DECRET-LEGE nr.75 din 8 februarie 1990
pentru majorarea preturilor de contractare și de achizitie și acordarea unor avantaje producatorilor agricoli
Textul actului publicat în M.Of. nr. 25 - 26/9 feb. 1990

DECRET - LEGE Nr. 75 din 8 februarie 1990 pentru majorarea preturilor de contractare si de achizitie si acordarea unor avantaje producatorilor agricoli

EMITENT: CONSILIUL FRONTULUI SALVARII NATIONALE

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL NR. 25-26 din 9 februarie 1990 In vederea stimularii producatorilor agricoli pentru cresterea productiei vegetale si animale, a sporirii veniturilor acestora prin livrarea unor cantitati cit mai mari de produse necesare satisfacerii nevoilor populatiei si ale economiei nationale, Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

ART. 1
Preturile de contractare si de achizitie si avantajele care se acorda producatorilor agricoli particulari, membrilor cooperatori si unitatilor agricole de stat si cooperatiste pentru livrarea, la fondul de stat, de produse vegetale si animale, precum si de pasari si animale vii, se stabilesc potrivit anexelor nr. 1-19.

ART. 2
Pentru seminte, material saditor, animale de reproductie si de munca, precum si pentru alte produse agricole la care nu se stabilesc preturi de contractare si de achizitie prin prezentul decret-lege, aceste preturi se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Uniunea Cooperativelor Agricole, cu acordul Ministerului Finantelor.
Preturile de contractare si de livrare la produsele vegetale si animale si la subprodusele acestora, care se livreaza intre unitatile de stat din agricultura si industria alimentara si unitatile cooperatiste, precum si intre acestea si producatori particulari, in scop de productie, se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, dupa caz.

ART. 3
Preturile produselor agricole vegetale, ale animalelor, pasarilor si produselor animale se inteleg in conditia de livrare loco-producator, incarcate in mijloacele de transport.

ART. 4
Preturile de vinzare cu amanuntul ale produselor agroalimentare si ale produselor industriale obtinute prin prelucrarea materiilor prime agricole, care se desfac prin reteaua comerciala de stat si cooperatista, in vigoare la data prezentului decret-lege, ramin nemodificate.

ART. 5
Diferentele dintre noile preturi de contractare si de achizitie aprobate potrivit prezentului decret-lege si cele in vigoare pina la 31 decembrie 1989 la produsele agricole vegetale si animale se finanteaza, pentru anul 1990, de la bugetul statului.
Se autoriza Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor sa introduca modificarile ce rezulta din aplicarea prezentului decret-lege in indicatorii economici si in bugetul de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare si ministerelor beneficiare, prezentate in termen de 30 de zile de la data adoptarii prezentului decret-lege.

ART. 6
Preturile de contractare si de achizitie stabilite potrivit prezentului decret-lege se aplica de la 1 ianuarie 1990.

ART. 7
Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, Ministerul Industriei Usoare, Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice si celelalte ministere beneficiare de produse agricole, impreuna cu Ministerul Economiei Nationale si Ministerul Finantelor, vor prezenta, pina la 31 octombrie 1990, propuneri de noi preturi de productie si livrare la produsele alimentare si nealimentare rezultate din prelucrarea produselor agricole, stabilite pe baza noilor preturi de contractare si de achizitie si a masurilor de imbunatatire a proceselor de productie, a tehnologiilor de fabricatie si a optimizarii verigilor fluxului economic.

ART. 8
Dispozitiile referitoare la conditiile si criteriile de incheiere si executare a contractelor privind livrarea de produse agricole vegetale si animale, precum si de pasari si animale vii, stabilite prin Decretul nr.69/1984 si prin Decretul nr.70/1984, ramin in vigoare.

ART. 9
Anexele nr. 1-19 fac parte integranta din prezentul decret-lege.

ART. 10
Orice dispozitii contrare prezentului decret-lege se abroga.
PRESEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVARII NATIONALE ION ILIESCU ANEXA 1 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Conditiile de calitate de baza -----------------------------Nr. Denumirea produsului U/M Pret Greutate Corpuri Umiditate crt. lei/U.M hectolitrica straine % kg % ------------------------------------------------------------------------------
1. Griu tare kg 3,00 78 3 15
2. Griu kg 2,00*) 75 3 15
3. Secara, triticale kg 2,00*) 70 3 15
4. Orzoaica (90% germinatie) kg 2,50 64 5 15
5. Orz kg 1,90*) 58 5 15
6. Ovaz kg 2,50 42 5 14
7. Orez nedecorticat kg 8,00 50 3 14
8. Porumb kg 2,40*) - 3 17
9. Sorg pentru furaje kg 2,00 - 3 17
10. Fasole boabe kg 10,00 - 5 14
11. Linte kg 8,00 - 5 14
12. Bob kg 8,00 - 5 14
13. Mazare comestibila kg 4,20 - 10 14
14. Naut kg 13,00 - 3 13 ------------------------------------------------------------------------------*) Preturile de contractare si de achizitie sint medii pe tara. Preturile pe judete sint cele stabilite si prevazute in anexa nr. 3.
II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de contractare si de achizitiei se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
Receptia cantitativa si calitativa a produselor livrate se face la bazele de receptionare, centrele de achizitii sau silozurile unitatilor beneficiare si la fabricile de nutreturi combinate.
In cazul produselor livrate la indici de umiditate si corpuri straine mai mari sau mai mici decit cei prevazuti, acesti indici se vor compensa intre ei.
In raport cu diferenta in plus sau in minus rezultata din aceasta compensare, fata de cantitatea prevazuta in contract, se va micsora sau se va mari cantitatea de produse ce se va preda efectiv de catre furnizori.
Preturile de contractare si de achizitie de baza:
a) se majoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in plus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in minus fata de indicii calitativi de baza;
b) se micsoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in minus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in plus fata de indicii calitativi de baza.

1. La griu, secara si triticale a) Sparturile mai mici de jumatate de bob, boabele sistave, stivite si mincate de insecte mai mult de jumatate, care depasesc pe total procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza, se platesc cu 1,00 lei/kg.
b) Secara din griu se plateste cu 80% din pretul secarei la calitatea de baza.
c) Orzul si ovazul din griu, pina la 15%, separat sau impreuna, se platesc cu 1,00 lei/kg.
d) Griul tare predat si preluat cu procent de gluten sub prevederile STAS se va plati la pretul griului de consum.
e) Cooperativele agricole, membrii acestora si producatorii particulari care livreaza pe baza de contract griu tare pot primi in schimb o cantitate echivalenta de griu obisnuit pe care o vor plati la pretul mediu de contractare stabilit prin prezenta anexa, la care se adauga suma de 100,00 lei/tona, reprezentind cheltuieli de manipulare.

2. La porumb a) Pretul se majoreaza cu 1% pentru fiecare procent de corpuri straine in minus si cu procentul corespunzator din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate in minus fata de indicii calitativi de baza.
b) Pretul se micsoreaza cu 1% pentru fiecare procent de corpuri straine in plus si cu procentul corespunzator din tabelul Duwal pentru fiecare procent de umiditate in plus fata de indicii calitativi de baza.
c) Sparturile mai mici de jumatate bob, boabele strivite sau mincate de insecte si nedezvoltate care depasesc, pe total, procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,00 lei/kg, numai pentru livrari la fondul de stat.
La porumbul care se livreaza sub forma de stiuleti si la care determinarea proportiei de boabe (randamentul) se face in bazele de receptie cu mijloacele mecanice ale acestora, sparturile mai mici de jumatate bob vor fi considerate corpuri straine in procent de maximum 1%. Sparturile peste aceasta limita se preiau ca produs de baza.

3. La orzoaica a) In zonele deficitare de griu si porumb, stabilite de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, cooperativele agricole pot livra, pe baza de contract, orzoaica pe schimb de griu, secara, porumb sau orz, la echivalentul de 1,040 kg porumb si de 1,250 kg griu, secara si orz pentru 1 kg orzoaica.
b) Orzoaica sub 62 kg greutate hectolitrica se plateste la pretul de contractare al orzului.
c) Sparturile mai mici de jumatate bob care depasesc pe total procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,00 lei/kg.

4. La orez Orezul brut care la preluare are umiditatea peste 17% si corpuri straine peste 10% poate fi uscat si conditionat de catre intreprinderile beneficiare.
Pentru operatiunile executate se vor percepe unitatilor producatoare cheltuielile aferente, receptia cantitativa si calitativa definitiva facindu-se la cantitatea si calitatea rezultate. Gozurile rezultate din conditionarea orezului se vor restitui gratuit unitatilor producatoare.

5. La leguminoase boabe a) La mazarea comestibila, in procentul de 10% corpuri straine se admit maximum 8% boabe gargaritate.
b) Sparturile si boabele nedezvoltate de mazare comestibila care depasesc, pe total, procentul de corpuri straine admise la calitatea de baza se platesc cu 1,50 lei/kg.
c) Preturile de contractare si de achizitie pentru fasolea boabe soiuri si amestec de soiuri sint urmatoarele:
lei/kg ------------ fasole boabe soiuri 11,00 - fasole boabe amestec de soiuri 9,00 d) Fasolea de un anumit soi, care contine pina la 15% boabe de culoare alba din alte soiuri, se plateste integral la pretul soiului respectiv. In cazul depasirii acestui procent, la intreaga cantitate se aplica pretul pentru fasolea boabe amestec de soiuri.
e) Cooperativele agricole, membrii acestora si producatorii particulari care vor preda la fondul de stat fasole boabe din soiurile Alba mare (boamba) si Ceali, in conditiile de calitate de 2% corpuri straine si 14% umiditate, vor primi 1,80 lei/kg peste pretul de contractare prevazut in anexa.
f) Sparturile de fasole boabe si boabele patate care depasesc proportia admisa la preluare de 5% corpuri straine se platesc producatorilor la pretul de 2,00 lei/kg.
g) Statiunile pentru mecanizarea agriculturii vor plati cooperativelor agricole si unitatilor agricole de stat contravaloarea pierderilor care depasesc 5% boabe sparte, cauzate din vina lor la lucrarile de recoltare si treierat.
Cuantumul acestor pierderi se determina prin diferenta intre pretul de productie si, dupa caz, de contractare al soiului de fasole, respectiv si pretul de 2,00 lei/kg stabilit pentru sparturi.
h) Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Comertului Interior, cu acordul Ministerului Finantelor - Departamentul pentru preturi, vor incadra, prin asimilare, in grupa de soiuri de fasole prevazuta in prezenta anexa si alte soiuri de fasole.

