DECRET-LEGE nr.35 din 19 ianuarie 1990
pentru modificarea unor reglementari privind salarizarea
Textul actului publicat în M.Of. nr. 13/20 ian. 1990

Pentru a inlatura diminuarea nejustificata a salariului din cauze independente de activitatea salariatilor, pentru inlaturarea situatiilor de inechitate in acordarea sporurilor, incadrarea in grupe de munca, in promovarea personalului pe categorii sau functii si acordarea de gradatii, precum si pentru cresterea competentelor ce revin intreprinderilor, ministerelor si altor organe centrale in domeniul salarizarii, pina la elaborarea unui sistem de salarizare complet restructurat intr-o noua conceptie, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1 - Prevederile referitoare la acordarea salariilor in raport cu realizarea criteriilor, a conditiilor si a exportului cuprinse in Legea nr. 1/1986 si in Decretul nr.161/1986, se abroga.

ART. 2 - In activitatea de constructii-montaj, reparatii capitale, foraj, lucrari geologige, agricultura, proiectare-cercetare si in toate celelalte sectoare de activitate economica, salariile se platesc lunar, in raport cu lucrarile executate, cu productia realizata sau cu ceilalti indicatori, dupa caz, care exprima volumul de activitate, fara a se mai face retineri lunare de 10-20% din salarii. Retinerile efectuate in cursul anului 1989 sau de la data inceperii lucrarilor, dupa caz, se vor restitui integral in anii 1990-1991, potrivit esalonarii ce va fi stabilita de ministere si celelalte organe centrale impreuna cu bancile finantatoare.

Salariile personalului din unitatile de invatamint, arta, cultura, sanatate, edituri, cinematografie si celelalte unitati social-culturale si ale administratiei de stat, se platesc in functie de indeplinirea sarcinilor de serviciu, fara a mai fi conditionate de realizarea unor indicatori cu continut politico-ideologic sau a altor indicatori.

ART. 3 - Se abroga reglementarile referitoare la diminuarea nelimitata a salariilor si neasigurarea unui venit garantat cuprinse in Legea nr. 57/1974, Legea nr.2/1983, Legea nr. 1/1986 si in alte acte normative.

In cazuri exceptionale cind, din motive tehnice sau din alte motive independente de activitatea personalului, procesul de productie a fost intrerupt, personalul va fi salarizat conform prevederilor Codului Muncii.

ART. 4 - Sporurile la salariu pentru munca desfasurata in conditii vatamatoare, grele, periculoase si celelalte categorii de sporuri se platesc tuturor celor indreptatiti potrivit legii, fara a se conditiona acordarea lor de incadrarea intr-un numar limitat si fara celelalte limitari stabilite prin decretele pentru desfasurarea pe titulari a planului.

Locurile de munca la care se acorda salarii tarifare mai mari cu pina la 10% pentru conditii grele de munca, precum si obiectivele de investitii si celelalte lucrari la care se acorda spor de santier, se stabilesc de ministere sau organele locale ale administratiei de stat judetene si al municipiului Bucuresti, dupa caz, cu acordul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ART. 5 - Se abroga art. 3 alin. 1 din Decretul nr.215/1977, urmind ca salariatii sa beneficieze, pentru anii 1988 si 1989 si in continuare, de incadrarea in grupele I si II de munca in vederea pensionarii, potrivit legislatiei in vigoare.

Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale va actualiza reglementarile adoptate in aplicarea acestui decret.

ART. 6 - Promovarea muncitorilor in categoria a 5-a si urmatoarele nu se mai conditioneaza de obtinerea calificarii in a doua meserie, abrogindu-se prevederile art. IX din Decretul nr.19/1986.

ART. 7 - Se abroga prevederile art. 16 alin. 4 si art. 33 alin. 2 si 3 din Legea nr.57/1974, referitoare la:

a) limitarea numarului de muncitori care pot fi incadrati in ultima categorie a retelelor tarifare;
b) limitarea numarului de persoane care, in cadrul numarului total stabilit potrivit legii, pot fi trecute in gradatiile 4, 5, 6 si 7.
Incadrarea muncitorilor in ultima categorie si a personalului TESA in gradatiile 4, 5, 6 si 7 se va face potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale impreuna cu Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor.

ART. 8 - Gradarea intreprinderilor, fabricilor, a celorlalte unitati, precum si a subunitatilor de productie - sectii, ateliere si altele asemenea - se aproba de catre organele ierarhic superioare, pe baza criteriilor de gradare stabilite de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale impreuna cu ministerele si celelalte organe centrale interesate.

ART. 9 - Prevederile din Legea nr. 57/1974 referitoare la stabilirea prin plan sau prin decret a nivelurilor de salarizare si a grupelor de ramuri, se abroga.

Competentele respective revin Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ART. 10 - Vechimea minima prevazuta de Legea nr. 12/1971 pentru promovarea in categorii sau functii, precum si vechimea minima necesara pentru trecerea in trepte sau gradatii superioare, pot fi reduse cu pina la 50% pentru cadrele tinere, valoroase, care obtin rezultate deosebite in activitate. Aceste reduceri se aproba nominal de catre ministrul, conducatorul organului central sau al organului judetean caruia ii este subordonata unitatea respectiva.

ART. 11 - Statele de functii ale tuturor unitatilor vor fi aprobate de organele ierarhic superioare si vor preciza specialitatile pentru fiecare post.

Conditiile de studii si vechime pentru functiile care nu sint prevazute in Legea nr. 12/1971 se stabilesc prin nomenclatorul ce va fi elaborat de Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale in termen de 30 de zile.

ART. 12 - Cotele procentuale, tarifele si salariile tarifare de calcul prevazute la art. 113 alin. 1 si 2, la art. 193 alin. 2 si art. 201 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 se stabilesc de catre ministerele si celelalte organe centrale in cadrul carora se desfasoara activitatea respectiva, impreuna cu Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale si Ministerul Finantelor, prin corelare cu salariile tarifare ale personalului care desfasoara activitate asemanatoare.

ART. 13 - Persoanelor inlaturate din munca pentru motive politice pina la data de 22 decembrie 1989 sau care se intorc in patrie li se stabileste salariul in modul prevazut la art. 200 alin. 2 din Legea nr. 57/1974 si li se ia in considerare vechimea neintrerupta in aceeasi unitate avuta la data incetarii contractului de munca, in vederea acordarii sporului de vechime corespunzator.

ART. 14 - Sumele ce s-au platit in plus pina la 31 decembrie 1989, ca urmare a nerespectarii prevederilor abrogate sau modificate prin prezentul decret-lege nu vor mai fi recuperate.

ART. 15 - Se abroga prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 1/1986 referitoare la obligativitatea asigurarii unei stricte corelari intre retributii si cresterea productivitatii muncii, precum si prevederile art. 47 alin. 1 lit. f) si g) din Legea nr. 5/1985.

ART. 16 - Termenul de retributie prevazut in Legea nr. 57/1974 si in celelalte reglementari se inlocuieste cu termenul de salariu.

ART. 17 - In aplicarea prevederilor prezentului decret-lege, Ministerul Muncii si Ocrotirilor Sociale poate elabora instructiunile necesare.

ART. 18 - Prevederile prezentului decret-lege se aplica de la data de 1 ianuarie 1990.

PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE
ION ILIESCU


Sâmbătă, 21 aprilie 2018, 03:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.