LEGE nr.501 din 28 decembrie 2006
pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1051/29 dec. 2006

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.380 din 3 mai 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

"(11) Fondurile prevăzute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuții la acțiuni umanitare și burse."

2. După articolul 60 se introduc cinci noi articole, articolele 601-605, cu următorul cuprins:

"ARTICOLUL 601

Începând cu 1 ianuarie 2007 până la alegerile pentru Parlamentul European și validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputații și senatorii români numiți prin hotărâre a Parlamentului României ca membri ai Parlamentului European se consideră în exercitarea unui mandat de membru al Parlamentului European.

ARTICOLUL 602

Dispozițiile art. 16 alin. (2) nu se aplică deputaților și senatorilor menționați la art. 601.

ARTICOLUL 603

Pe perioada 1 ianuarie 2007 până la alegerile pentru Parlamentul European și validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputații și senatorii membri ai Parlamentului European se consideră absenți motivat în condițiile art. 29 alin. (2) lit. b).

ARTICOLUL 604

Deputații și senatorii membri ai Parlamentului European, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 și până la alegerile pentru Parlamentul European și validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, beneficiază de drepturile cuvenite exercitării mandatului de parlamentar național, cu excepția drepturilor prevăzute la art. 40 alin. (1), (2) și alin. (3) lit. a).

ARTICOLUL 605

La data validării mandatelor de membri ai Parlamentului European, prevederile art. 601-604 își încetează de drept efectele."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 28 decembrie 2006.
Nr. 501.


Miercuri, 28 septembrie 2022, 09:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.