HOTĂRÂRE nr.246 din 10 martie 1990
privind drepturile de indemnizatie de strainatate, alocatie de hrana și fond de reprezentare ce se acorda personalului navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic
Textul actului publicat în M.Of. nr. 72/22 apr. 1992

HOTARIRE NUMAR: 246 DIN 10/03/90 privind drepturile de indemnizatie de strainatate, alocatie de hrana si fond de reprezentare ce se acorda personalului navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic

EMITENT: GUVERN

APARUTA IN Monitorul Oficial nr. 72 DIN 22/04/92
Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Drepturile in valuta pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic sint cele prevazute in anexa nr. 1.

ART. 2
Alocatia de hrana si fondul de reprezentare in lei si valuta, pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, sint cele prevazute in anexa nr. 2.

ART. 3
Cheltuielile in valuta determinate de acordarea drepturilor prevazute la art. 1 si 2 se vor acoperi prin realizarea de productii suplimentare de peste si incasari valutare din navlosirea navelor de transport frigorific si de deservire.

ART. 4
Prevederile prezentei hotariri se aplica incepind cu data de 1 februarie 1990 pentru drepturile in valuta (anexa nr. 1) si cu data de 20 februarie 1990 pentru alocatia de hrana si fond de reprezentare (anexa nr. 2).

ART. 5
La incheierea anului financiar 1990 drepturile in valuta prevazute in prezenta hotarire vor fi reanalizate in vederea definitivarii lor.

ART. 6
Anexele nr. 1 si nr. 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.

ART. 7
Se abroga orice alte dispozitii contrare din actele normative existente pina la data adoptarii prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN ANEXA 1 DREPTURI IN VALUTA ale personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic Indemnizatia de strainatate in valuta ce se acorda personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, pe categorii de personal, este urmatoarea:

A. Pentru personalul de pe navele de transport frigorific si de deservire -dolari S.U.A./om/zi ---------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Barem de indemnizatie crt. I II ---------------------------------------------------------------------------
1. Comandant 12,70 13,20
2. Sef mecanic 11,60 12,10
3. Ofiter maritim I 10,30 10,70
4. Ofiter mecanicI,sef RTG,ofiter electricI,frigotehnistI 9,90 10,30
5. Ofiter maritimII,of.mec.II,of.electricII,frigotehnistII si ofiter RTG I si II 8,90 9,20
6. Ofiter maritimIII, of.mec.III,of.elec.III,frigotehnist III si IV 8,20 8,40
7. Lacatus mecanic, strungar 8,00 8,00
8. Sef echipaj 7,60 7,80
9. Ajutor ofiter mecanic, frigoriferist 7,40 7,50
10. Sef timonier 7,30 7,30
11. Motorist 7,30 7,30
12. Fochist - 7,30
13. Electrician bord 7,30 7,30
14. Timonier 7,30 7,30
15. Marinar, lemnar 7,10 7,10
16. Bucatar 7,20 7,20
17. Brutar 7,20 7,20
18. Ospatar 7,10 7,10
19. Medic 8,00 8,00
20. Asistent medical 7,00 7,00
21. Tehnician (principal) 7,20 7,20
22. Lucrator comercial I (magaziner) 7,50 7,50
23. Responsabil economic I si II 10,30 10,30 ---------------------------------------------------------------------------Baremul I- se acorda personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR I si II de constructie sovietica si personalului de pe navele frigorifice tip POLAR VII-XII de constructie romaneasca.
Baremul II- se acorda personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR III-VI de constructie R. D. Germana si personalului de pe navele de deservire.
N O T A:
Drepturile de indemnizatie in valuta ale personalului ambarcat pe navele de transport frigorific si de deservire a flotei se stabilesc pe durata voiajului planificat la inceputul fiecarei curse de catre armator si vor fi vizate de Comitetul Sindicatului Liber al Marinarilor. Pe timpul ce depaseste durata planificata initial nu se acorda indemnizatia de strainatate, decit in caz de forta majora justificata (asistenta si salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stari interdictionale impuse de autoritatile straine, nerespectarea clauzelor contractuale de catre armator) independent de vointa echipajului si/sau contrastalii. Aprobarea timpului depasit fata de timpul planificat se face de catre armator cu viza Comitetului Sindicatului Liber al Marinarilor.

B. Pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic -dolari S.U.A./om/zi-------------------------------------------------------------------------------Nr. Functia Barem de indemnizatie crt. I II -------------------------------------------------------------------------------
1. Comandant, comandant coordonator 12,70 14,20
2.Sef mecanic 11,60 13,20
3.Ofiter maritimI,tehnolog sefI,responsabil econom.I si II 10,30 12,00
4.Ofiter mecanicI,ofiter electricianI,tehnolog sef III, frigotehnistI, sef statie RTG, ofiter RTG I 9,90 11,20
5.Ofiter maritim II, ofiter mecanicII,ofiter electricianII, electronist I,II,III,si IV, frigotehnistII,ofiter RTG II 8,90 10,80
6.Ofiter maritim III,ofiter mecanicIII,frigotehnistIII si IV,ofiter electrician III,traulistI,II,III si IV,medic 8,20 10,20
7. Sef echipaj,frigoriferist 7,60 9,20
8.Morar faina peste,reglor masini tehnologice,lacat. strun. 8,00 9,50
9.Lemnar bord,timonier,electrician bord,marinar,bucatar, asistent medical,brutar,motorist,ospatar 7,30 9,00
10.Profesori si studenti in practica 4,00 4,00
11.Sef echipa reparatii 9,50 9,50
12.Cercetatori in domeniul pescuitului,muncitori pentru reparare nave(echipe de reparatii) 9,00 9,00 ------------------------------------------------------------------------------Specialistii Intreprinderii de Pescuit Oceanic - din conducere si serviciile functionale -, pe timpul deplasarii in zona, vor primi indemnizatia conform pregatirii la nivelul grupei in care se incadreaza.
Baremul I se va acorda:
a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate in mars spre zona sau tara, si/sau port;
b) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate in situatii de forta majora cind activitatea se intrerupe din motive independente de vointa echipajului (asistenta si salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stari interdictionale impuse de autoritatile straine, nerespectarea clauzelor contractuale de catre armator);
c) personalului ambarcat pe navele de pescuit si transport frigorific sau de deservire aflate in porturi.
Baremul II se va acorda:
a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic cind acestea se afla in activitatea de pescuit oceanic.
Cind timpul de stationare al navelor de pescuit oceanic in porturi straine este mai mare decit cel acordat de armator pentru odihna, aprovizionare, reparatii si/sau alte activitati, acestea nu se plateste.
In cazul cind un membru al echipajului presteaza la bordul navelor o functie superioara brevetului sau calificarii sale se va acorda indemnizatia de strainatate in raport cu functia prestata.

C. Alte reglementari aferente indemnizatiei valutare
1. Pentru navele de transport frigorific si deservire, precum si pentru navele de pescuit oceanic in cazul depasirii a 120 de zile calendaristice de voiaj, din vina armatorului, se acorda un spor de 1 dolar S.U.A./om/zi peste indemnizatia zilnica.

2. Pentru fractiuni de timp mai mici de 24 ore indemnizatia in valuta se calculeaza astfel:
- pina la 8 ore nu se acorda;
- de la 8 ore la 16 ore se acorda 50% din barem;
- peste 16 ore se acorda integral baremul unei zile.
Calculul timpului de voiaj incepe din momentul in care nava este in travers far iesire Constanta pentru navele ce pleaca din portul Constanta si travers far bara Sulina pentru navele ce pleaca din portul Tulcea direct in zona.
Timpul de calcul se incheie in momentul in care nava atinge punctele de la plecarea in voiaj.
Pentru marinarii ce pleaca/sosesc cu avionul timpul se calculeaza de la decolare/aterizare Aeroport Otopeni.

3. Pe timpul internarii in spital personalul ambarcat are dreptul la 30% din diurna categoriei I cuvenita delegatilor care se deplaseaza in misiuni temporare in strainatate.
Dupa iesirea din spital pina la ambarcarea pe nava, sau pe timpul de asteptare pina la intoarcerea cu trenul sau avionul, personalul ambarcat are dreptul la o diurna si cazare aferenta categoriei I cuvenita delegatilor care se deplaseaza in misiuni temporare in strainatate.