6. Intreprinderile de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole pot cumpara, prin cooperativele agricole, disponibilul de griu, griu tare, secara, porumb si leguminoase boabe oferit de cooperatori din cantitatile primite ca retribuire in natura pentru munca prestata. Aceste cantitati vor fi platite cooperatorilor la preturile de contractare.
Pentru produsele predate de cooperativele agricole din disponibilitatile cooperatorilor vor primi din partea intreprinderilor de contractare, achizitionare si pastrare a produselor agricole un comision de 25,00 lei/tona.
ANEXA 2 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la plantele oleaginoase

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Conditiile de calitate de baza -----------------------------Denumirea produsului U/M Pret Greutate Corpuri Umiditate lei/U.M hectolitrica straine % kg % ------------------------------------------------------------------------------Floarea-soarelui kg 4,00*) 40 4 13 Seminte de ricin " 10,00 - 6 10 Seminte de in pentru ulei " 8,20 - 6 11 Seminte de dovleac " 8,20 - 6 11 Seminte de cinepa " 8,20 - 4 10 Seminte de rapita " 4,50 - 5 11 Soia boabe " 6,50 - 4 14 ------------------------------------------------------------------------------*) Pretul de contractare si de achizitie este mediu pe tara. Preturile pe judete sint cele stabilite si prevazute in anexa nr. 3.
II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
a) Preturile se majoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in plus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in minus fata de indicii calitativi de baza.
b) Preturile se micsoreaza cu cite 1% pentru fiecare kg greutate hectolitrica in minus si fiecare procent de umiditate si corpuri straine in plus fata de indicii calitativi de baza.
Cooperativele agricole, membrii cooperatori si producatorii particulari care livreaza seminte de floarea-soarelui si dovleac primesc gratuit 2 litri ulei pentru fiecare 100 kg seminte livrate.
ANEXA 3 PRETURILE de contractare si de achizitie stabilite pe judete (zone) la: griu, secara, triticale, orz, porumb si floarea-soarelui
1. Griu, secara si triticale - 1.900 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
- 2.100 lei/tona pentru judetele: Bihor, Botosani, Buzau, Dimbovita, Galati, Iasi, Mehedinti, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
- 2.300 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava si Vilcea.

2. Orz - 1.800 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
- 2.200 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud , Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Dimbovita, Galati, Gorj , Hargita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vilcea si Vrancea.

3. Porumb - 2.200 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
- 2.500 lei/tona pentru judetele: Bihor, Botosani, Buzau, Dimbovita, Galati, Iasi, Mehedinti, Prahova, Satu Mare, Tulcea, Vaslui si Vrancea.
- 3.000 lei/tona pentru judetele: Alba, Arges, Bacau, Bistrita-Nasaud, Brasov, Caras-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava si Vilcea.

4. Floarea-soarelui - 3.900 lei/tona pentru judetele: Arad, Braila, Calarasi, Constanta, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis si municipiul Bucuresti.
- 4.300 lei/tona pentru celelalte judete.
NOTA:
In fiecare judet directia generala a agriculturii si industriei alimentare, impreuna cu Uniunea Cooperativelor Agricole, Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara si unitatile contractante vor stabili, in cadrul pretului prevazut pe judet, preturi diferentiate pe acelasi numar de zone din prezenta anexa sau, dupa caz, mai putine zone, specifice fiecarei culturi si vor incadra fiecare unitate agricola si localitate in aceste zone.
Stabilirea preturilor diferentiate si incadrarea pe zone a unitatilor si localitatilor se fac prin hotarirea comuna a institutiilor prevazute mai sus, in termen de 15 zile de la data prezentului decret-lege.
Diferentele de pret in plus sau in minus dintre preturile medii pe tara si cele realizate efectiv vor fi regularizate cu bugetul statului de catre unitatile de contractare si preluare.
ANEXA 4 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la sfecla de zahar si cicoare

I. Preturile de contractare si de achizitie --------------------------------------------------Denumirea produsului U.M. Pret lei/U.M.
--------------------------------------------------Sfecla de zahar kg 0,65 Cicoare kg 1,30 --------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
In afara preturilor, cooperativele agricole, membrii cooperatori si producatorii particulari beneficiaza de urmatoarele avantaje:

1. La sfecla de zahar:
a) 50,00 lei/t de sfecla neto livrata fabricilor de zahar la cererea acestora pina la 1 septembrie in zonele din sudul si vestul tarii si pina la 15 septembrie in restul zonelor;
b) gratuit, cite 500 kg borhot umed de sfecla cu 7% substanta uscata, pentru fiecare tona de sfecla neto livrata;
c) 30,00 lei/t de sfecla pentru cantitatea insilozata, cu acordul partilor contractante, la unitatile agricole si livrata fabricilor de zahar dupa data de 1 decembrie;
d) gratuit, 4 kg zahar pentru fiecare tona de sfecla de zahar neto livrata de cooperativele agricole si 10 kg zahar pentru fiecare tona de sfecla livrata de membrii cooperatori si producatorii particulari;
e) contra cost, cite 6 kg melasa pentru fiecare tona de sfecla neto, livrata la pretul legal in vigoare;
f) gratuit, saminta necesara pentru insamintarea intregii suprafete, stabilita corespunzator indicatorilor de calitate ai semintei, precum si pentru reinsamintare in cazul calamitarii culturilor datorita unor cauze naturale.
Saminta va fi pusa la dispozitie de catre beneficiar la centrul din judetul de resedinta al furnizorului, care se va stabili cu ocazia intocmirii contractului de livrare;
g) gratuit, insecticidele pentru tratarea semintei;
h) acordarea, contra cost, de ingrasaminte chimice complexe;
i) sporuri de pret pentru stimularea cultivatorilor in vederea curatirii de impuritati a sfeclei de zahar:
- 20,00 lei/t de sfecla neto livrata cu impuritati sub 5%;
- 10,00 lei/t de sfecla neto livrata cu impuritati intre 5-8%;
- 5,00 lei/t de sfecla livrata cu impuritati intre 8-10%.

2. La cicoare:
a) gratuit, saminta necesara pentru insamintarea suprafetei, precum si pentru reinsamintarea in caz de calamitate;
b) gratuit, 4 kg zahar si 1 kg surogat de cafea pentru fiecare tona de cicoare neto livrata;
c) contra cost, cite 6 kg melasa furajera pentru fiecare tona de cicoare livrata;
d) gratuit, cite 500 kg borhot umed de sfecla cu 7% substanta uscata la fiecare tona de cicoare livrata.
Cantitatile de zahar, borhot si melasa cuvenite furnizorului pentru cantitatile de sfecla de zahar si cicoare vor fi puse la dispozitia producatorilor, in conditia franco-vagon, la statia stabilita de comun acord.
Daca furnizorului nu i se cuvin cantitati vagonabile, se va asigura folosirea capacitatii de incarcare a unui vagon prin asocierea mai multor producatori de sfecla de zahar si cicoare.
Cantitatile nevagonabile, daca nu se expediaza in conditiile alineatului precedent, se vor ridica de catre furnizor cu mijloace proprii sau inchiriate, costul transportului fiind suportat de catre beneficiar pina la statia stabilita de comun acord.
ANEXA 5 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la tulpini de in, cinepa si teisor pentru fibra si bumbac

I. Preturile de contractare si de achizitie - lei/U.M. ------------------------------------------------------------------------------Clasele de calitate ------------------------------------Denumirea produsului U.M. Superior I II III IV ------------------------------------------------------------------------------Tulpini de in cu capsule pentru fibra kg - 6,25 5,30 3,10 1,90 Tulpini de cinepa si teisor pentru fibra kg - 2,80 2,00 1,40 Tulpini de in - ulei kg - 1,50 1,00 - Bumbac kg 31,00 25,00 15,00 12,00 5,00 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
a) Producatorii care livreaza, pe baza de contracte, tulpini de cinepa si teisor pentru fibra beneficiaza de un spor de pret de 100,00 lei/tona pentru cantitatile de tulpini de calitatea I si a II-a.
b) Producatorii care incheie contracte pentru cultura de in pentru fibra si cultura de cinepa si teisor pentru fibra vor primi de la intreprinderile beneficiare semintele necesare insamintarii suprafetelor prevazute in contracte, la pretul de 3,50 lei/kg semintele de cinepa si de 2,00 lei/kg semintele de in pentru fibra.
c) Producatorii care livreaza, pe baza de contracte, cel putin 60 tone tulpini de cinepa sau teisor pentru fibra vor primi, pentru intreaga cantitate livrata, un spor de pret de 60,00 lei/tona, iar cei care livreaza cel putin 200 tone tulpini de cinepa sau teisor vor primi pentru intreaga cantitate livrata un spor de pret de 150,00 lei pe tona.
ANEXA 6 PRETURILE de contractare si de achizitie pe soiuri si clase de calitate, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la tutun nefermentat

