LEGE nr.60 din 25 iunie 1992
pentru modificarea și completarea Legii nr.52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti
Textul actului publicat în M.Of. nr. 145/29 iun. 1992

LEGE NUMAR: 60 DIN 25/06/92 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

EMITENT: PARLAMENT

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL Nr. 145 DIN 29/06/92
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Anexa nr. 5 la Legea nr. 52/1991 cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti se modifica si se completeaza potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta lege.

ART. 2
Acoperirea financiara a influentelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 1 se asigura in cadrul fondurilor aprobate pentru anul 1992 Ministerului Justitiei.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR MARTIAN DAN ANEXA 5 LABORATOARE DE CRIMINALISTICA Salarii de baza pentru functiile de specialitate

A. Functii de executie -------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Nivelul Salariul de baza - lei Vechimea crt. studiilor ---------------------- minima Gradatia in ---------------------- specialitate 1 2 3 4 -------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 5 6 7 -------------------------------------------------------------------------------a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert criminalist gradul I S Salariile de baza prevazute de lege pentru notari gradale 12 ani
2. Expert criminalist gradul II S I - V si debutant 10 ani
3. Expert criminalist gradul III S 6 ani
4. Asistent criminalist gradul I S 4 ani
5. Asistent criminalist gradul II S 1 an
6. Asistent criminalist debutant S b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Tehnician criminalist I M Salariile de baza prevazute 8 ani in de lege pentru secretarii functii de procuratura treptele tehnice I - IV si debutant criminalistice
8. Tehnician criminalist II M 6 ani in functii tehnice criminalistice
9. Tehnician criminalist III M 4 ani in functii tehnice criminalistice
10. Tehnician criminalist IV M 1 an in functii tehnice criminalistice
11. Tehnician criminalist debutant M
12. Secretar-dactilograf laborator Salariile de baza prevazute 8 ani in criminalistica I M de lege pentru secretari- functii audactilografi treptele II-IV xiliare jusi debutant din notariatele ridice,ecode stat nomice sau administrative
13. Secretar-dactilograf laborator M 4 ani in criminalistica II functii auxiliare juridice,economice sau administrative
14. Secretar-dactilograf laborator 1 an in criminalistica III M functii auxiliare juridice,economice sau administrative
15. Secretar-dactilograf laborator criminalistica debutant M -------------------------------------------------------------------------------

B. Functii de conducere -------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Indemnizatia de conducere crt. maxima in lei -------------------------------------------------------------------------------
1. Sef laborator central Salariul de baza cores- Indemnizatiile prevazute de expertize punzator functiei de lege pentru functiile de criminalistice executie conducere din notariatele de stat
2. Sef adjunct laborator central expertize criminalistice
3. Sef laborator interjudetean expertize criminalistice -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru tehnician criminalist pot fi luate in considerare si perioadele lucrate in functii de tehnician in alte sectoare de activitate si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.


Marți, 28 iunie 2022, 17:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.