INTRODUCERE

Declinare de raspundere:
Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.


Consiliului Legislativ, organ consultativ de specialitate al Parlamentului, îi revine, potrivit dispozitiilor art.79 si 150 din Constitutia României si Legii sale organice, nr.73/1993, pe lânga atributii de avizare si de examinare a conformitatii actelor normative cu dispozitiile Constitutiei României, obligatia elaborarii si publicarii de repertorii legislative. Aceasta obligatie legala are ca fundament principiul existentei în România a unei singure evidente oficiale a legislatiei, care sa permita cunoasterea exacta a situatiei juridice a fiecarui act normativ, la un moment istoric dat.

Baza de date legislativa, dezvoltata pe scheletul Repertoriului Legislatiei României, care apare sub egida Consiliului Legislativ, reflecta situatia de co-existenta a doua fonduri legislative în vigoare: fondul vechi, din 1864 pâna la 22 decembrie 1989, aflat în continuu regres, si fondul legislativ creat dupa aceasta data pâna în prezent, care se afla în continua expansiune.

Baza de date contine 147572 titluri de acte (normative, individuale si internationale) începând din 1864 pâna la data de 14 decembrie 2018, distribuite astfel:

1941 acte dinainte de 22 decembrie 1989
53 acte din perioada de 22-31 decembrie 1989
1424 acte din 1990
1121 acte din 1991
1506 acte din 1992
1490 acte din 1993
1896 acte din 1994
2146 acte din 1995
3012 acte din 1996
3165 acte din 1997
2659 acte din 1998
3112 acte din 1999
3803 acte din 2000
4871 acte din 2001
5360 acte din 2002
5589 acte din 2003
7344 acte din 2004
6794 acte din 2005
7492 acte din 2006
7142 acte din 2007
7786 acte din 2008
8786 acte din 2009
7212 acte din 2010
6733 acte din 2011
6465 acte din 2012
6304 acte din 2013
6099 acte din 2014
6488 acte din 2015
6821 acte din 2016
7076 acte din 2017
5954 acte din 2018
0 acte din 2019


Marți, 22 ianuarie 2019, 17:21