LEGE nr.37 din 19 martie 2008
pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 227/25 mar. 2008

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 282/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.915 din 13 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

(11) Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului promovează campaniile umanitare de donare a sângelui, la nivel național."

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

Art. 151. - Donarea de sânge se realizează atât în cadrul centrelor de transfuzie județene și al municipiului București, cât și în cadrul unităților mobile aparținând centrelor de recoltare de sânge, dotate corespunzător, care se deplasează în vederea recoltării de sânge de la potențialii donatori."

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
BOGDAN OLTEANU

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 19 martie 2008.
Nr. 37.


Sâmbătă, 23 iunie 2018, 04:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.