I. Preturile de contractare si de achizitie - lei/U.M. ------------------------------------------------------------------------------Clasele de calitate ------------------------------------Soiul de tutun U.M. Superior I II III IV ------------------------------------------------------------------------------Djebel kg 67,00 58,00 46,00 32,00 14,00 Molovata kg 59,00 49,00 38,00 23,00 13,00 Virginia uscat la caldura artificiala kg 50,00 44,00 35,00 20,00 9,00 Ghimpati kg - 42,00 34,00 20,00 9,00 Virginia uscat la soare, Burley, Banat, Baragan kg - 40,00 32,00 18,00 9,00 Virginia in stare verde kg - 4,50 3,00 1,50 ------------------------------------------------------------------------------Pentru alte soiuri de tutun ce vor fi introduse in cultura, preturile de contractare si de achizitie se stabilesc prin asimilare cu soiurile de tutun existente, de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu acordul Uniunii Cooperativelor Agricole si Ministerului Finantelor - Departamentul pentru preturi.
II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de contractare si de achizitie se inteleg in conditia de livrare loco-producator.
a) Producatorii care incheie contracte pe durata de minimum 3 ani, cultiva suprafata inscrisa in contract si livreaza cel putin cantitatea de tutun contractata beneficiaza de un spor de pret de 25% pentru intreaga cantitate livrata, cu conditia ca tutunurile din clasa superior si I, livrate, sa reprezinte, fata de cantitatea contractata, minimum urmatoarele procente pe soiuri:
- Djebel 50% - Virginia uscat la caldura artificiala 35% - Virginia in stare verde 30% - Molovata 25% - Ghimpati, Banat, Virginia uscat la soare, Burley si Baragan 20% b) Acordarea unui spor de 3,00 lei/kg pentru cantitatea livrata la fondul de stat de minimum 700 kg/ha la soiurile Djebel si Molovata, 900 kg/ha la soiul Ghimpati si 1000 kg/ha la soiurile Virginia, Burley, Banat si Baragan, cu conditia cultivarii intregii suprafete contractate. Sporul de pret se va plati in termen de 15 zile de la livrarea ultimei cantitati de tutun.
c) Saminta necesara pentru insamintarea suprafetei de rasad, precum si cantitatea necesara pentru reinsamintarea in caz de calamitate, in mod gratuit.
d) Substantele pesticide pentru combaterea bolilor si daunatorilor in rasadnitele de tutun, in mod gratuit.
e) Inventarul necesar pentru producerea rasadului pe suprafetele convenite prin contract de catre parti, in folosinta gratuita, constind in rasadnite cu o durata de folosinta de 8 ani, sau, dupa caz, din arce metalice pentru amenajarea de tuneluri joase, cu o durata de folosinta de 10 ani, acestea fiind acoperite cu folie de polietilena care se acorda in folosinta gratuita o singura data la 8 ani pentru rasadnite si la 10 ani pentru tuneluri joase si, contra cost, la preturile legale in vigoare, pentru inlocuirea celei degradate, in limita cantitatilor repartizate.
f) Stropitorile, sfoara si materialele necesare amenajarii de solarii, soproane si magazii pentru uscarea si pastrarea tutunului, care se asigura contra cost la preturile legale in vigoare, potrivit intelegerii partilor si in limita cantitatilor repartizate.
g) Producatorii vor folosi rasadnitele, materialele pentru amenajarea tunelurilor si solariilor, precum si masinile si utilajele de lucru puse la dispozitie de unitatea beneficiara, numai in scopul producerii tutunului.
h) Unitatile beneficiare vor acorda producatorilor de tutun asistenta tehnica in mod gratuit.
ANEXA 7 PRETURILE de contractare si de achizitie la hamei lei/kg ---------Calitate superioara 90,00 Calitatea I 80,00 Calitatea a II-a 70,00 PRETURILE de contractare si de achizitie la paie si seminte de sorg Paie de sorg 7,00 Seminte de sorg 2,00 Conditiile de calitate la paiele de sorg:
- culoarea galbena de diferite nuante;
- lungimea conificatiei minimum 25 cm, iar a tijei maximum 20 cm;
- panicule elastice minimum 90%;
- panicule cu defecte maximum 20%;
- umiditatea maxima 14%.
ANEXA 8 PRETURILE de contractare si de achizitie la legume ------------------------------------------------------------------------------Preturi pe calitati (lei/kg) Nr. Produsul -------------------------------------crt. ----------- Zona I Zona II Perioada -------------------- ----------------Extra I II Extra I II ------------------------------------------------------------------------------
1. Tomate consum 1 ianuarie - 30 aprilie 20,00 18,00 12,00 20,00 18,00 12,00 1 - 20 mai 18,00 16,00 10,00 18,00 16,00 10,00 21 mai - 15 iunie 14,00 13,00 9,00 14,00 13,00 9,00 16 iunie - 10 iulie 11,00 10,00 8,00 11,00 10,00 8,00 11 - 31 iulie 7,40 6,30 4,60 8,00 6,80 5,00 1 august - 30 septembrie 5,40 4,50 3,40 6,10 4,80 3,50 1 - 31 octombrie 9,00 8,00 5,50 9,00 8,00 5,50 1 - 30 noiembrie 9,50 8,50 6,50 9,50 8,50 6,50 1 - 31 decembrie 11,50 10,50 7,50 11,50 10,50 7,50
2. Tomate nesortate pentru industrializare, calitate unica pentru ambele zone 3,00
3. Tomate verzi (gogonele) - toata perioada - 2,00 1,50 - 2,00 1,50
4. Ceapa uscata (toata perioada) - 3,50 2,50 - 3,50 2,50
5. Usturoi uscat (toata perioada) - 20,00 16,00 - 20,00 16,00
6. Varza timpurie 1 - 31 martie 10,00 6,50 10,00 6,50 1 - 30 aprilie 8,00 5,50 9,00 6,00 1 - 31 mai 4,50 3,50 5,50 4,20 1 - 30 iunie 3,50 2,50 4,00 3,00 1 - 31 iulie 3,00 2,50 3,50 2,50
7. Varza de vara 1 august - 20 septembrie 2,50 2,00 2,50 2,00
8. Varza de toamna (dupa 20 septembrie) 1,50 1,00 1,50 1,00
9. Varza rosie (toata perioada) 3,50 3,00 3,50 3,00
10. Varza creata (toata perioada) 3,50 3,00 3,50 3,00
11. Varza Bruxelles (toata perioada) 12,00 8,00 12,00 8,00
12. Morcov radacina pina la 20 august 2,50 2,00 2,50 2,00 dupa 20 august 2,00 1,50 2,00 1,50
13. Carote (toata perioada) 3,00 - 3,00
14. Patrunjel radacina (toata perioada) 3,00 2,00 3,00 2,00
15. Pastirnac radacina (toata perioada) 2,00 1,50 2,00 1,50
16. Telina radacina cu frunza 3,00 - 3,00
17. Telina radacina (toata perioada) 4,50 4,00 4,50 4,00
18. Ridichi negre (toata perioada) 2,00 - 2,00
19. Sfecla rosie (toata perioada) 2,00 - 2,00
20. Hrean (toata perioada) 10,00 8,00 10,00 8,00
21. Mazare verde pastai pina la 10 iunie 5,50 - 5,50 dupa 10 iunie 4,50 - 4,50
22. Mazare verde boabe (pentru industrie) recoltata in vrej si transportata la baza de catre producator 4,50 - 4,50
23. Fasole pastai 1 ianuarie - 30 aprilie 20,00 18,00 20,00 18,00 1 - 31 mai 13,00 11,00 15,00 13,00 1 - 30 iunie 8,50 6,50 10,00 7,50 dupa 30 iunie 6,50 5,50 7,50 6,50 pentru industrie (calitate unica) 6,00
24. Pepeni verzi pina la 31 iulie 4,00 3,00 5,00 4,00 1 - 20 august 3,00 2,50 3,50 3,00 dupa 20 august 2,00 1,50 2,50 2,00
25. Pepeni galbeni pina la 15 mai 30,00 20,00 30,00 20,00 16 mai - 15 iunie 20,00 16,00 20,00 16,00 16 - 30 iunie 15,00 12,00 15,00 12,00 1 - 31 iulie 8,00 6,00 12,00 8,00 dupa 1 august 5,00 3,00 8,00 6,00
26. Conopida pina la 20 iunie 6,00 5,00 6,00 5,00 21 iunie - 31 august 5,00 4,00 5,00 4,00 dupa 1 septembrie 4,50 3,50 4,50 3,50
27. Gulioare (legaturi de minimum 500 g) 1 ianuarie - 31 mai 3,00 3,00 1 iunie - 30 octombrie 1,50 1,50 1 noiembrie - 31 decembrie 3,00 3,00
28. Gulii (toata perioada) 2,00 2,00 2,00 2,00
29. Castraveti sera 1 ianuarie - 15 aprilie 10,00 8,00 10,00 8,00 16 aprilie - 15 mai 9,00 7,00 9,00 7,00 16 mai - 15 iunie 8,00 6,00 8,00 6,00 16 iunie - 30 iunie 7,00 5,00 7,00 5,00 1 - 30 iulie 6,00 4,50 6,00 4,50 1 septembrie - 15 octombrie 6,00 5,00 6,00 5,00 16 octombrie - 31 decembrie 8,00 6,00 8,00 6,00
30. Castraveti solarii si cimp pina la 15 iunie 8,00 6,00 8,00 6,00 16 - 30 iunie 7,00 5,00 7,00 5,00 1 - 30 iulie 6,00 4,50 6,00 4,50 dupa 1 august 4,00 2,50 4,00 2,50
31. Castraveti tip cornisor (toata perioada - calitate unica) 3 - 6 cm 12,00 6,1 - 9 cm 11,00 9,1 - 12 cm 10,00
32. Praz (toata perioada) 6,00 4,00 6,00 4,00
33. Ardei gras - sera, solarii si cimp 1 ianuarie - 15 iunie 18,00 16,00 18,00 16,00 16 iunie - 15 iulie 15,00 13,00 15,00 13,00 16 - 31 iulie 11,00 7,00 12,00 8,00 1 - 15 august 8,00 5,50 9,00 6,00 16 august - 30 septembrie 6,00 4,00 6,00 4,00 1 - 31 octombrie 14,00 10,00 14,00 10,00 1 noiembrie - 31 decembrie 16,00 14,00 16,00 14,00
34. Ardei gogosar rosu (toata perioada) 6,00 4,50 6,00 4,50
35. Ardei gogosar verde (toata perioada) 4,00 3,00 4,00 3,00
36. Ardei Kapia rosu (toata perioada) 6,00 4,50 6,00 4,50
37. Ardei lung si Kapia verde (toata perioada) 5,50 4,00 5,50 4,00
38. Ardei de boia, crud, insirat pe sfoara (calitate unica - toata perioada) 9,00 Ardei de boia, crud, neinsirat (calitate unica - toata perioada) 7,50
39. Ardei iute pina la 15 aprilie (lei/buc) 1,00 - 1,00 16 aprilie - 30 iunie (lei/buc) 0,70 - 0,70 1 iulie - 15 august (lei/kg) 12,00 9,00 12,00 9,00 dupa 15 august (lei/kg) 9,00 6,00 9,00 6,00
40. Vinete pina la 15 iulie 10,00 8,00 11,00 9,00 16 - 31 iulie 8,50 6,00 9,50 7,00 1 - 15 august 7,00 5,00 7,50 5,50 16 - 31 august 5,00 3,50 5,00 3,50 dupa 31 august 4,00 3,00 4,00 3,00
41. Dovlecei cu floare - pina la 7 cm lungime (toata perioada - calitate unica) 5,00 5,00
42. Dovlecei mijlocii si mari pina la 30 iunie 3,00 2,50 3,00 2,50 dupa 30 iunie 2,50 2,00 2,50 2,00
43. Bame pina la 7 cm lungime (calitate unica) 12,00 12,00
44. Dovleac de copt (toata perioada calitate unica) 1,50 1,50
45. Porumb de fiert si copt (toata perioada - lei/buc) 1,50 1,50
46. Ciuperci (toata perioada) 36,00 34,00 28,00 36,00 34,00 28,00
47. Salata verde, sera, solarii si cimp 1 decembrie - 31 martie (lei/buc) 2,50 2,00 2,50 2,00 1 aprilie - 31 mai (lei/buc) 2,00 1,50 2,00 1,50 dupa 31 mai 3,00 - 3,00 1 - 30 noiembrie (lei/buc) 2,00 1,50 2,00 1,50
48. Spanac pina la 15 aprilie 4,00 - 4,00 16 - 30 aprilie 3,50 2,50 3,50 2,50 1 mai - 31 octombrie 2,50 2,00 2,50 2,00 1 noiembrie - 31 decembrie 3,50 2,50 3,50 2,50
49. Ceapa verde a) Ceapa verde cu frunze - legatura minimum 100 grame 1 noiembrie - 31 martie (lei/leg.) 1,50 - 1,50 1 aprilie - 31 octombrie (lei/leg.) 1,00 - 1,00 b) Ceapa verde cu frunze 16 - 31 mai 3,00 - 3,00 1 - 30 iunie 2,50 - 2,50 c) Ceapa verde cu frunze retezate - maximum 25 cm dupa 30 iunie 2,00 - 2,00
50. Usturoi verde (calitate unica - toata perioada) legatura minimum 60 g 1,50 1,50 Usturoi verde cu frunze retezate (calitate unica - toata perioada) 14,00 14,00 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Incadrarea judetelor pe zone:
Zona I: Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Teleorman, Timis, Tulcea si municipiul Bucuresti.
Zona II: Celelalte judete.
ANEXA 9 PRETURILE de contractare si de achizitie la cartofi ------------------------------------------------------------------------------Preturi pe calitati (lei/kg) -----------------------------------------Nr. Produsul Zona I Zona II crt. -------- -----------------------------------------Perioada Cal. I Cal. II Cal.I Cal. II ------------------------------------------------------------------------------
1. Cartofi timpurii - pina la 31 mai 6,40 4,90 7,50 6,00 - 1 - 10 iunie 4,20 3,30 4,60 3,70 - 11 - 20 iunie 3,50 2,90 3,80 3,30 - 21 - 30 iunie 2,90 2,50 3,10 2,70
2. Cartofi de vara - 1 - 15 iulie 2,70 2,20 3,00 2,40 - 16 - 31 iulie 2,35 1,95 2,60 2,20 - 1 - 31 august 2,20 1,80 2,30 1,90 ------------------------------------------------------------------------------Nr. Produsul Pentru ambele zone (lei/kg) crt. -------- -----------------------------------------Perioada Cal. I Cal. II Sub STAS ------------------------------------------------------------------------------
3. Cartofi de toamna pentru consum - dupa 1 septembrie 2,20 1,90 1,10 ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Incadrarea judetelor pe zone:
Zona I: Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dimbovita, Dolj, Giurgiu, Ialomita, Mehedinti, Olt, Satu Mare, Teleorman, Timis, Tulcea si municipiul Bucuresti.
Zona II: Celelalte judete.
ANEXA 10 PRETURILE de contractare si de achizitie la fructe ------------------------------------------------------------------------------Nr. Produsul Preturi pe calitati (lei/kg) crt. --------- ---------------------------Perioada Extra I II ------------------------------------------------------------------------------
1. Mere a) mere de vara 20 iulie - 15 septembrie - 3,80 3,30 b) mere grupa A pina la 15 noiembrie 4,50 3,50 2,50 16 noiembrie - 31 decembrie 5,00 4,00 3,00 c) mere grupa B pina la 15 noiembrie 3,50 2,50 2,00 16 noiembrie - 31 decembrie 4,00 3,00 2,50
2. Pere a) pere de vara 1 iulie - 15 septembrie - 4,00 3,50 b) pere grupa A pina la 15 noiembrie 4,80 3,80 3,00 16 noiembrie - 31 decembrie 5,30 4,30 3,50 c) pere grupa B pina la 15 noiembrie 3,80 3,00 2,50 16 noiembrie - 31 decembrie 4,50 3,50 2,80
3. Prune a) prune grupa A pina la 15 septembrie - 4,50 4,00 dupa 16 septembrie - 5,00 4,30 b) prune grupa B (toata perioada) - 4,00 3,50
4. Caise Caise grupa A (toata perioada) - 6,50 5,50 Caise grupa B (toata perioada) - 6,00 5,00
5. Piersici Piersici grupa A (toata perioada) - 5,50 4,50 Piersici grupa B (toata perioada) - 4,50 4,00
6. Visine (toata perioada) - 8,50 7,00
7. Cirese (toata perioada) - 8,50 7,00
8. Nuci (toata perioada) - 35,00 30,00
9. Castane (toata perioada) - 30,00 25,00
10. Alune (toata perioada) 35,00 30,00
11. Migdale (toata perioada) 50,00 45,00
12. Gutui (toata perioada) 6,00 5,00
13. Capsuni 1 - 31 martie 35,00 25,00 1 aprilie - 15 mai 25,00 18,00 16 - 31 mai 14,00 12,00 1 iunie - 31 iulie Grupa A 12,00 10,50 Grupa B 11,00 10,00 1 august - 3- septembrie 12,50 11,00
14. Coacaze (toata perioada) 15,00 12,00
15. Zmeura (toata perioada) 22,00 18,00
16. Mure (toata perioada) 22,00 18,00
17. Agrise (toata perioada) 16,00 14,00
18. Afine (toata perioada) 24,00 20,00
19. Soc fructe (toata perioada) 10,00 8,00 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 11 PRETURILE de contractare si de achizitie la struguri de masa ------------------------------------------------------------------------------Nr. Grupa de soiuri Preturi pe calitati (lei/kg) crt. --------------- --------------------------- Perioada Extra I II ------------------------------------------------------------------------------Grupa E - pina la 10 august 9,00 7,00 5,50 - 11 - 31 august 7,00 6,00 5,00 - dupa 1 septembrie 6,00 5,00 4,50 Grupa S - dupa 1 august 7,00*) 6,00*) 5,00 Grupa M - dupa 1 august 6,00*) 5,50*) 4,50 Grupa O - dupa 1 august 5,50 5,00 4,00 ------------------------------------------------------------------------------*) Se acorda spor de pret de 500,00 lei/t pentru struguri in vederea pastrarii pentru consum in timpul iernii.
NOTA:
Incadrarea in grupele de soiuri se va face dupa cum urmeaza:
------------------------------------------------------------------------------Grupa de soiuri Soiurile ------------------------------------------------------------------------------E (extratimpurii) Muscat timpuriu de Bucuresti, Otilia, Perla de Csaba, Timpuriu de Cluj, Victoria, Cardinal, Perlette, Regina viilor, Timpuriu de Pietroasa, Milcov.
S (superioare) Afuz-Ali Alphonse Lavalle, Augusta, Azur, Bianca, Calina, Coarna neagra selectionata, Greaca, Italia, Muscat de Hamburg, Muscat de Adda, Napoca, Select, Splendid, Sultanina, Tamina, Transilvania, Triumf, Xenia.
M (mijlocii) Cetatuia, Chasselas de Baneasa, Chasselas dore, Chasselas roz, Cinsaut, Coarna alba, Coarna neagra, Roz romanesc, Silvania, Somesan.
O (obisnuite) Soiuri amestec cu boabe mici si mijlocii si alte soiuri nenominalizate in grupele E, S si M.
------------------------------------------------------------------------------Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, prin ordin, va incadra in grupele de mai sus si soiurile noi ce se vor omologa.
ANEXA 12 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la plante medicinale, aromatice, mac, mustar si flora spontana

