HOTĂRÂRE nr.189 din 22 martie 1991
privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei - societate pe actiuni - (Romanian Eximbank)
Textul actului publicat în M.Of. nr. 71/3 apr. 1991

HOTARIREA NUMAR: 189 DIN 22/03/91 privind aprobarea infiintarii Bancii de Export-Import a Romaniei- societate pe actiuni - (Romanian Eximbank)

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 3 aprilie 1991
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
- Se aproba infiintarea Bancii de Export-Import a Romaniei (Romanian Eximbank) , organizata ca societate pe actiuni, care isi desfasoara activitatea pe baza de statut propriu*).
*) Statutul se comunica celor interesati.

ART. 2
- Eximbank are ca obiect de activitate asigurarea creditelor pentru operatiuni de export sau import, asigurarea investitiilor din si in strainatate si alte operatiuni bancare specifice.

ART. 3
- In scopul atingerii obiectivelor propuse, Eximbank poate sa faca, potrivit legii si statutului sau de activitate, urmatoarele operatiuni:
a) sa asigure credite acordate exportatorilor si importatorilor pentru operatiuni de comert exterior;
b) sa asigure banci si societati financiare din Romania pentru creditele acordate persoanelor fizice si juridice straine;
c) sa asigure banci sau societati financiare straine pentru finantarea operatiunilor agentilor economici din Romania;
d) sa asigure societati comerciale si banci cu sediul in Romania pentru investitiile in strainatate si societati comerciale si banci straine pentru investitiile in Romania.

ART. 4
- Asigurarea creditelor si garantarea investitiilor data de Eximbank societatilor comerciale, bancare si financiare romanesti si straine acopera riscuri comerciale romanesti ordinare si extraordinare, riscuri politice, monetare si in caz de catastrofa sau forta majora. Eximbank va desfasura activitati de reasigurare a operatiunilor sale in tara si in strainatate.

ART. 5
- Eximbank pune la dispozitie tuturor agentilor economici din Romania o gama larga de servicii bancare si facilitati financiare, in special in domeniul promovarii si orientarii exporturilor de produse manufacturate si bunuri de capital si a importului de bunuri si investitii necesare agentilor economici nationali. Eximbank este, de asemenea, autorizata sa efectueze - potrivit legii - operatiuni specifice activitatii bancare si de asigurare.

ART. 6
- Capitalul Eximbank in suma de 30 miliarde lei, din care 250 milioane dolari , urmeaza a fi subscris de Banca Nationala, Ministerul Finantelor, alte banci si agenti economici si este impartit in actiuni a cite 10.000 lei fiecare.
Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor si celelalte banci comerciale cu capital de stat vor detine cel putin 51% din actiunile emise, restul putind fi distribuite la alte banci, societati comerciale de asigurari si alti agenti economici din Romania.

ART. 7
- Cheltuielile initiale de constituire si dezvoltare functionala vor fi suportate din bugetul Bancii Nationale, urmind a fi recuperate ulterior din primul buget al Eximbank.

ART. 8
- Se autoriza Banca Nationala a Romaniei sa intreprinda masurile necesare in vederea constituirii si punerii in functiune a Eximbank.

ART. 9
- Banca Nationala va intreprinde masurile necesare pentru infiintarea unui comitet national de estimare a riscurilor de tara in vederea orientarii ac tivitatii Eximbank.

ART. 10
- Banca Nationala a Romaniei va aduce la indeplinire dispozitiile prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ---------------------


Miercuri, 21 aprilie 2021, 04:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.