HOTĂRÂRE nr.150 din 27 martie 1992
cu privire la corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurari sociale de stat, militare și I.O.V.R. și a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 martie 1992
Textul actului publicat în M.Of. nr. 57/3 apr. 1992

HOTARIRE NUMAR: 150 DIN 27/3 /92 cu privire la corectarea coeficientului de indexare a pensiilor de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R. si a altor venituri ale populatiei, cu incepere de la 1 martie 1992

EMITENT: GUVERN

APARUT IN MONITORUL OFICIAL NR. 57 DIN 3 /4 /92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Cu incepere de la 1 martie 1992 se indexeaza cu 12,64% urmatoarele venituri ale populatiei:
a) pensiile de asigurari sociale de stat, militare si I.O.V.R., precum si indemnizatiile de ingrijire acordate pensionarilor invalizi de gradul I;
b) ajutoarele sociale care se acorda pe baza legislatiei de pensii;
c) pensiile persoanelor care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca si urmasilor celor care au decedat ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si indemnizatia de ingrijire pentru persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si suma lunara acordata mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificarile ulterioare;
d) indemnizatiile si sporurile ce se acorda invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi in temeiul Legii nr. 49/1991;
e) ajutoarele banesti trimestriale care se acorda potrivit Decretului-lege nr.70/1990;
f) ajutoarele pentru sotiile militarilor in termen;
g) ajutorul ocazional care se acorda potrivit H.C.M. nr. 454/1957;
h) alocatiile de intretinere pentru minorii dati in plasament familial sau incredintati unor familii ori persoane;
i) ajutoarele banesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
j) ajutorul de somaj pentru somerii aflati in plata la 1 martie 1992;
k) cuantumul indemnizatiei lunare pentru fiecare an de detentie, internare, domiciliu obligatoriu sau stramutare, acordate pe baza Decretului-lege nr.
118/1990, cu completarile ulterioare;
l) drepturile prevazute in art. 1 alin. 1 si 2 din Hotarirea Guvernului nr.
610/1990 privind acordarea unor drepturi nevazatorilor.

ART. 2
Alocatiile de stat pentru copii se majoreaza cu 100 lei pentru fiecare copil.

ART. 3
Ajutorul ce se acorda, potrivit legii, in cazul decesului salariatului sau pensionarului se stabileste la 4.500 lei si la 3.400 lei in cazul decesului unui membru de familie.

ART. 4
Alocatiile de hrana pentru consumurile colective din unitatile sociale de stat se indexeaza in limita cresterii preturilor la produsele alimentare si sint cele din anexa nr. 1.

ART. 5
Cuantumurile burselor acordate pentru elevi si studenti, rezultate in urma indexarii potrivit prezentei hotariri, sint cele prevazute in anexa nr. 2.

ART. 6
Protectia sociala, in ceea ce priveste medicamentele utilizate in tratamentul ambulatoriu, se asigura, in continuare, potrivit reglementarilor prevazute in Hotarirea Guvernului nr. 219/1991.

ART. 7
Drepturile cuvenite persoanelor care, la data indexarii sau in continuare, se afla in incapacitate temporara de munca, in concediu de maternitate, con cediu pentru ingrijirea copilului bolnav, pentru ingrijirea copilului in virsta de pina la 1 an sau in alte situatii in care drepturile se stabilesc, conform legii, in functie de salariul de baza, se vor determina in continuare in raport cu noul cuantum al salariului de baza.

ART. 8
(1) Sumele rezultate in urma indexarii se includ, de la 1 martie 1992, in drepturile la care se refera, obtinindu-se astfel noile cuantumuri ale acestora.
(2) Sumele reprezentind rezultatele indexarii se suporta din aceleasi fonduri ca si drepturile indexate.
(3) Sumele rezultate in urma indexarii conform prezentei hotariri, cele reprezentind indexarea si compensarea prevazute de hotaririle Guvernului nr.
219/1991, nr. 579/1991, nr. 780/1991 si nr. 20/1992, precum si sumele obtinute ca urmare a majorarii pensiilor prin Hotarirea Guvernului nr. 526/1991 nu se includ in calculul veniturilor in functie de care se acorda sau se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul de stat, alocatiile de stat pentru copii, contributiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate in institutiile de asistenta sociala, ajutoarele banesti trimestriale si ocazionale, reducerile care se acorda pensionarilor pentru procurarea de proteze si orteze si dreptul la masa la cantinele de ajutor social.
(4) Plafoanele reglementate prin Hotarirea Guvernului nr. 360/1991, in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite, sint prevazute in anexa nr. 3.