A. I. Preturile de contractare si de achizitie la plante medicinale si aromatice, mac si mustar ------------------------------------------------------------------------------Denumirea produsului lei/kg Nr. --------------------------------------------- ------------------crt. stiintifica populara in stare in stare proaspata uscata ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Flores Flori
1. Ammi Visnaga Visnaga - 20,00
2. Calendulae c.r. Galbenele cu receptacul - 30,00
3. Calendulae s.r. Galbenele fara receptacul - 150,00
4. Chamomillae Musetel extra - 60,00
5. Chamomillae Musetel cal. I 10,00 58,00
6. Chamomillae Musetel cal. II - 56,00
7. Lavandulae Levantica - 75,00
8. Lavandulae Levantica virfuri fl. 5,00
9. Malvae arboreae c.c. Nalba de gradina cu caliciu - 20,00
10. Malvae arboreae s.c. Nalba de gradina fara caliciu - 30,00
11. Malvae glabrae Nalba de cultura - 60,00
12. Pyrethri Piretru - 32,00
13. Rhoeados Petale de mac de cimp - 100,00
14. Rosa damascena Petale de trandafir - 95,00
15. Salvia sclarea Inflorescente serlai 3,00
16. Tagetes c.r. Craite cu receptacul - 10,50
17. Tagetes s.r. Craite fara receptacul - 150,00 Folium Frunze
18. Belladonnae Matraguna - 20,00
19. Cynarae c.p. Anghinara cu petiol 1,50 15,00
20. Cynarae s.p. Anghinara fara petiol 4,50 38,00
21. Datura stramonii Laur 0,60 5,00
22. Digitalis lanata Degetel linos 5,00 30,00
23. Digitalis purpureae Degetel rosu 5,00 30,00
24. Malvae glabrae Nalba de cultura - 22,50
25. Melissae Roinita - 33,00
26. Menthae Menta cal. superioara - 100,00
27. Menthae Menta cal. I - 60,00
28. Menthae Menta cal. II - 40,00
29. Papaveris somniferi Mac de cultura 1,10 7,00
30. Plantaginis lanceolatae Patlagina ingusta 1,10 8,00
31. Salviae Salvie - 30,00 Herba Iarba
32. Atemisia absinthii Pelin 0,90
33. Artemisia abrotani Lemnul domnului 2,00 11,00
34. Basilici Busuioc 1,50 14,00
35. Belladonnae Matraguna 1,00 12,00
36. Cnici Schinel - 8,00
37. Daturae innoxiae Laur paros 1,00 10,00
38. Dracocephali Mataciune - 10,00
39. Fagopiri Hrisca - 3,50
40. Hyssopi Isop - 10,00
41. Majoranae Maghiran 3,50 30,00
42. Melissae Roinita - 8,25
43. Menthae Menta 4,00 20,00
44. Menthae bruch Menta sitata - 50,00
45. Nepetae catariae Catusnica 2,60 10,00
46. Salviae Salvie 2,00 9,00
47. Saturajae Cimbru de gradina - 20,00
48. Solani laciniati Zirna australiana 0,60 6,00
49. Thymi Cimbru de cultura 3,50 18,00
50. Vincae minoris Saschiu - 16,20
51. Anethii graveolens Marar 3,00
52. Dracunculi Tarhon 5,00
53. Carvi Chimion 3,00
54. Menthae crispae Menta creata 4,00
55. Coriandri Coriandru 3,00 Radix Radacini
56. Angelicae Angelica - 34,60
57. Belladonnae Matraguna - 50,00
58. Calami Obligeana 8,00 40,00
59. Gentianae Ghintura 10,00 45,50
60. Iridis Stinjenel 8,00 40,00
61. Liquiritiae Lemn dulce 10,00 60,00
62. Rhei mundata Revent 9,50 40,50
63. Saponariae albae Ipcarige 9,00 40,00
64. Saponariae rubrae Sapunarita 9,00 40,00
65. Valerianae Odolean 8,50 40,00 Semen Seminte
66. Nigellae Negrilica - 10,75
67. Papaveris Mac de cultura - 25,00
68. Sinapis albae Mustar alb - 6,50
69. Sinapis nigrae Mustar negru - 6,50
70. Daturae innoxiae pentru industrie Laur paros - 15,50 Fructus Fructe
71. Ammi mayus Mayus - 10,00
72. Ammi visnaga Visnaga - 10,00
73. Anisi Anason - 40,00
74. Cardi mariani Armurariu - 15,00
75. Carvi Chimion - 50,00
76. Coriandri Coriandru boabe - 8,00
77. Coriandri Coriandru spartura - 4,50
78. Foeniculi Fenicul - 15,00
79. Papaveris capita Capete de mac - 15,00
80. Anethii graveolens Marar consum industrial - 40,00 Variae Diverse
81. Secale cornutum Cornul secarei - 150,00 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile de mai sus se inteleg in conditia de livrare loco-producator, receptia cantitativa si calitativa facindu-se la centrele de receptie "Plafar", conform conditiilor tehnice de receptie legale.
Plata transportului de la producatori la centrul de receptie se suporta de unitatile beneficiare potrivit prevederilor legale.
Producatorii care incheie contracte cu intreprinderile "Plafar" beneficiaza de urmatoarele avantaje:
a) vor primi gratuit material de inmultire de la intreprinderile "Plafar";
b) vor putea primi cu plata imediat sau pe credit, pina la termenul contractual de predare a productiei, ingrasaminte si alte produse chimice necesare aplicarii tehnologiilor de cultura, in limita repartitiilor, la preturile legale in vigoare;
c) pot primi in folosinta, fara plata, tocuri, rame sau rasadnite complete, rame de uscat, ambalaje, utilaje specifice si alte materiale necesare productiei de la intreprinderile "Plafar";
d) vor primi asistenta tehnica si documentatie tehnica in mod gratuit de la intreprinderile "Plafar".

