DECRET-LEGE nr.26 din 14 ianuarie 1990
privind acordarea unor drepturi și înlesniri beneficiarilor prestațiilor de transporturi, poștă și telecomunicații, precum și personalului din unitățile Ministerului Transporturilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 10/15 ian. 1990

ART. 1 - Turistii organizati in grup, prin unitatile de turism ale tineretului, vor beneficia de reducere de 25% la tariful trenurilor de persoane, la orice clasa.

ART. 2 - Copiii beneficiaza de permise gratuite pe calea ferata, care sint in intretinerea parintilor, tutorilor sau aflati in plasament familial, in cazul in care continua studiile universitare, tehnice, profesionale sau de alta natura, organizate in cadrul formelor de invatamint stabilite prin lege, vor beneficia si dupa majorat de calatorii gratuite, fara a depasi virsta de 25 de ani.

ART. 3 - Studentii si elevii la cursurile serale, incadrati cu contract de munca pe durata nedeterminata in unitati de cale ferata, care lucreaza 1/2 norma, vor beneficia de jumatate din numarul de permise de calatorie gratuita pe calea ferata.

ART. 4 - Studentii si elevii pina la virsta de 25 de ani impliniti, copii ai personalului muncitor si pensionarilor C.F.R. care sint in intretinerea parintilor, tutorilor sau aflati in plasament familial si care urmeaza cursuri in alta localitate decit cea de domiciliu, vor beneficia de abonamente gratuite pina la distanta de 75 km.

ART. 5 - Personalul muncitor si membrii lor de familie din sectiile, atelierele, laboratoarele si alte formatii si compartimente din unitatile Ministerului Transporturilor, care efectueaza lucrari pentru calea ferata, vor beneficia de permise de calatorie gratuite pe calea ferata in aceleasi conditii ca si personalul muncitor din unitatile de cale ferata.

ART. 6 - Pensionarii care beneficiaza de calatorii gratuite pe calea ferata vor avea dreptul la 12 calatorii gratuite dus-intors pe calea ferata, anual. Membrii de familie ai pensionarilor beneficiaza de jumatate din numarul de calatorii dus-intors acordate acestora.

ART. 7 - Abonamentele pentru personalul muncitor care se deplaseaza de la domiciliu la locul de munca cu trenuri de persoane se vor elibera si pe distante intre 75-300 km, cu plata tarifelor stabilite potrivit legii.

ART. 8 - Personalul din transporturi care lucreaza in tura sau turnus va beneficia in continuare de plata orelor suplimentare. Modul de calcul cu privire la plata orelor suplimentare se stabileste de Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor si Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ART. 9 - Muncitorii docheri si conducatorii de utilaje portuare, nelocalnici, vor beneficia de rambursarea cheltuielilor de transport pentru vizitarea familiei o data la 3 luni.

ART. 10 - Pentru convorbirile telefonice si comunicarile telex internationale nu se va mai aplica suprataxa de 500 lei pentru efectuarea a mai mult de o convorbire pe trimestru, precum si majorari ale tarifelor pentru durata convorbirii si respectiv a comunicarii telex, prevazute in Decretul nr.311/1987. Obiectele de corespondenta si coletele postale care au fost scutite de taxe vamale vor fi scutite si de taxele postale corespunzatoare, prevazute in Decretul nr.311/1987.

ART. 11 - Prezentul decret-lege se aplica cu incepere de la 1 ianuarie 1990. Pe aceeasi data, Decretul nr.1/1981 privind calatoriile gratuite pe caile ferate in interes personal si calatoriile gratuite pe caile ferate, cu navele fluviale "NAVROM" si cu autovehicule in interes de serviciu si Decretul nr.311/1987 privind aprobarea tarifelor in transporturi, posta si telecomunicatii se modifica si se completeaza potrivit prevederilor prezentului decret-lege.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU


Vineri, 12 august 2022, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.