INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Imobilizări corporaleImportImport/export
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Import
animale din specia bovine și porcine, certificare veterinară
L. nr.60/1974
O. nr.414/2001   (M.A.A.P.)
carne de porc
reducere taxe vamale până la 31 dec. 2001
H.G. nr.838/2001
și de pasăre și preparatele din carne de porc și de pasăre, porci vii, măsuri
H.G. nr.479/1999
cartof, tuberculi, depistare dăunători, măsuri
O.G. nr.4/1995
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
cărbune cocsificabil din R.P. Chineză în contul rambursării creditelor acordate de statul român, valorificare și decontare la intern
L. nr.168/1998
control valoare în vamă, mărfuri importate
L. nr.133/1994    [ratificare]
H.G. nr.1.114/2001
de alcool și băuturi alcoolice în vrac, sistem de supraveghere
O.G. nr.27/2000
de bunuri
desfășurare activități la Programele-cadru V și al Programului-cadru V Euratom, taxe vamale, scutiri
O.G. nr.117/1999
importate prin servicii poștale și în regim de curierat rapid de către persoanele juridice, scutiri de la plata drepturilor de import
O.U.G. nr.88/1999
scutire temporară de la plata drepturilor de import și a comisionului vamal
O.U.G. nr.4/2001
de produse alimentare, imitații, interzicere, risc, pericol pentru sănătatea sau securitatea consumatorilor
H.G. nr.187/2000
export
produse strategice, control
H.G. nr.467/1999
tranzit, aviz sanitar-veterinar, specificație taxe, republicată și modificată prin
L. nr.60/1974
furaje pentru animale, control oficial, norme sanitar-veterinare
L. nr.60/1974
O. nr.390/2001   (M.A.A.P.)
gaze naturale, scutire temporară de la plata taxelor vamale, a suprataxei vamale și a T.V.A., condiții
H.G. nr.1369/1996    [aprobare]
în contul de cooperare constituit din exporturile S.C. Unirea S.A. Cluj-Napoca
H.G. nr.717/1998
licențe
de import
H.G. nr.215/1992
O. nr.114C/2001   (M.A.E.)
prelungire termen de valabilitate a celor ce expiră la 31 decembrie 2001, condiții
O. nr.119C/2001   (M.A.E.)
listă produse, aplicare, condiții
O. nr.963/1998   (M.F.)
mărfuri
comercializare în regim duty-free, regim vamal
O.U.G. nr.208/1999
control, valoare în vamă, procedură
H.G. nr.788/2001
control vamal
L. nr.141/1997
H.G. nr.1.114/2001
medicamente, înregistrare, autorizare de către Agenția Națională a Medicamentului
O.G. nr.125/1998
operațiuni, scutire de TVA, condiții
O.U.G. nr.17/2000
produse
agricole originare din Uniunea Europeană, modificare TVA
O.U.G. nr.124/2000
din categoria nutrienților și/sau suplimente alimentare, condiții
O.U.G. nr.97/2001
O. nr.528/2001   (M.S.F.)
exceptare temporară de la plata taxelor vamale
H.G. nr.1230/1996
folosite, comercializare, condiții
H.G. nr.329/2001
O. nr.217/2001   (A.N.C.P.)
pentru care se datorează accize
O.G. nr.27/2000
H.G. nr.212/2000
strategice, regim, autorizație/permis, produse strategice, formulare tip
O.U.G. nr.158/1999
O. nr.27/1999   (A.N.C.E.S.I.A.C)
taxe vamale, reducere, condiții
H.G. nr.439/2001
regim de control, armamente, muniții și produse militare, lista
H.G. nr.844/2001
scutire
de la plata taxelor vamale a unor bunuri provenite din import
O.U.G. nr.73/2001
echipamente pentru protecția mediului
O.U.G. nr.165/2001
pentru plata drepturi de import și comision vamal, bunuri pentru Complexul Sportiv Dinamo, București
O.U.G. nr.114/2001
taxe vamale, materiale, echipament și instalații sportive al federațiilor sportive naționale și al Comitetului Olimpic Român pentru Jocurile Olimpice
O.G. nr.85/1999
tehnică militară și alte bunuri și servicii, Ministerul de Interne, finanțare, condiții
H.G. nr.597/1998
utilaje tehnologice, instalații, echipamente, aparate de măsură și control, automatizări și produse software din import, scutire taxe vamale
O. nr.228/1.437/2001   (M.D.P., M.F.P.)
valoarea în vamă, tratament dobânzi
Decizie nr.367/1998   (D.G.V.)
vegetale, produse vegetale, ș.a., procedura de notificare a interceptării unui transport sau a unui organism de carantină, nerespectare reglementări fitosanitare ale României
O.G. nr.4/1995
O. nr.29/1999   (M.A.A.)
O. nr.87/1999   (M.A.A.)


Marți, 27 septembrie 2022, 03:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.