B. PRETURILE de achizitie la plante medicinale si aromatice din flora spontana ------------------------------------------------------------------------------Denumirea produsului lei/kg ----------------------------------------------- -------------------Nr. stiintifica populara in stare in stare crt. proaspata uscata ------------------------------------------------------------------------------0 1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------Flores Flori
1. Acaciae Salcim 1,50 13,00
2. Althaeae Nalba mare 7,00 40,50
3. Arnicae Arnica 9,00 60,00
4. Bellidis Banutei 4,50 35,00
5. Calcatrippae Nemtisori 24,00 102,00
6. Callendulae c.r. Galbenele cu receptacul 3,50 30,00
7. Chamomillae Musetel cal. extra - 30,00 cal. I - 58,00 cal. II - 56,00 pulvis 10,00 30,00
8. Crataegi Paducel 12,00 65,00
9. Cyani c.r. Albastrele cu receptacul 10,00 44,00
10. Cyani s.r. Albastrele fara receptacul - 121,00
11. Farfarae Podbal 5,00 43,00
12. Helianthi Floarea-soarelui 2,50 21,00
13. Hyperici Sunatoare 4,00 25,00
14. Hippocastani albi Castan alb 5,00 40,00
15. Hippocastani rubri Castan rosu 6,00 56,00
16. Lamii albi Urzica moarta 35,00 alba - cal. I - 340,00 cal. II - 230,00
17. Malvae silvestris Nalba de padure 5,00 30,00
18. Meliloti Sulfina 4,50 25,00
19. Millefolii Coada soricelului 3,00 15,00
20. Primulae c.r. Ciubotica cucului cu receptacul 6,00 50,00
21. Primulae s.r. Ciubotica cucului fara receptacul 8,00 70,00
22. Pruni spinosi Porumbar 12,00 cal. I - 64,00 cal. II - 54,00
23. Rhoeados Mac rosu de cimp 14,00 150,00
24. Rosarum Trandafir (petale) 14,00 110,00
25. Sambuci n. ger. Soc nesitat 4,00 28,00
26. Sambuci ger. Soc sitat - 56,00
27. Sophorae immaturi Salcim japonez boboci 15,00 70,00
28. Tanaceti Vetrice 3,00 12,00
29. Tiliae arg. c. br. Tei argintiu cu bractee 18,00 80,00
30. Tiliae arg. s. br. Tei argintiu fara bractee 36,00 160,00
31. Tiliae off Tei medicinal 20,00 90,00
32. Trifolii albi Trifoi alb 5,00 27,00
33. Trifolii rubri Trifoi rosu 4,00 22,00
34. Ulmariae Cretusca 6,00 32,00
35. Verbasci Luminarica 11,50 105,00
36. Ulmariae ger. Cretusca sitata - 70,00
37. Verbasci summitate Luminarica inflorescente 3,00 25,00 Folium Frunze
38. Alchemillae Cretisoara 7,00 37,00
39. Althaeae Nalba mare 2,50 12,00
40. Bardanae Brusture 0,75 7,00
41. Belladonnae Matraguna 3,00 25,00
42. Betulae Mesteacan 2,00 7,00
43. Buxi Cimisir 4,50 20,00
44. Castanae Castan comestibil 1,50 9,00
45. Chamaenerion Rascoage 4,50 29,00
46. Cydoniae Gutui 1,00 3,50
47. Convallariae Lacramioare 2,00 14,00
48. Coryli Alun 1,50 6,50
49. Crataegi c. fl. Paducel cu flori 3,50 17,00
50. Crataegi s. fl. Paducel fara flori 2,50 10,00
51. Farfarae Podbal 1,00 8,00
52. Filicis Feriga 2,50 10,00
53. Fragariae Frag 3,50 14,00
54. Fraxini Frasin 2,00 10,00
55. Hederae Iedera 4,00 20,00
56. Hippocastani Castan 2,00 8,00
57. Hyosciani Maselarita 4,00 35,00
58. Juglandis Nuc 1,50 8,00
59. Malvae neglectae Casul popii 3,00 17,00
60. Malvae silvestris Nalba de padure 3,00 16,00
61. Melissae Roinita 5,00 33,00
62. Mori Dud 2,00 10,00
63. Myrtilli Afin 7,00 30,00
64. Pini Pin 1,30 6,00
65. Plantaginis Patlagina 1,75 10,00
66. Pulmonariae Plaminarica 3,00 24,00
67. Ribi nigri Coacaz negru 4,00 20,00
68. Rubi fructicosi Mur 2,00 10,00
69. Rubi idaei Zmeur 3,00 15,00
70. Salicis Salcie 1,50 9,00
71. Sambuci Soc 1,50 9,00
72. Scolopendri Navalnic 3,00 17,00
73. Stramonii Laur 1,25 12,00
74. Taraxaci Papadie 2,00 20,00
75. Thujae Tuia 8,00 25,00
76. Tiliae Tei 1,00 5,50
77. Trifolii fibrini Trifoiste de balta 4,00 28,00
78. Urticae Urzica 1,50 10,00
79. Verbasci Luminarica - 8,00
80. Violae Viorele 4,00 20,00
81. Visci cum stipites Visc cu ramurele 2,50 8,00
82. Vitis idaei Merisor 12,00 50,00
83. Vitis viniferae Vita-de-vie 1,50 8,00 Herba Iarba
84. Absinthi Pelin 0,75 3,50
85. Aconiti Omag 2,50 16,00
86. Adonidis Ruscuta de primavara 1,50 8,50
87. Agrimoniae Turita mare 4,00 20,00
88. Alchemillae Cretisoara 2,50 14,00
89. Anserinae Coada racului 3,00 15,00
90. Aristolochiae Cucurbetica 1,50 10,00
91. Artemisiae vulgaris Pelinarita 1,25 6,00
92. Asari Pochivnic 3,50 20,00
93. Asperulae Vinarita 3,00 22,00
94. Bursae pastoris Traista ciobanului 1,00 6,00
95. Calami Obligeana 2,50 15,00
96. Cardui nutans Ciulin 4,00 28,00
97. Centauri Tintaura 8,00 40,00
98. Chamomillae Musetel 1,50 6,00
99. Chelidonii Rostopasca 2,00 18,00
100. Cichorii Cicoare 0,75 6,00
101. Clematidis Carpen de padure 2,80 13,00
102. Convolvuli Volbura 1,25 8,00
103. Corydalis Brebenei 8,00 70,00
104. Cuscutae Cuscuta 11,00 60,00
105. Epilobii Rascoage 2,00 15,00
106. Eupatoriae Cinepa ciobanului 2,00 12,00
107. Equiseti Coada calului 2,50 10,00
108. Erodii cicutarii Ciocul berzei 2,50 15,00
109. Eryngii plani Scai vinat 3,50 13,00
110. Erigeroni canadensis Batrinis 1,25 9,00
111. Euphorbiae Laptele cucului 2,25 17,00
112. Euphrasiae Silur 7,00 30,00
113. Fumariae Fumarita 2,50 14,00
114. Galii veri Sinziene 2,50 14,00
115. Gei Cerentel 1,25 7,00
116. Genistae Drobita 3,00 15,00
117. Geranii robertiani Napraznic 3,00 12,50
118. Geranii macrorrhizi Priboi 3,00 18,00
119. Glecomae Rotunjoara 2,00 16,00
120. Gratiolae Veninarita 2,00 8,50
121. Hederae Iedera 3,00 15,00
122. Hydropiperis Piper de balta 0,75 5,00
123. Hyperici Sunatoare 3,00 15,00
124. Lamii albi Urzica moarta alba 1,25 8,00
125. Leonuri Talpa gistii 2,50 15,00
126. Lepidii Urda vacii 0,90 8,00
127. Linariae Linarita 2,00 8,00
128. Lycopii Piciorul lupului 1,50 10,00
129. Lycopodii Pedicuta 6,00 20,00
130. Lysimachiae Drete 4,00 40,00
131. Marrubii Unguras 1,50 10,00
132. Meliloti Sulfina 2,00 12,00
133. Menthae sp. Menta salbatica 1,50 12,00
134. Menthae pulegii Busuiocul cerbului 1,00 5,00
135. Millefolii Coada soricelului 1,00 5,50
136. Melissae Roinita 1,50 8,00
137. Origani Sovirv 3,50 12,00
138. Polygonii Troscot 1,00 6,00
139. Potentillae reptans Cinci degete 5,00 28,00
140. Pulmonariae Plaminarica 1,50 8,00
141. Rumicis Macris 2,50 20,00
142. Salicariae Rachitan 1,50 8,00
143. Saniculae Sinisoara 3,00 18,00
144. Sarothamni Maturice 1,25 3,00
145. Sedi acri Iarba de spaldina 2,00 20,00
146. Serpylli Cimbrisor 3,50 16,00
147. Solidaginis Splinuta, sinziene de gradina 2,50 12,00
148. Stellariae Iarba moale 1,50 15,60
149. Symphyti Tataneasa 1,00 9,00
150. Tanaceti Vetrice 1,75 8,00
151. Taraxaci c.r. Papadie cu radacini 3,00 20,00
152. Teucri Dumbet 4,00 18,00
153. Trioni Zamosita 1,50 12,00
154. Ulmariae Cretusca 2,00 12,00
155. Urticae Urzica 0,50 4,00
156. Veronicae Veronica 4,00 24,00
157. Vincae Saschiu 4,50 20,00
158. Violae species Trei frati galbeni 4,00 30,00
159. Violae tricoloris Trei frati patati 5,50 40,00
160. Xanthii Holera 6,00 35,00 Radix Radacini
161. Aconiti Omag 8,00 50,00
162. Althaeae mundatae Nalba cojita 8,00 40,00
163. Althaeae non mundatae Nalba necojita 4,00 20,00
164. Bardanae Brusture 4,50 30,00
165. Belladonnae Matraguna 8,00 50,00
166. Bistortae Racusor 6,00 36,00
167. Calami Obligeana 8,00 40,00
168. Carlinae Ciurul zinelor 7,00 40,00
169. Cichorii Cicoare 2,50 15,00
170. Echinatae Cioringlav 1,00 5,00
171. Eryngii campestris Scaiul dracului 3,00 14,00
172. Filicis maris Feriga 3,50 15,00
173. Gei Cerentel 18,00 60,00
174. Gentianae Ghintura 10,00 50,00
175. Geranii macrorrhizi Priboi 10,00 50,00
176. Gypsophyllae Ipcarige 9,00 40,00
177. Graminis brut Pir brut 1,75 5,50
178. Graminis brun Pir brun 4,00 15,00
179. Graminis galben Pir galben 5,00 25,00
180. Hellebori Spinz 4,00 20,00
181. Hellebori sine rhizoma Spinz-radicele - 40,00
182. Inulae Iarba mare 5,00 30,00
183. Iridis Stinjenel 8,00 40,00
184. Liquiritiae Lemn dulce 10,00 60,00
185. Ononidis Osul iepurelui 9,00 40,00
186. Petasitidis Captalan 2,50 15,00
187. Phytolaccae Cirmiz 8,00
188. Polygonati Pecetea lui Solomon 2,00 15,00
189. Primulae Ciubotica cucului 13,00 55,00
190. Rumicis Stevia stinelor 3,50 18,00
191. Saponariae Sapunarita 9,00 40,00
192. Scopoliae Mutulica 5,50 23,00
193. Symphyti Tataneasa 8,00 50,00
194. Taraxaci Papadie 7,00 40,00
195. Valerianae Valeriana 8,50 40,00
196. Veratri Steregoaie 4,00 21,00 Fructus Fructe
197. Berberidis Dracila 4,00 25,00
198. Catharticae Verigariu 6,00 36,00
199. Ebuli cum stipites Boz cu codite - 10,00 sine stipites fara codite 2,00 14,00
200. Gleditschiae Gladice 4,00 7,00
201. Phaseoli s.s. Fasole teci - 8,00
202. Phytolaccae Cirmiz 10,00 Semen Seminte
203. Aristolochiae Cucurbetica - 48,00
204. Brassicae rapae Rapita (fl. spontana) - 1,00
205. Colchici Brinduse 10,00 150,00
206. Hippocastani Castan 0,75 2,00 Variae Diverse
207. Cantharides Gindaci de frasin 50,00 230,00
208. - Cetina brad 0,70
209. - Cetina prin montan 0,80
210. - Cetina pin negru si silvestru 0,70
211. - Cetina molid 0,70
212. - Cetina ienupar 1,00 4,00
213. Cortex Berberidis Coaja de dracila 30,00 100,00
214. Cortex Frangulae Coaja de crusin 9,00 30,00
215. Cortex Hippocastani Coaja de castan 9,00 30,00
216. Cortex Querci Coaja de stejar 3,50 12,00
217. Cortex Populi nigri Coaja de plop negru 3,50 10,00
218. Cortex Salicis Coaja de salcie 3,50 12,00
219. Cortex Viburni Coaja de calin 6,00 19,00
220. Gemmae Populi Muguri de plop negru 22,00 60,00
221. Lichen Furfuraceae Lichen de conifere - 15,00
222. Lichen Islandicus Lichen de piatra - 18,00
223. Lichen Quercus Lichen de stejar - 25,00
224. Lichen Usnea barbata Lichen barba ursului - 6,00
225. Pericarpus nucis juglandis Pericarp de nuca 1,25 8,00
226. Secale cornutum Cornul secarei (fl. spontana) - 75,00
227. Septum nucis juglandis Sept de nuca - 13,00
228. Sporae Lycopodii Spori de pedicuta - 280,00
229. Stigmata Maydis Matase de porumb 2,50 15,00
230. Stipites Cerasorum Cozi de cirese 3,50 15,00
231. Strobuli Lupuli Conuri de hamei 12,00 50,00
232. Turiones Pini Muguri de pin 9,00 40,00 ------------------------------------------------------------------------------ANEXA 13 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la animale si pasari

