HOTĂRÂRE nr.551 din 17 mai 1990
privind infiintarea in cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batran" din municipiul Constanta a Facultatii de Marina Civila
Textul actului publicat în M.Of. nr. 74/18 mai. 1990

HOTARIREA nr. 551 din 17 mai 1990 privind infiintarea in cadrul Academiei navale "Mircea cel Batrin", din municipiul Constanta, a Facultatii de marina civila

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 74 din 18 mai 1990
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Pe data prezentei hotariri, in cadrul Academiei navale "Mircea cel Batrin", din municipiul Constanta, se infiinteaza Facultatea de marina civila, care pregateste ofiteri maritimi si fluviali, la cererea unor beneficiari interni si externi.

ART. 2
Facultatea de marina civila organizeaza si desfasoara invatamintul in urmatoarele specialitati:
- conducerea si exploatarea navei de transport maritim;
- conducerea si exploatarea navei de pescuit oceanic;
- radioelectronica navala;
- electromecanica navala;
- electrotehnica navala;
- conducerea si exploatarea navei de transport fluvial;
- electromecanica transport fluvial;
- exploatari portuare.

ART. 3
Durata studiilor in cadrul Facultatii de marina civila este de 5 ani pentru formarea ofiterilor maritimi si de 3 ani pentru formarea ofiterilor fluviali.

ART. 4
Absolventilor Facultatii de marina civila cu durata de 5 ani, reusiti la examenul de diploma, li se acorda diploma de inginer si brevetul de ofiter 3 maritim, in conformitate cu specialitatea urmata, iar celor cu durata de 3 ani, diploma echivalenta stabilita de Ministerul Invatamintului si brevetul de ofiter 3 fluvial.

ART. 5
Absolventilor anului III de studii li se acorda gradul de aspirant (sublocotenent) in rezerva.

ART. 6
Studentii de la Facultatea de marina civila, in primul an de studii, vor desfasura activitatile in conformitate cu regulamentele militare in vigoare, perioada in care isi vor indeplini obligatiile de instruire militara si vor purta uniforma militara.
Incepind cu anul II, studentii Facultatii de marina civila isi desfasoara activitatea in conformitate cu normele stabilite pentru invatamintul superior si vor purta uniforma civila stabilita de senatul Academiei navale "Mircea cel Batrin".

ART. 7
Pentru absolventii Facultatii de marina civila se pot organiza doctorate, cursuri postacademice in domeniile optimizarii conducerii si exploatarii navelor si a flotelor civile, precum si alte cursuri la cererea celor interesati.

ART. 8
Cheltuielile de scolarizare si intretinere a studentilor din Facultatea de marina civila a Academiei navale "Mircea cel Batrin" se vor efectua din planul de cheltuieli al Ministerului Apararii Nationale si vor fi recuperate de la beneficiari, pe baza deconturilor trimestriale.
Cu sumele recuperate, Ministerul Apararii Nationale va reconstitui creditele bugetare din planul sau de cheltuieli la articolele de la care acestea s-au efectuat.

ART. 9
Admiterea in Facultatea de marina civila din cadrul Academiei navale "Mircea cel Batrin" se va face in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Invatamintului.
Planurile si programele de invatamint pentru Facultatea de marina civila se elaboreaza de senatul Academiei navale "Mircea cel Batrin" din municipiul Constanta, cu acordul Ministerului Invatamintului si al beneficiarilor, si vor fi aprobate de ministrul apararii nationale.

ART. 11
Prezenta hotarire intra in vigoare incepind cu anul universitar 1990/1991.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN --------------


Miercuri, 14 aprilie 2021, 14:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.