ART. 9
Costul mesei calde si indemnizatia de hrana ce se acorda, potrivit reglementarilor in vigoare, salariatilor din unele regii autonome si societati comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de productie stabilite prin negociere cu ocazia incheierii contractelor colective de munca, vor fi majorate in limita a 18,5%, reprezentind diferenta dintre cresterea efectiva si cea prognozata a preturilor produselor alimentare.

ART. 10
Se recomanda unitatilor cu capital privat majoritar cooperatiste si obstesti, sistemelor de asigurari sociale - altele decit cele de stat - sa aplice masurile de protectie sociala prevazute de prezenta hotarire.

ART. 11
Nerespectarea prevederilor prezentei hotariri atrage raspunderea, dupa caz, disciplinara, materiala sau penala, conform legii.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
Ministrul muncii si protectiei sociale, Dan Mircea Popescu Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Florian Bercea ANEXA 1 ALOCATIA ZILNICA DE HRANA pentru consumul colectiv, in unitatile sociale de stat - lei/zi Invatamint Copii in gradinite cu program prelungit 108 Copii in gradinite cu program saptaminal 121 Copii in case de copii prescolari si gradinite speciale 148 Elevi si tineri din casele de copii 132 Elevi si tineri din unitatile de ocrotire si invatamint special pentru deficienti recuperabili si partial recuperabili, din centrele de calificare sau recalificare a deficientelor si invalizilor 157 Elevi din scolile speciale de reeducare 108 Elevi din invatamintul primar si gimnazial 108 Elevi din licee 110 Elevi din scolile profesionale 114 Elevi din scolile complementare si de meserii 108 Elevi din scolile postliceale 116 Studenti 132 Elevi bolnavi T.B.C. cu forme stabilizate, din scolile speciale 157 Concursuri profesionale si cultural-artistice ale elevilor si studentilor la fazele judetene, zonale si finale, participantilor la olimpiadele internationale 132 Copii in tabere, colonii si excursii 132 Copii in tabere internationale 157 Sanatate Bolnavi adulti internati in unitati sanitare 157 Bolnavi internati in stationare de zi 79 Copii nou-nascuti prematuri, in maternitati, sectii sau compartimente*) 25 Copii 0-3 ani internati in unitati sanitare 79 Copii 3-16 ani internati in unitati sanitare 132 Copii in crese cu program zilnic 79 Copii in crese cu program saptaminal 121 Copii in leagane de copii 121 Bolnavi arsi, internati in unitati sanitare 208 Bolnavi in leprozerii 264 Insotitori ai bolnavilor internati in unitati sanitare 157 Alocatie pentru o ratie de 0,500 l lapte la bucatariile de lapte 17 Donatori de singe 266 Bolnavii straini internati la Institutul National de Gerontologie si Geriatrie 529 Asistenta sociala Camine de batrini si pensionari 121 Camine-spital pentru adulti 148 Camine pentru copiii minori cu deficiente si centre de primire minori 157 Cantine de ajutor social 108 Activitate sportiva Cuantumurile alocatiilor zilnice de hrana actuale se determina prin indexarea cu 67% a nivelurilor din luna octombrie 1991.
*) In cazul alimentatiei naturale, de alimentatia noului-nascut poate beneficia mama copilului.
ANEXA 2 CUANTUMUL burselor de scolarizare si de merit ce se atribuie elevilor si studentilor - lei/luna
1. Invatamint preuniversitar a) Burse de scolarizare 4.130 b) Burse de merit 1.240 c) Burse pentru elevii din Republica Moldova 5.450
2. Invatamint universitar a) Burse de studii categoria I 6.120 b) Burse de studii categoria a II-a 5.290 c) Burse de studii categoria a III-a 4.460 d) Burse de merit 1.650 e) Burse pentru studentii din Republica Moldova:
- burse de studiu 6.610 - burse pentru studii post-universitare, specializare sau doctorat 8.260 f) Burse pentru studentii straini, bursieri ai statului roman:
- burse pentru studenti 6.610 - burse pentru studii post-universitare 8.260 ANEXA 3 PLAFOANE in raport de care se stabileste contributia parintilor la intretinerea copiilor in crese si gradinite Plafoane prevazute prin Plafoane indexate de la Hotarirea Guvernului nr. 360/1991 1 martie 1992 pina la 12.000 pina la 28.000
12.001-20.000 28.001-40.500 peste 20.000 peste 40.500


Vineri, 26 februarie 2021, 06:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.