LEGE nr.50 din 9 aprilie 1997
pentru modificarea articolului 126 din Legea administratiei publice locale nr.69/1991, republicata
Textul actului publicat în M.Of. nr. 61/10 apr. 1997

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Articolul 126 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.79 din 18 aprilie 1996, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 126. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la noua organizare administrativ-teritorială a țării, sectorul agricol Ilfov va avea statut de județ, cu denumirea Județul Ilfov, având reședința în municipiul București.

(2) Serviciile publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, aferente județului Ilfov, se organizează și funcționează potrivit legii.”

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

București, 9 aprilie 1997.
Nr. 50.


Marți, 24 mai 2022, 17:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.