu intreaga activitate legata de asigurarea functionarii carierelor, precum si la activitatile de livrare (expediere) a productiei si de preparare a minereurilor; in situatia cind instalatiile de preparare asigura prelucrarea minereului la nivelul planului in 6 zile pe saptamina, acestea nu vor lucra in regim de lucru continuu;
- in celelalte cariere de substante minerale utile si instalatii de preparare, activitatea se desfasoara in 5 sau 6 zile pe saptamina.
c) la suprafata minelor:
- activitatile de la suprafata minelor se desfasoara in acelasi regim de lucru ca activitatile din subteran de la mina respectiva;
d) celelalte unitati si activitati care contribuie la asigurarea conditiilor de desfasurare a proceselor de productie din unitatile miniere - transport, cazare, cantine, interventii si reparatii si altele - isi vor corela corespunzator programele de lucru.

ART. 2
In baza prevederilor art. 113 (1) si art. 113 (2) din Codul muncii, programul de lucru al personalului din unitatile miniere se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) in subteran:
- la minele de huila, antracit, carbune brun (bazinul minier Comanesti) si de minereuri, fiecare persoana lucreaza in schimburi de 6 ore timp de 5 zile pe saptamina, in cadrul programului stabilit pe unitate, conform prevederilor art. 1;
- la minele de lignit, carbune brun (cu exceptia bazinului minier Comanesti) si alte mine, fiecare persoana lucreaza in schimburi de 8 ore timp de 5 zile pe saptamina, in cadrul programului stabilit pe unitate, conform art. 1.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1 si 2 de mai sus, ministrul minelor poate aproba durata schimbului de lucru de 6 sau 8 ore in unitatile miniere, in functie de conditiile de munca si necesitatile productiei.
Salariile tarifare ale muncitorilor care lucreaza in subteran in schimburi de 8 ore vor fi majorate proportional cu cresterea timpului de lucru fata de salariile tarifare ale muncitorilor care lucreaza in schimburi de 6 ore; in aceeasi proportie se majoreaza si salariile tarifare ale maistrilor, tehni cienilor, subinginerilor si inginerilor care conduc si organizeaza procesele de productie.
Personalul poate fi programat sa lucreze si in zilele nelucratoare ale activitatii de productie pentru a efectua lucrari de inspectie, control, revizii, reparatii si alte lucrari stabilite de unitate.
b) in cariere, instalatii de preparare si in celelalte activitati de la suprafata minelor:
- fiecare persoana lucreaza in schimburi de 8 ore timp de 5 zile pe saptamina, in cadrul programului stabilit pe unitate, conform art. 1;
c) personalul din alte unitati din sistemul Ministerului Minelor, care presteaza permanent munca in procesele de productie miniera, va avea acelasi program de lucru ca si personalul din unitatile miniere respective.

ART. 3
Normele de productie pe post se stabilesc tinindu-se seama de normele (sarcinile) aferente programului de lucru anterior de 5 zile pe saptamina in schimburi de 8 ore, sau, dupa caz, de 6 zile pe saptamina in schimburi de 6 ore, in functie de noua durata aprobata schimbului de lucru si de conditiile concrete de la locurile de munca, astfel incit acestea sa reflecte consumul de munca real necesar pentru indeplinirea sarcinilor.

ART. 4
Ministerul Minelor si Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale vor corela actualele niveluri ale retelelor de salarizare ce se aplica personalului din unitatile subordonate Ministerului Minelor si, in functie de conditiile specifice, vor trece unele unitati sau activitati la niveluri superioare.

ART. 5
Valoarea mesei zilnice ce se acorda gratuit la intrarea in schimb a personalului care beneficiaza de acest drept se majoreaza de la 8 la 15 lei, diferenta suportindu-se din fondurile de productie ale unitatilor. Totodata, se aproba ca Ministerul Minelor sa acorde personalului masa gratuita la intrarea in schimb, prin extindere si la alte unitati la care se intrunesc conditii similare.

ART. 6
Prin imbunatatirea Normativului de acordare a echipamentului de lucru si de protectie se atribuie gratuit, anual, trei perechi de cizme de cauciuc si doua costume salopeta personalului care isi desfasoara activitatea in subteran, precum si doua perechi de cizme de cauciuc, un costum salopeta si echipament vatuit personalului care lucreaza in cariere sau in alte activitati de la suprafata minei.
Ministerul Minelor va modifica corespunzator prevederile acestui normativ si-l va adapta cerintelor de imbunatatire a conditiilor specifice de acordare a echipamentului de lucru si de protectie in intreaga industrie miniera.

ART. 7
Se aproba acordarea gratuita de lichide antidot pentru personalul din unitatile miniere, in conditiile stabilite de catre Ministerul Minelor.

ART. 8
Pentru intreg personalul din unitatile miniere carbonifere, alocatia de carbune pentru incalzire se acorda gratuit si in aceleasi cote ca la minele din bazinul Valea Jiului.

ART. 9
In aplicarea prevederilor prezentei hotariri Ministerul Minelor poate elabora instructiunile necesare.

ART. 10
Se autorizeaza Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor ca, pe baza documentatiilor prezentate de Ministerul Minelor pentru aplicarea prevederilor prezentei hotariri, sa modifice corespunzator indicatorii economici si financiari pe anul 1990 ai Ministerului Minelor.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -------------


Duminică, 27 mai 2018, 10:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.