LEGE nr.11 din 31 iulie 1990
privind incuviintarea infierii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 95/1 aug. 1990

LEGE NR. 11 DIN 31 IULIE 1990 privind incuviintarea infierii

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

APARUTA IN MONITORUL OFICIAL NR. 95 DIN 1 august 1990

ART. 1
Incuviintarea infierii este de competenta instantelor judecatoresti.
Cererea pentru incuviintarea infierii se introduce la judecatoria in raza careia domiciliaza cel care infiaza.
Cererea pentru incuviintarea infierii unui copil parasit, din parinti necunoscuti sau care, din orice alte cauze, se afla in ingrijirea unei institutii de ocrotire, se introduce la instanta in raza careia se afla sediul institutiei de ocrotire.
Cererea pentru incuviintarea infierii facuta de un strain sau de un cetatean roman cu domiciliul ori resedinta in strainatate se introduce la tribunalul in raza caruia domiciliaza cel ce urmeaza a fi infiat.

ART. 2
La cererea pentru incuviintarea infierii se vor atasa urmatoarele acte:
a) Acte privind infiatul:
- certificat de nastere, in copie legalizata;
- certificatele de nastere si, dupa caz, de casatorie sau deces, ale parintilor firesti ai minorului, in copie legalizata;
- declaratie autentificata de consimtamint la infiere, data de parintele sau parintii firesti, tutore sau ocrotitorii legali, ori, dupa caz, de autoritatea tutelara;
- certificat medical privind starea de sanatate a minorului, eliberat, dupa caz, de policlinica judeteana, municipala sau de sector.
b) Acte privind infietorii:
- declaratie autentificata in care infietorii sa precizeze daca infierea se face cu efecte depline sau cu efecte restrinse;
- certificatele de nastere si de casatorie, in copie legalizata;
- certificate privind antecedentele penale;
- certificate privind starea de sanatate;
- un act, eliberat de autoritatile straine competente, din care sa rezulte ca pot sa infieze, potrivit legislatiei tarii respective;
- ancheta sociala efectuata de autoritatile straine competente de la domiciliul infietorilor, in care sa se arate opinia acestora cu privire la infiere

ART. 3
Instanta solutioneaza cererea pentru incuviintarea infierii in camera de consiliu, in complet constituit din 2 judecatori, cu respectarea conditiilor de fond prevazute de lege.
Judecarea cererii se face cu citarea celor prevazuti la art. 70 din Codul familiei si a autoritatii tutelare, precum si cu participarea procurorului.
Instanta poate administra orice proba admisa de lege. Efectuarea anchetei sociale este obligatorie. In cazul prevazut de art. 1 alin. 4, ancheta sociala se face de catre organele judetene sau al municipiului Bucuresti.

ART. 4
In cazul in care infietorul sau cel ce urmeaza a fi infiat este strain, fiecare este supus, in ceea ce priveste conditiile de fond pentru incheierea infierii, legii sale nationale, daca legea straina nu incalca ordinea publica de drept international privat roman.

ART. 5
In cazul in care infierea priveste un copil ai carui parinti sint necunoscuti ori un copil care a fost abandonat, iar parintii, desi cunoscuti, nu pot fi gasiti, precum si in situatia in care este necesara punerea sub tutela a copilului, dar aceasta nu a fost inca instituita, consimtamintul la infiere va fi dat de autoritatea tutelara.

ART. 6
In conditiile legii, cei care justifica un interes legitim pot interveni in procesul privind incuviintarea infierii.

ART. 7
Instanta se va pronunta asupra cererii de incuviintare a infierii prin hotarire.
Hotarirea prevazuta la alin. 1 este supusa cailor de atac, in conditiile si in termenele prevazute de Codul de procedura civila.

ART. 8
Cererile pentru incuviintarea infierii, in curs de solutionare la organele de autoritate tutelara, vor fi inaintate de indata instantelor competente, potrivit dispozitiilor prezentei legi.
Cererile de anulare sau desfacere a infierii urmeaza aceleasi reguli de competenta ca cele pentru incuviintarea acesteia.

ART. 9
Dispozitiile prevazute in capitolul III din Codul familiei se modifica in mod corespunzator prevederilor din prezenta lege.
Articolele 73 si 74 din Codul familiei, Decretul nr.137 din 23 martie 1956, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi, se abroga.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta sa din ziua de 30 iulie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta sa din ziua de 30 iulie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind incuviintarea infierii si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU


Miercuri, 25 mai 2022, 13:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.