HOTĂRÂRE nr.54 din 7 februarie 1992
privind unele măsuri de intensificare a lucrărilor agricole de primăvară și de aplicare a Legii fondului funciar nr.18/1991
Textul actului publicat în M.Of. nr. 26/24 feb. 1992

Art. 1. - Pentru realizarea lucrarilor agricole din aceasta primavara, strict necesare asigurarii aprovizionarii populatiei in anul 1992, avind in vedere situatia determinata de neefectuarea in totalitate a lucrarilor din toamna, sint necesare masuri cu caracter exceptional, stabilite prin prezenta hotarire.

Aceste masuri sint menite sa conduca la utilizarea eficienta a proprietatii asupra terenurilor agricole, precum si la urgentarea aplicarii Legii fondului funciar nr.19/1991, in conformitate cu obiectivele reformei.

Art. 2. - Specialistii din directiile generale pentru agricultura si alimentatie si centrele agricole din comune, orase si municipii raspund, in perioada februarie-martie 1992, de executarea lucrarilor agricole de primavara- eliberat terenuri, arat, fertilizat culturi si altele.

Acesti specialisti, la cererea proprietarilor de terenuri agricole,vor face recomandari si vor sprijini solicitantii in desfasurarea activitatilor agricole. Ei vor urmari si sprijini, totodata, aprovizionarea in modoperativ cu carburanti, seminte, ingrasaminte, insecto-fungicide, in vederea executarii lucrarilor agricole Prefectii vor urmari si controla modul in care societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat si regiile autonome din agricultura, de pe teritoriul judetului, executa lucrarile agricole si iau masurile necesare pentru folosirea integrala a parcului de tractoare si masini agricole, numai pentru lucrarile agricole si pentru utilizarea rationala si potrivit destinatiilor a cantitatilor de motorina repartizate.

Dupa realizarea noilor structuri administrative, activitatile specialistilor din centrele agricole vor fi integrate in structurile locale descentralizate, potrivit legii.

Art. 3. - Producatorii agricoli particulari, precum si societatile si asociatiile agricole de tip privat pot sa angajeze efectuarea de cheltuieli pentru executarea lucrarilor mecanice, aprovizionarea cu ingrasaminte chimice si substante de combatere a daunatorilor, prin unitatile integratoare prevazute in anexa nr.1 la prezenta hotarire.

Angajarea cheltuielilor prevazute la alin. 1 se face pe baza de contracte, care constituie titlu executoriu.

In cazul in care proprietarii de terenuri agricole nu incheie contracte in conditiile legii, acestia sint obligati sa asigure lucrarea terenului, potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, pe cont propriu, respectind perioadele optime specifice culturilor agricole in cauza.

Art. 4. - Decontarea contravalorii lucrarilor agricole mecanice si, dupa caz, a serviciilor prestate se va face de catre unitatile integratoare din fonduri proprii si credite bancare acordate cu aceasta destinatie pe baza documentelor de receptie cantitativa si calitativa a serviciilor prestate, semnate de prestator.

Art. 5. - Pentru aprovizionarea cu materii prime si materiale, piese de schimb,seminte ingrasaminte chimice, pesticide si carburanti necesari efectuarii lucrarilor agricole mecanice, societatile comerciale bancare cu capital de stat vor acorda credite societatilor comerciale "AGROMEC"- S.A. si celorlalte unitati prestatoare de servicii, potrivit legii.

Creditele acordate unitatilor integratoare sau producatorilor agricoli,pentru efectuarea lucrarilor agricole de primavara, se vor rambursa in baza si in conditiile stabilite in contractele incheiate.

Art. 6. - Unitatile integratoare se autoriza sa acorde avansuri banesti producatorilor agricoli de pina la 50% din valoarea productiei contractate, din fonduri proprii sau din creditele primite, fara a percepe dobinda.

Dobinda aferenta creditelor contractate de la banci va fi inclusa in comisio nul unitatilor integratoare.

Art. 7. - In vederea finalizarii actiunii de punere in posesie a persoanelor indreptatite potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, si a stabilirii amplasamentelor de teren ce li se cuvin, pina la 15 martie 1992, constituie pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, impreuna cu directiile generale pentru agricultura si alimentatie vor adopta masuri de atragere in aceasta actiune a intregului personal de specialitate din agricultura si a altor categorii de specialisti, inclusiv pensionari.

Art. 8. - Pe intreaga perioada a desfasurarii lucrarilor agricole de primavara, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Industriei si Ministerul Transporturilor vor asigura pentru personalul din unitatile angajate in acea sta activitate un regim de lucru prelungit, inclusiv in zilele de simbata si duminica.

Art. 9. - Ministerul Industriei va asigura, prin repartitii si livrari efective, cantitatile de motorina, ingrasaminte chimice, pesticide, la nivelurile prevazute in anexele 2,3 si 4 la prezenta hotarire.

Agentii economici furnizori sint obligati sa livreze integral si ritmic cantitatile de produse prevazute la alin.1, repartizate pentru agricultura si industria alimentara.

Prefecturile vor urmari zilnic executarea intocmai a acestor obligatii si vor semnala, de indata, Ministerului Industriei orice intirziere survenita, cit si nerespectarea destinatiei; vor fi sesizate, de asemenea, organele de urmarire penala.

Art. 10. - Incalcarea prevederilor prezentei hotariri atrage raspunderea materiala,disciplinara sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate.

Art. 11. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Industriei, directiile generale pentru agricultura si alimentatie, precum si autoritatile administratiei publice locale si conducerile unitatilor integratoare raspund de aplicarea masurilor stabilite prin prezenta hotarire.


Duminică, 17 februarie 2019, 10:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.