ORDIN nr.570 din 31 martie 2008
al ministrului sănătății publice privind abrogarea pct. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
Textul actului publicat în M.Of. nr. 258/2 apr. 2008

Văzând Referatul de aprobare al Autorității de sănătate publică nr. E.N. 3.497 din 31 martie 2008,
având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății publice emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății publice nr.1.301/2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.617 din 6 septembrie 2007, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

București, 31 martie 2008.
Nr. 570.


Luni, 03 octombrie 2022, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.