DECRET nr.591 din 17 decembrie 1955
pentru reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrărilor de arta plastică, achiziționarea de lucrări de arta plastică și de obiecte de muzeu
Textul actului publicat în B.Of. nr. 34/24 dec. 1955

DECRET NUMAR: 591 DIN 17/12/55 pentru reglementarea contractelor privitoare la executarea lucrarilor de arta plastica, precum si achizitionarea de lucrari de arta plastica si de obiecte de muzeu

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

APARUT IN BULETINUL OFICIAL NR. 34 DIN 24/12/55

ART. 1
Pentru executarea si achizitionarea lucrarilor de arta plastica, institutiile, intreprinderile si organizatiile economice de stat, cooperatiste si obstesti vor incheia contracte cu Fondul Plastic din Republica Populara Romana.
Fondul Plastic va executa contractele, fie prin comenzi facute direct artistilor plastici, fie prin achizitionarea de lucrari corespunzatoare contractului, in ambele cazuri cu acordul beneficiarului.

ART. 2
Lucrarile de arta plastica necesare agitatiei vizuale vor fi executate de catre intreprinderile de stat cu acest obiect de activitate si de cooperativele de arta autorizate prin ordinul Ministrului Culturii, pe baza prototipurilor realizate prin Fondul Plastic din Republica Populara Romana.

ART. 3
Proiectarea si executarea expozitiilor, precum si proiectarea si amenajarea de decoratii interioare organizate de ministere, institutii de stat, organizatii centrale cooperatiste sau obstesti se va face de I.S.
"Decorativa".
Asemenea lucrari pot fi executate in regie proprie cind valoarea lor nu depaseste 200.000 lei.

ART. 4
Pretul lucrarilor prevazute mai sus va fi stabilit pe baza tarifelor aprobate prin ordinul Ministrului Culturii.

ART. 5
Pe linga Fondul Plastic din Republica Populara Romana, I.S. "Decorativa"si cooperativele autorizate conform art. 2 din prezentul Decret, vor functiona comisii de avizare asupra valorii artistice a lucrarilor si de stabilire a preturilor definitive.
Comisiile vor fi numite de organul central tutelar respectiv, cu aprobarea Ministerului Culturii.
Pretul stabilit de comisie nu va putea depasi pretul prevazut in contract, in limita tarifelor aprobate de Ministerul Culturii.

ART. 6
Unitatile contractante vor vira Fondului Plastic din Republica Populara Romana, in contul lucrarilor, avansuri pina la 50% din pretul stabilit cu titlu provizoriu in contracte.
Fondul Plastic din Republica Populara Romana si intreprinderea "Decorativa" vor putea acorda colaboratorilor avansuri succesive pina la 50% din valoarea pretului contractat. Intreprinderea "Decorativa" va putea acorda avansuri, in aceleasi conditii, colaboratorilor angajati pentru lucrari de proiectare.
Fondul Plastic va prevedea in planul sau de casa sumele necesare platilor in numerar catre artistii plastici pentru lucrarile de arta achizitionate la comanda. Pentru aceste plati nu va fi necesara planificarea de fond de salarii pentru personalul nescriptic.

ART. 7
Pretul lucrarilor de arta plastica executate de artisti pentru edituri, ziare, reviste si alte publicatii, in baza contractelor incheiate cu aceste unitati, va fi stabilit, in cadrul tarifelor existente, de comisiile de evaluare ale acestor unitati, numite cu aprobarea Ministerului Culturii.
Pretul lucrarilor va fi platit direct artistilor plastici de catre unitatile aratate mai sus, cu obligatia pentru acestea de a retine si vira Fondului Plastic din Republica Populara Romana taxele de 2%, potrivit art. 10 din Decretul nr.294/1954.

ART. 8
Muzeele si colectiile statului au dreptul sa achizitioneze de la particulari obiecte necesare expunerii sau documentarii si vor putea plati in numerar valoarea acestor obiecte.
Evaluarea obiectelor se va face de comisii locale numite de institutia tutelara a muzeului cu avizul Ministerului Culturii.
Aprobarea sumelor ce urmeaza a se plati se va da de catre organul tutelar respectiv, pe baza evaluarilor facute de comisiile aratate in alineatul precedent.

ART. 9
Decretul nr.161 din 18 aprilie 1953, pentru reglementarea contractelor privitoare la achizitionarile si executarile lucrarilor de arta plastica, se abroga.


Miercuri, 20 iunie 2018, 16:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.