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Specia U/M Pret lei/U.M.
------------------------------------------------------------------------------
1. Tineret bovin kg viu 27,00
2. Bovine adulte (taurine si bubaline) - calitatea I kg viu 25,00 - calitatea a II-a kg viu 20,00
3. Porcine - peste 90 kg (media pe lot) kg viu 25,00 - sub 90 kg (media pe lot) kg viu 22,00 - porci contractati pentru producerea de salamuri crude, uscate si semiconserve kg viu 26,00
4. Ovine si caprine adulte - calitatea I kg viu 20,00 - calitatea a II-a kg viu 18,00
5. Tineret ovin, caprin si batali peste 15 kg/cap kg viu 25,00
6. Miei intarcati in greutate minima de 12 kg/cap kg viu 30,00
7. Cabaline pentru macelarie - calitatea I kg viu 23,00 - calitatea a II-a kg viu 20,00
8. Pasari - pui de gaina pentru carne kg viu 20,00 - gaini si cocosi kg viu 18,00 - curci si curcani (tineret si adulte) kg viu 23,00 - rate (tineret si adulte) kg viu 22,00 - giste (tineret si adulte) kg viu 24,00
9. Iepuri de casa kg viu 23,00 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale
1. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care livreaza anual un numar de 3 pina la 10 porci primesc, peste preturile grupei de greutate la care se incadreaza porcii, cite 1,00 lei/kg viu, cei care livreaza 11 - 20 porci, cite 2,00 lei/kg viu si cei care livreaza peste 20 porci, cite 2, 50 lei/kg viu.

2. Preturile prevazute pentru animale si pasari se inteleg in conditia de livrare loco-furnizor, incarcate in mijlocul de transport. Pentru iepuri de casa si pasari preturile se inteleg exclusiv ambalajul de transport.

3. Intreprinderile de industrializare a carnii pot sa vinda animale pentru crestere si ingrasare sau pentru reproductie la preturile de cumparare, la care se adauga un comision de 5%, in conditia de livrare loco-baza de preluare a animalelor, incarcate in mijlocul de transport.

4. Unitatilor agricole de stat si cooperativelor agricole care realizeaza un indice de natalitate de 70% li se acorda o prima de 500,00 lei pentru fiecare vitel obtinut si ingrijit pina la trecerea lui in alta categorie de crestere sau livrat pentru crestere si ingrasare.

