HOTĂRÂRE nr.406 din 13 aprilie 1990
privind infiintarea și organizarea Academiei Navale "Mircea cel Batran" din municipiul Constanta
Textul actului publicat în M.Of. nr. 68/16 apr. 1992

HOTARIREA nr. 406 din 23 aprilie 1990 privind infiintarea si organizarea Academiei Navale "Mircea cel Batrin" din municipiul Constanta

EMITENT: GUVERNUL ROMANIEI

aparuta in MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 16 aprilie 1992
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Pe data prezentei hotariri, Institutul de Marina "Mircea cel Batrin", cu sediul in municipiul Constanta, se transforma in Academia Navala "Mircea cel Batrin".

ART. 2
Academia Navala "Mircea cel Batrin", cu sediul in municipiul Constanta, subordonata Ministerului Apararii Nationale, este institutie militara de invatamint superior de specialitate, cu autonomie universitara, care pregateste ofiteri ingineri si de comanda activa, pentru marina militara.

ART. 3
In cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batrin" se organizeaza:
- Facultatea de Marina Militara, cu durata de scolarizare de 5 ani, in specialitatile: navigatie, echipamente de navigatie si hidrografie; armament de artilerie si rachete navale; armament de lupta sub apa; radioelectronica navala; electromecanica navala;
- Facultatea de Comanda, Stat Major si Tehnica Militara, cu durata de scolarizare reglementata prin ordinul ministrului apararii nationale pentru specialitatile: comanda, stat major si tehnica militara, la care pot candida absolventii Facultatii de Marina Militara din cadrul Academiei Navale si ai celorlalte forme de invatamint superior de marina.

ART. 4
Absolventilor Academiei Navale "Mircea cel Batrin", cu durata de 5 ani, reusiti la examenul de diploma, li se acorda diploma de inginer, in conformitate cu facultatea si specialitatea urmata.

ART. 5
La absolvirea anului III de studii, studentilor Facultatii de Marina Militara li se acorda gradul de aspirant (sublocotenent) activ.
Studentii Facultatii de Marina Militara, in primii 3 ani de studii, isi desfasoara activitatea conform normelor stabilite de Ministerul Apararii Nationale pentru invatamintul superior militar, iar in ultimii 2 ani, conform Statutului corpului ofiterilor.

ART. 6
Absolventilor Facultatii de Comanda, Stat Major si Tehnica Militara li se acorda diplome in specialitatile urmate.

ART. 7
Absolventii Facultatii de Marina Militara vor fi incadrati in functii potrivit Statutului corpului ofiterilor, normelor interne ale Ministerului Apararii Nationale si solicitarilor marinei militare.

ART. 8
Diplomele care atesta absolvirea Academiei Navale "Mircea cel Batrin" dau dreptul titularilor si la incadrarea in intreprinderi economice in functii pentru care normele legale prevad studii de acelasi nivel, in specialitatile ce vor fi stabilite printr-un nomenclator elaborat de Ministerul Apararii Nationale , cu acordul Ministerului Invatamintului si avizul Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale.

ART. 9
Admiterea in Academia Navala "Mircea cel Batrin" la Facultatea de Marina Militara se va face in conformitate cu normele elaborate de Ministerul Invatamintului.
Admiterea ofiterilor de marina militara la Facultatea de Comanda, Stat Major si Tehnica Militara se face in conformitate cu prevederile instructiunilor elaborate de Ministerul Apararii Nationale.

ART. 10
Planurile si programele de invatamint ale Academiei Navale "Mircea cel Batrin" se elaboreaza de senatul acesteia, cu acordul Ministerului Invatamintului si se aproba de ministrul apararii nationale.

ART. 11
Pentru perfectionarea si specializarea ofiterilor ingineri activi, Academia Navala "Mircea cel Batrin" organizeaza cursuri postacademice, astfel:
Pentru ofiterii din marina militara: in domeniul sistemelor de lupta navala; exploatarea sistemelor automatizate de conducere; tactic de marina;
cercetare-proiectare arme de marina; radioelectronica navala; electromecanica navala; planificare, exploatare si asigurare tehnico-materiala si alte cursuri potrivit solicitarilor marinei militare.

