LEGE nr.12 din 6 august 1990
privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
Textul actului publicat în M.Of. nr. 97/8 aug. 1990

LEGE Nr. 12 din 6 august 1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 97 din 8 august 1990 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Constituie activitati comerciale ilicite si au ca efect aplicarea, fata de cei care le-au savirsit, a masurilor prevazute in prezenta lege, urmatoarele:
a) efectuarea de acte de comert fara indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru desfasurarea unei activitati comerciale sau cu incalcarea de catre comercianti a obiectului activitatii lor comerciale, stabilit in conditiile legii;
b) revinzarea la un pret mai mare a marfurilor cumparate din unitatile de desfacere cu amanuntul ale comertului de stat sau cooperatist; revinzarea marfurilor cumparate de la un comerciant cu amanuntul, altul decit cei mentionati anterior, cu un pret mai mare de 10% decit cel de cumparare.
In cazul in care marfurile sufera operatiuni de prelucrare din care nu rezulta un produs nou, de reambalare, depozitare si alte asemenea, pretul nu poate fi mai mare decit cu cel mult 20%;
c) cumpararea de produse, in scop de revinzare, de la restaurant, cofetarie, bar, cantina, unitate de turism sau alta unitate similara;
d) cumpararea, in scop de revinzare, de produse care fac obiectul unei sarcini de livrare stabilita prin balanta, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
e) stocarea de marfuri in scopul crearii unui deficit pe piata si revinzarii lor ulterioare;
f) vinzarea produselor cumparate in conditiile de la lit. c) si d) sau a celor stocate in conditiile de la lit. e);
g) intelegerea intre comerciantii cu amanuntul pentru impunerea unor preturi superioare celor practicate pe piata;
h) ascunderea, alterarea sau distrugerea de acte ori documente, neinregistrarea marfurilor, precum si tinerea unei duble evidente contabile, in scopul sustragerii de la plata unor impozite sau taxe;
i) vinzarea de marfuri de catre comercianti in alte locuri decit cele autorizate de primarii sau in afara conditiilor inscrise in licente;
j) conditionarea vinzarii unui produs de cumpararea altui produs;
k) orice alta fapta savirsita de un comerciant cu scopul de a crea un deficit pe piata in aprovizionarea cu marfuri a populatiei.

ART. 2
Cistigurile realizate din activitatile prevazute la art. 1 lit. a), b) si f) sint supuse unui impozit egal cu valoarea acestor cistiguri.
Incasarile rezultate din vinzarea de catre un comerciant a unor marfuri a caror provenienta nu poate fi dovedita se impoziteaza cu o cota de 95%.
Prevederile alin. 2 se aplica si pentru marfurile de provenienta straina supuse vamuirii potrivit legii, la care persoanele juridice sau fizice care leau introdus in tara nu au actul de impunere vamala.

ART. 3
Sint contraventii, daca fapta nu constituie, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda:
a) de la 5.000 lei la 10.000 lei faptele prevazute la art. 1 lit. i) si j);
b) de la 10.000 lei la 50.000 lei faptele prevazute la art. 1 lit. e), g) si k);
c) cu o suma egala cu valoarea impozitului sustras, care se va plati impreuna cu impozitul datorat, fapta prevazuta la art. 1 lit. h);
d) de la 20.000 lei la 60.000 lei faptele prevazute la art. 1 lit. a), c) si d).
Sanctiunea pentru faptele prevazute la art. 1 lit. c), d) si e) se aplica si in cazul in care marfurile au fost vindute.
Bunurile care fac obiectul contraventiilor prevazute la art. 1 lit. c), d) si e), aflate la data constatarii la contravenient, se confisca.

ART. 4
In afara comerciantilor, sint contraveniente si persoanele incadrate la regiile autonome, societatile comerciale, unitatile cooperatiste, orice alte organizatii sau unitatile de stat, care, in scopul savirsirii contraventiei, au convenit cu comerciantul asupra modalitatilor de savirsire a acesteia.
Persoanelor prevazute la alin. 1 li se va aplica aceeasi amenda ca aceea pentru comerciant.

ART. 5
Contraventiile prevazute la art. 3 lit. a), b) si d) se constata de catre functionarii prefecturilor, primariilor, imputerniciti de catre acestea, precum si de catre organele de politie, iar contraventia prevazuta la art. 3 lit. c), de catre functionarii inspectiilor teritoriale financiare de stat, imputerniciti de inspectia respectiva.
Persoanele imputernicite sa constate contraventia vor aplica si amenda, luind, totodata, masura confiscarii prevazute la art. 3 alin. 3.

ART. 6
Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 pentru constatarea si sanctionarea contraventiilor.

ART. 7
Pentru urmarirea desfasurarii activitatii comerciale in conditiile prevazute de lege, la primarii se va constitui un corp de control comercial.
Primariile la care se va constitui un corp de control comercial, atributiile si structura organizatorica ale corpurilor de control, precum si modul de salarizare a controlorilor comerciali, se stabilesc prin hotarire a guvernului.

ART. 8
La data publicarii prezentei legi se abroga dispozitiile art. 295 lit. c) si d) din Codul penal, art. 70 - 87 din Legea nr. 3/1972 cu privire la activitatea de comert interior, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din ziua de 31 iulie 1990.
PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR MARTIAN DAN Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din ziua de 31 iulie 1990.
PRESEDINTELE SENATULUI academician ALEXANDRU BIRLADEANU In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr.92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial.
PRESEDINTELE ROMANIEI ION ILIESCU ------------------------


Joi, 21 octombrie 2021, 09:13

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.