5. Unitatile agricole de stat si cooperatiste primesc in plus o prima de 100 ,00 lei pentru fiecare vitel sanatos obtinut de la juninci.

6. Primele incasate potrivit pct. 4 si 5 se vor acorda personalului care a contribuit direct la realizarea natalitatii.

7. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari vor primi pentru fiecare vitel obtinut in gospodaria personala, contractat sau retinut pentru reproductie, respectiv pentru munca, o prima de 400,00 lei.

8. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari beneficiaza in plus de o prima de 1000,00 lei pentru un vitel obtinut de la o juninca in virsta de pina la 36 luni, cu conditia de a-l ingriji pe o perioada de cel putin 6 luni si a-l contracta cu statul.

9. Primele prevazute mai sus se suporta de la bugetul de stat, cu exceptia celor ce se acorda potrivit pct. 7 pentru viteii livrati la fondul de stat.

10. In vederea stimularii livrarilor de animale pentru sacrificarea la fondul de stat pe baza de contracte, membrilor cooperatori si producatorilor particulari din zonele de deal si de munte li se acorda, la pretul de livrare, urmatoarele cantitati de furaje concentrate, stabilite in raport cu specia, categoria si numarul animalelor livrate:
a) pentru tineretul bovin livrat la 350 kg viu si peste se acorda 150 kg furaje concentrate, se scad cite 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat sub 350 kg si se acorda in plus 0,5 kg pentru fiecare kg viu livrat peste 350 kg;
b) pentru porci in greutate de peste 100 kg viu se acorda 2,5 kg furaje concentrate pe kg viu, pentru intreaga cantitate livrata.

11. Membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care contracteaza si livreaza animale si produse animaliere sint scutiti de impozit pentru toate animalele de la care s-au obtinut produsii sau produsele.

12. Organele sanitar-veterinare sint obligate sa asigure vaccinarea gratuita a animalelor ce urmeaza a fi livrate pe baza de contracte, iar primariile sa elibereze certificatele de proprietate si sanatate a animalelor.

13. Bovinele adulte livrate la sub calitatea a II-a, necorespunzatoare pentru taiere, se platesc cu 17,00 lei/kg viu.
ANEXA 14 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la lapte si produse din lapte

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Denumirea produsului U/M Pret lei/U.M.
------------------------------------------------------------------------------

A. Lapte si smintina - lapte de vaca cu 3,5% grasime hl 600,00 - lapte de bivolita cu 7% grasime hl 900,00 - lapte de oaie cu 7% grasime hl 1200,00 - lapte de capra cu 4% grasime hl 650,00 - smintina din lapte de vaca si bivolita cu 35% grasime kg 55,00

B. Brinzeturi - brinza telemea din lapte de vaca, cu maximum 54% umiditate, calitatea I kg 38,00 - cas din lapte de vaca, cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg 45,00 - brinza telemea din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 47,00 - cas felii din lapte de oaie cu maximum 52% umiditate, calitatea I kg 47,00 - cas felii din lapte de oaie cu maximum 50% umiditate, calitatea I kg 53,00 - brinza burduf din lapte de oaie, in burduf de piele cu maximum 45% umiditate, calitatea I kg 66,00 - brinza telemea mixta din lapte de oaie si de vaca, cu 52% umiditate si 45% grasime in substanta uscata, calitatea I kg 45,00 - urda din zer de oaie cu maximum 60% umiditate, calitatea I kg 8,00 - lapte smintinit si zara l 0,60 - zer l 0,10 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Pentru laptele de vaca, oaie si bivolita cu un continut de grasimi mai mare sau mai mic decit cel prevazut la lit. A din prezenta anexa, preturile de contractare si achizitie vor fi majorate sau reduse corespunzator continutului de grasimi.
Criteriile de majorare sau reducere a preturilor si modul lor de aplicare, pentru laptele si produsele lactate ce se vor livra peste sau sub prevederile calitative ale standardelor si normelor in vigoare, cu exceptia continutului de grasime, se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, cu acordul Ministerului Finantelor.
Preturile de contractare si de achizitie pentru lapte si produse lactate se inteleg in conditia de livrare ferma sau brigada zootehnica din cadrul unitatii agricole, respectiv tabara de vara, drum accesibil, incarcat in mijlocul de transport.
Pentru producatorii particulari, conditia de livrare este loco-centrul de receptionare a laptelui, stabilit de comun acord de catre intreprinderea beneficiara si producator.
Membrilor cooperativelor agricole si producatorilor particulari li se acorda , contra cost, la preturile legale, cite 0,300 kg tarite pentru fiecare litru de lapte de vaca sau bivolita, recalculat la 3,5% grasime, livrat pe baza de contract, si cite 0,300 kg tarite pentru fiecare litru de lapte de oaie si capra livrat pe baza de contract, recalculat la 7% grasime si respectiv 4% grasime.
In perioada de pasunat 1 mai - 15 septembrie se acorda contra cost la fiecare stina constituita, care contracteaza si livreaza minimum 15 litri lapte pe cap de oaie la fondul de stat, cantitati de malai pentru hrana ciobanilor, dupa cum urmeaza:
- 50 kg malai pentru o stina constituita din 50 - 100 oi mulgatoare;
- 75 kg malai pentru o stina constituita din 101 - 150 oi mulgatoare;
- 100 kg malai pentru o stina constituita din 151 - 200 oi mulgatoare;
- 125 kg malai pentru o stina constituita din peste 200 oi mulgatoare.
ANEXA 15 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la mierea de albine

I. Preturile de contractare si de achizitie U/M Pret lei/U.M.
--------------- calitate superioara kg 50 - calitatea I kg 45 - calitatea a II-a kg 40 II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Pretul de contractare se intelege loco-producator.
Unitatile agricole de stat si cooperatiste, membrii cooperativelor agricole si producatorii particulari care contracteaza miere, produse apicole, roiuri si familii de albine beneficiaza de urmatoarele:
- aprovizionarea cu prioritate cu roiuri, familii de albine, matci selectionate, faguri artificiali, stupi si piese de stupi, unelte si materiale apicole specializate;
- acordarea pentru fiecare 5 kg miere predata la fondul de stat a 10 kg biostimulatori;
- scutirea de taxe pentru amplasarea stupilor in stuparitul pastoral;
- transportul stupilor la flora melifera prin grija organizatiilor de contractare, costul transportului urmind a fi platit dupa recoltare, potrivit intelegerii partilor, in produse apicole si in bani;
- scutirea producatorilor apicoli de impozit pe venituri realizate din practicarea apiculturii;
- obligativitatea organelor in drept de a asigura in mod gratuit prevenirea si combaterea epizootiilor la albine.
ANEXA 16 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la oua si lina

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Denumirea produsului U/M Pret lei/U.M ------------------------------------------------------------------------------
1. Oua - mari (peste 50 g/buc.) buc 1,50 - mici (sub 50 g/buc) buc 1,40
2. Lina - Merinos super. kg 200,00 I kg 175,00 II kg 150,00 III kg 85,00 - Spanca si tigaie alba si neagra I kg 155,00 II kg 130,00 III kg 70,00 - Lina grosiera (stogose, turcana, caracul) I kg 140,00 alba si neagra II kg 110,00 III kg 60,00 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Preturile la oua se inteleg in conditia de livrare loco-producator, exclusiv ambalajul de transport care se asigura de beneficiar.
Pentru lina, preturile se inteleg in conditia de livrare loco-producator pe baza pe baza de analize organoleptice, unitatea beneficiara avind obligatia sa efectueze si sa suporte transportul si sa asigure ambalajul de transport.
Pentru unitatile agricole de stat si cooperativele agricole care accepta, preturile sint valabile in conditia de aplicare a randamentului de spalare.
Randamentele pe rase de ovine sint cele prevazute in STAS 844-80.
Diferentele de randament peste sau sub limita prevazuta in STAS, pe rase, se considera cantitate in plus sau in minus fata de cantitatea de lina nespalata livrata.
Unitatile agricole de stat si cooperativele agricole care accepta livreaza lina direct la intreprinderile industriei usoare.
ANEXA 17 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la gogosile de matase crude de dud

I. Preturile de contractare si de achizitie U/M Pret lei/U.M.
------------------ calitatea I kg 250 - calitatea a II-a kg 200 II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale Pretul de contractare si de achizitie se intelege in conditia de livrare loco-producator.
Producatorii care incheie contracte pentru livrarea gogosilor de matase beneficiaza, in mod gratuit, de saminta de viermi de matase, larve in virstele mici, hirtie de asternut, dezinfectante pentru spatiile de crestere si combustibilul necesar pentru incubare.
ANEXA 18 PRETURILE de contractare si de achizitie, conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale la blanuri brute de animale de crescatorie

I. Preturile de contractare si de achizitie ------------------------------------------------------------------------------Felul blanurilor Calitatea Pret lei/buc.
------------------------------------------------------------------------------Nurci 56 cm l 1700,00 Dihor 40 cm l 870,00 Vulpi argintii si platinate 70 cm l 3900,00 Vulpi polare 60 cm l 2370,00 Nutrii 60 cm l 740,00 Iepuri de casa crescuti industrial 10 dcmp 20,00 Iepuri de blana 12 dcmp 60,00 ------------------------------------------------------------------------------II. Conditiile de acordare a preturilor si avantajele contractuale
1. Preturile la blanurile brute de animale de crescatorie se inteleg in conditia de livrare loco-depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport.

2. Preturile de baza se majoreaza cu:
- 30% calitatea extra - pret baza calitatea I si se micsoreaza cu:
- 10% calitatea a II-a - 25% calitatea a III-a - 40% calitatea a IV-a numai la nurca.
Bracurile se platesc cu 10% din pretul de baza.

3. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Ministerul Industriei Usoare vor elabora in termen de 60 de zile norme tehnice de incadrare a blanurilor pe clase de calitate.

4. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare impreuna cu Ministerul Industriei Usoare vor aproba preturile pe alte dimensiuni si calitati si vor elabora impreuna norme tehnice de incadrare a blanurilor pe calitati.
ANEXA 19 PRETURILE de contractare si de achizitie la piei brute ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice ---------------------------------------------------- Pret Felul pieilor Tipul pieilor Calitatea lei/kg ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 ------------------------------------------------------------------------------a) Piei brute de bovine Piei de vitel - I 77,00 II 61,00 III 45,00 IV 21,00 Piei de minzati 12 I 70,00 II 50,00 III 40,00 IV 19,00 Piei de minzati 16 I 66,00 II 55,00 III 43,00 IV 19,00 Piei de vite 20 I 61,00 II 51,00 III 42,00 IV 19,00 Piei de vite 25 I 51,00 II 43,00 III 35,00 IV 16,00 Piei de vite 30 I 48,00 II 42,00 III 34,00 IV 14,00 Piei de vite 35 I 43,00 II 38,00 III 32,00 IV 13,00 Piei de vite 40 I 37,00 II 34,00 III 27,00 IV 11,00 Piei de vite 45 I 35,00 II 32,00 III 26,00 IV 11,00 Piei de vite 46 I 34,00 II 31,00 III 24,00 IV 10,00 Piei de taur 45 T I 34,00 II 31,00 III 24,00 IV 10,00 Piei de taur 46 T I 23,00 II 20,00 III 16,00 IV 6,00 Piei de malaci 12 I 59,00 II 46,00 III 34,00 IV 15,00 Piei de turmaci 16 t I 48,00 II 38,00 III 27,00 IV 12,00 Piei de bivol 24 B I 40,00 II 34,00 III 27,00 IV 11,00 Piei de bivol 32 B I 34,00 II 29,00 III 24,00 IV 10,00 Piei de bivol 40 B I 31,00 II 27,00 III 22,00 IV 10,00 Piei de bivol 41 B I 21,00 II 18,00 III 14,00 IV 5,00 Piei bracuri (toate tipurile) 3,20 b) Piei brute de porcine - piei intregi Piei de porcine 3 I 15,00 II 12,00 III 8,00 Piei de porcine 6 I 23,00 II 19,00 III 12,00 Piei de porcine 7 I 21,00 II 16,00 III 11,00 Piei de porcine 20 V I 8,00 II 6,00 III 3,00 Piei bracuri (tipurile 3, 6, 7) 2,00 Piei de porcine (bucati de piele) 11,00 c) Piei brute de cabaline lei/buc Piei avortoni A I 38,00 II 33,00 III 26,00 IV 15,00 Piei de minji 160 I 53,00 II 47,00 III 38,00 IV 22,00 Piei de cai 180 I 65,00 II 58,00 III 47,00 IV 28,00 Piei de cai 200 I 73,00 II 65,00 III 53,00 IV 32,00 Piei de cai 220 I 79,00 II 71,00 III 57,00 IV 35,00 Piei de cai 240 I 82,00 II 73,00 III 60,00 IV 37,00 Piei de cai 260 I 88,00 II 78,00 III 64,00 IV 39,00 Piei de cai 280 I 89,00 II 79,00 III 65,00 IV 40,00 Piei de cai 281 I 99,00 II 88,00 III 72,00 IV 45,00 Piei de minji pentru blana A si 160 B I 65,00 II 58,00 III 47,00 IV 28,00 Piei bracuri (toate tipurile) 1,00 lei/kg d) Piei brute de ovine ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice ---------------------------------------------------- Pret Felul pieilor Categoria Suprafata Calitatea lei/buc in dmp ------------------------------------------------------------------------------Piei avortoni, toate rasele A - I 30,00 II 20,00 Piei de ovine cu lina, rasele B pina la 30 I 140,00 merinos si spanca II 95,00 III 45,00 C 30 - 50 I 300,00 II 200,00 III 100,00 D peste 50 I 450,00 II 300,00 III 150,00 Piei de ovine cu lina, rasa tigaie B pina la 30 I 130,00 II 85,00 III 45,00 C 30 - 50 I 280,00 II 180,00 III 90,00 D peste 50 I 420,00 II 280,00 III 140,00 Piei de ovine cu lina, rasa turcana B pina la 30 I 120,00 II 75,00 III 35,00 C 30 - 50 I 280,00 II 180,00 III 90,00 D peste 50 I 400,00 II 300,00 III 200,00 Piei de ovine tunse, toate rasele C 30 - 50 I 90,00 II 60,00 III 30,00 D peste 50 I 125,00 II 80,00 III 35,00 Piei de ovine bracuri pina la 50 - 10,00 peste 50 - 20,00 ------------------------------------------------------------------------------e) Pielicele brute caracul, metis caracul si turcana brumarie ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice ---------------------------------------------------Felul pieilor Calitatea Pret lei/buc ------------------------------------------------------------------------------Pielicele brute de caracul si metis caracul, negre extra 1000,00 I 800,00 II 600,00 III 450,00 IV 330,00 V 210,00 VI 120,00 Pielicele brute de caracul si metis caracul, brumarii extra 1000,00 I 800,00 II 600,00 III 450,00 IV 330,00 V 190,00 Pielicele brute de turcana, brumarii I 700,00 II 525,00 III 350,00 IV 220,00 V 100,00 Pielicele brac de caracul si metis, caracul negre, brumarii si turcane brumarii - 50,00 Pielicele brute de rasa turcana, negre (hirsii) I 175,00 II 120,00 ------------------------------------------------------------------------------f) Piei brute de caprine ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice -------------------------------------------------Felul pieilor Categoria Suprafata Calitatea Pret in dmp lei/buc ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 ------------------------------------------------------------------------------Piei de avortoni 1 - I 19,00 II 14,00 Piei de iezi 2 pina la 30 I 145,00 II 105,00 III 65,00 Piei de iezi 3 30 - 40 I 156,00 II 115,00 III 70,00 Piei de iezi, vatui si capre 4 40 - 50 I 200,00 II 146,00 III 95,00 Piei de capre 5 50 - 70 I 250,00 II 180,00 III 115,00 Piei de capre 6 peste 70 I 310,00 II 210,00 III 120,00 Piei de tapi 7 peste 50 I 190,00 II 130,00 III 70,00 Piei de caprine brac pina la 50 - 20,00 peste 50 - 30,00 g) Piei brute de canine Piei de ciini 1 10 - 15 I 50,00 II 40,00 III 20,00 Piei de ciini 2 15 - 30 I 60,00 II 50,00 III 25,00 Piei de ciini 3 peste 30 I 70,00 II 65,00 III 30,00 ------------------------------------------------------------------------------h) Piei de pisici de casa ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice ----------------------------------------------- Calitatea Pret Felul pieilor lei/buc ------------------------------------------------------------------------------Piei de pisici de casa cu blana de iarna, piei intregi I 18,00 II 13,00 Piei de pisici de casa cu blana de iarna, piei jumatati III 8,00 IV 5,00 Piei de pisici de casa cu blana de vara, piei intregi I 15,00 II 12,00 Piei de pisici de casa cu blana de vara, piei jumatati III 9,00 IV 7,00 ------------------------------------------------------------------------------i) Par de animale ------------------------------------------------------------------------------Sortimentul U/M Pret lei/U.M.
------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------Par de porc baltaret kg 225,00 Par de porc smulsura manuala kg 140,00 Par de porc oparitura vara kg 15,00 Par de porc oparitura iarna kg 15,00 Par de porc de pe cap si picioare kg 7,00 Par de porc recoltat cu masina kg 100,00 Par de cal, coada kg 160,00 Par de cal, coama kg 110,00 Par de capra, tunsura calitatea I kg 58,00 Par brut din cozi bovine kg 50,00 Par brut urechi bovine kg 90,00 Par brut frunti bovine kg 30,00 Cozi bovine mari buc 3,00 Cozi bovine mici buc 1,00 Cozi bivoli buc 2,00 ------------------------------------------------------------------------------j) Piei brute de vinat ------------------------------------------------------------------------------Denumirea pieilor si caracteristicile tehnice ------------------------------------------------ Calitatea Pret Felul pieilor lei/buc ------------------------------------------------------------------------------1 2 3 ------------------------------------------------------------------------------Piei de iepuri de cimp I 45,00 II 32,00 III 8,00 IV 2,00 Piei de bursuci I 125,00 II 100,00 III 75,00 IV 35,00 V 25,00 Piei de nurci masculi I 900,00 II 600,00 III 450,00 IV 225,00 V 110,00 Piei de nurci femele I 750,00 II 525,00 III 375,00 IV 150,00 V 40,00 Piei de jderi de copac I 200,00 II 900,00 III 600,00 IV 300,00 V 75,00 Piei de jderi de piatra I 1800,00 II 1350,00 III 900,00 IV 450,00 V 110,00 Piei de vidra I 1600,00 II 1200,00 III 800,00 IV 400,00 V 100,00 Piei de dihori negri I 400,00 II 300,00 III 200,00 IV 100,00 V 35,00 Piei de dihori albi I 200,00 II 100,00 Piei de veverita I 50,00 II 40,00 III 30,00 IV 20,00 Piei de hamsteri de mai I 25,00 II 15,00 III 10,00 IV 5,00 Piei de hamsteri de toamna I 15,00 II 10,00 III 5,00 IV 3,00 Piei de bizam I 250,00 II 190,00 III 100,00 IV 50,00 Piei de hermine I 40,00 II 30,00 III 15,00 Piei de vulpi de munte I 1000,00 II 750,00 III 500,00 IV 200,00 V 75,00 Piei de vulpi de cimp I 600,00 II 450,00 III 250,00 IV 130,00 V 45,00 Piei de lupi I 800,00 II 600,00 III 160,00 Piei de pisici salbatice I 250,00 II 175,00 Piei de risi I 800,00 II 600,00 III 300,00 IV 150,00 Piei de urs I 2000,00 II 1000,00 III 500,00 IV 150,00 lei/kg ------Piei de cerbi I 50,00 II 35,00 III 17,00 IV 10,00 Piei de capriori I 50,00 II 25,00 III 12,00 IV 8,00 Piei de capra neagra I 50,00 II 25,00 III 12,00 IV 8,00 Piei de mistreti I 15,00 II 10,00 III 7,00 IV 5,00 ------------------------------------------------------------------------------


Miercuri, 23 mai 2018, 06:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.