4. Personalul ambarcat ramas la bordul navelor care intra in reparatii, porturi straine, cind masa si cazarea nu pot fi asigurate, beneficiaza de indemnizatie si cazare conform pct. 3 alin. 2.

5. La plata indemnizatiei se va avea in vedere:
-calculul se va face in dolari S.U.A. si se va plati in moneda tarii unde se primeste la paritatea zilei;
-indemnizatia se poate ridica si intr-un singur port, nu anticipat, cu exceptia ultimului port de escala in mars spre tara;
- sumele incasate in plus se recupereaza integral in valuta de la cei ce leau primit sau de la cei vinovati.

6. In cazul cind armatorul constata ca echipajul unei nave nu-si realizeaza sarcinile de productie din vina proprie producind pagube intreprinderii, persoanele din echipaj sau, dupa caz, intregul echipaj va fi retras si indepartat din intreprindere.

7. Drepturile de indemnizatie de strainatate vor fi acordate proportional cu realizarile, dar nu mai putin de 30% din drepturile de indemnizatie cuvenite pentru perioada de mars.

8. La incheierea anului financiar drepturile de indemnizatie in valuta pot fi reanalizate la cererea sindicatului sau a consiliului de administratie.
ANEXA 2

I. Drepturi privind alocatia de hrana a personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic Aprovizionarea pentru hrana a echipajelor se va face conform Regulamentului International de aprovizionare cu apa si alimente a navelor maritime (intrat in vigoare la 1.III.1989), in conformitate cu prevederile Conventiei nr.
68/1946 a Organizatiei Internationale a Muncii (I.L.O.):
a) pentru personalul de pe navele de transport frigorific si de deservire:
20,00 lei si 3 $ S.U.A./om/zi;
b) pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic:
- in activitatea de pescuit si/sau transbordarea productiei: 25,00 lei si 3 $ S.U.A./om/zi;
- in alte activitati: 20,00 lei si 3 $ S.U.A./om/zi;
c) pe durata stationarii in tara, baremul de hrana pentru toate tipurile de nave va fi de 40 lei/om/zi pe durata serviciului programat la bord, exceptind localnicii in serviciu de 8 ore care vor beneficia de o singura masa la bord;
d) pe timpul serviciului de noapte se acorda hrana suplimentara astfel:
1) nave de pescuit:
- deservite de Polar, 12,50 lei/om/noapte;
- nave izolate nedeservite de Polar, 1,50 $ S.U.A./om/noapte;
2) nave transportoare:
- pentru voiaj planificat 10 lei/om/noapte;
- peste voiajul planificat 1,00 $/om/noapte;
e) in cazul cind navele activeaza independent si nu se justifica trimiterea de alimente din tara sau cind armatorul nu asigura alimentele necesare in lei alocatia de hrana va fi de 6 $ S.U.A./om/zi;
f) personalului ambarcat pe navele de pescuit i se acorda, in limita baremului de alocatie, 0,200 l vin pe om/zi sau alte bauturi alcoolice in echivalent;
g) pentru navele de transport frigorific si de aprovizionare ce depasesc justificat voiajul planificat in conditiile prevazute in nota de la pct. A.
precum si pentru navele noi ce intra in dotarea flotei din santierele straine alocatia de hrana va fi de 6 $ S.U.A/om/zi;
h) alocatia de hrana serveste numai pentru aprovizionarea cu alimente necesare pregatirii hranei la bordul navei si nu se poate achita in numerar membrilor echipajului;
i) noul barem de hrana intra in vigoare incepind cu data de 20 februarie 1990.
II. Fondul de reprezentare Cheltuielile de reprezentare ale comandantului pentru fiecare port strain vor fi in urmatoarele limite:
a) pentru navele de pescuit: 350 lei si 15 $ S.U.A.;
b) pentru navele frigorifice de transport si specializate: 500 lei si 20

S.U.A.


Marți, 19 iunie 2018, 05:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.