ART. 12
Academia Navala "Mircea cel Batrin" organizeaza si desfasoara, in baza legislatiei in vigoare, activitati pentru acordarea titlurilor stiintifice de doctor.

ART. 13
Candidatii admisi in Academia Navala "Mircea cel Batrin" - Faculatea de Marina Militara vor incheia angajamente scrise cu Ministerul Apararii Nationale, prin care se obliga ca, dupa absolvire, sa indeplineasca serviciul in marina militara cel putin 8 ani.
In cazul nerespectarii prevederilor alineatului precedent si in cazurile in care au fost indepartati din serviciu pentru motive ce le sint imputabile, absolventii in cauza sint obligati sa restituie cheltuielile de intretinere, tinindu-se seama de timpul servit.
Aceeasi obligatie de restituire a cheltuielilor de intretinere se mentine si in cazul indepartarii din academie pentru lipsa de interes la studii si abateri disciplinare grave, incepind cu anul II de studii.
Prin cheltuieli de intretinere se inteleg cheltuielile efectuate cu hranirea , echiparea, cazarea si transportul pe timpul vacantelor, permisiilor, precum si alte drepturi primite de studenti.

ART. 14
Pe timpul studiilor, studentii Academiei Navale "Mircea cel Batrin" vor beneficia de toate drepturile prevazute de normativele legale in vigoare, pentru invatamintul militar superior.

ART. 15
Numirea in functie, promovarea si desfasurarea activitatii cadrelor didactice militare in Academia Navala "Mircea cel Batrin" se fac pe baza normelor elaborate de Ministerul Apararii Nationale si in concordanta cu prevederile Legii invatamintului.
Numirea, transferarea si eliberarea din functie a personalului didactic civil se fac de Ministerul Apararii Nationale cu acordul Ministerului Invatamintului, conform prevederilor Statutului personalului didactic.
Personalul de conducere din Academia Navala "Mircea cel Batrin" - prorectori , decani, prodecani si sefi de catrede - este ales prin vot secret din rindul cadrelor militare si numai pentru cel mult doua legislaturi. La catedrele formate numai din personal didactic civil, sefii de catedre pot fi alesi din rindul acestuia, respectindu-se acelasi principiu.

ART. 16
Statutul si regulamentele ce privesc activitatea studentilor vor fi elaborate de senatul Academiei Navale "Mircea cel Batrin" in baza prevederilor prezentei hotariri si a legislatiei in vigoare si aprobate de Ministerul Apararii Nationale.
Studentii Academiei Navale "Mircea cel Batrin" au toate drepturile si indatoririle studentilor din Romania.

ART. 17
In Academia Navala "Mircea cel Batrin" personalul se normeaza astfel:
- personalul de conducere si didactic militar, dupa normele aprobate de ministrul apararii natioanle;
- personalul didactic civil, dupa normele legale din invatamintul superior;
- personalul auxiliar si din aparatul functional, specific unitatilor militare, dupa normele legale din Ministerul Apararii Nationale;
- personalul auxiliar si din aparatul functional specific invatamintului superior, dupa normele legale din invatamintul superior.
ART. 18 Studentii care, la data intrarii in vigoare a prezentei hotariri, urmeaza cursurile fostului Institut de Marina "Mircea cel Batrin" vor continua pregatirea in cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batrin" dupa planurile de invatamint adaptate pentru seriile de studenti cu durata de 5 ani.

ART. 19
Incepind cu anul universitar 1990/1991, se includ in cadrul Academiei Navale "Mircea cel Batrin" studentii care se pregatesc la facultatile tehnice ale Academiei Militare pentru marina militara.

ART. 20
Orice alte prevederi contrare prezentei hotariri nu se aplica.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN -------------------------


Marți, 13 aprilie 2021, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.