INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
AgricultoriAgriculturăAgricultură, cooperare, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Agricultură
activități, condiții
O.G. nr.29/1997
Agenția Națională de Consultanță Agricolă, organizare și funcționare
H.G. nr.676/1998
antigrindină Program de realizare a Sistemului național de antigrindină și de finanțare a acestuia, aprobare
H.G. nr.604/1999
apicultură, stimulare, asigurare protecție familii de albine
L. nr.89/1998
cartof
cultivare, măsuri de prevenirea introducerii, diseminării și diminuării pagubelor produse de bacteria Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
O.G. nr.4/1995
O. nr.26/1999   (M.A.A.)
de sămânță, cultivare, prevenirea răspândirii și diminuarea pagubelor produse de nematozii cu chiști (Globodera spp.), măsuri
O. nr.27/1999   (M.A.A.)
râia neagră a cartofului Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc, depistare, control, măsuri
O. nr.28/1999   (M.A.A.)
codul bunelor practici agricole, conținut cadru
H.G. nr.964/2000
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor
L. nr.1/2000
H.G. nr.728/1992
H.G. nr.1.172/2001
L. nr.18/1991
consultanță pentru reformă în agricultură, finanțare
O.G. nr.61/1998
H.G. nr.138/1999
control de calitate și fitosanitar la importul/exportul semințelor și materialului săditor
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
fermieri particulari
împrumuturi, fond de garantare, constituire
H.G. nr.567/1996
program de sprijinire, condiții
O. nr.134/2000   (M.A.A.)
O. nr.97/2001   (M.A.A.P.)
fond finanțare cheltuieli lucrări agricole din sectorul vegetal și pentru creșterea animalelor, condiții
L. nr.165/1998
H.G. nr.649/1998
îngrășăminte chimice, Comisia interministerială pentru autorizarea și omologarea îngrășămintelor folosite în România, organizare și funcționare, regulament, aprobare
manual operațional pentru Schema competitivă de granturi pentru cercetări agricole
O.G. nr.63/2000    [ratificare]
O. nr.232/2001   (M.A.A.P.)
Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, coordonare, domeniu
H.G. nr.12/2001
plante și produse din plante, animale și produse animaliere, apicultură și produse apicole, principiile producției ecologice
O.U.G. nr.34/2000
H.G. nr.917/2001
porumb, produs strategic
H.G. nr.681/1994
privatizare a societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate privată a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.55/1998
produse de uz fitosanitar, fabricare, comercializare, utilizare
O.G. nr.4/1995
O. nr.6/1995   (M.A.A.)
protecția
culturilor agricole și a animalelor domestice
L. nr.103/1996
O. nr.567/1999   (M.A.P.P.M., M.A.A.)
noilor soiuri de plante
L. nr.255/1998
H.G. nr.200/2000
recensământ general agricol, efectuare
H.G. nr.920/1998
registrul agricol pentru anii 2001 -2005
H.G. nr.269/2001
semințe
certificate folosite în campania agricolă din primăvara anului 2001, utilizare sume reprezentând reducerea prețului de cumpărare, condiții
H.G. nr.297/2001
plante de cultură, lista soiurilor (hibrizilor), aprobare pentru anul 2001
L. nr.75/1995
O. nr.194/2001   (M.A.A.P.)
producere, control, calitate
L. nr.75/1995
și material săditor, import
L. nr.75/1995
H.G. nr.20/1995
O. nr.87/1999   (M.A.A.)
sistem de implementare a Programului SAPARD, condiții
O.U.G. nr.142/2000
societăți agricole și forme de asociere în agricultură, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.36/1991
societăți comerciale
de transporturi auto pentru agricultură și alimentație -Agrotransport S.A., constituire
H.G. nr.13/1991
pentru mecanizarea agriculturii și prestări de servicii în domeniul mecanizării agriculturii (AGROMEC), înființare
H.G. nr.192/1991
soiuri de plante agricole (hibrizi), testare, înregistrare
L. nr.75/1995
O. nr.53/1994   (M.A.A.)
O. nr.7/2000   (M.A.A.)
specialiști din mediul rural care lucrează în agricultură, terenuri agricole, atribuire și folosință sau în proprietate, condiții
L. nr.1/2000
suprafețe infectate cu păduchele de San Jose, combatere, prevenire
O.G. nr.4/1995
O. nr.81/2000   (M.A.A.)
terenuri agricole, scoatere din producția agricolă, amplasare obiective de investiții, condiții
L. nr.18/1991
O. nr.326/2001   (M.A.A.P.)
O. nr.5.120/441/2001   (M.A.P., M.A.A.P.)
unități cu și fără personalitate juridică, subordonate direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație și direcțiilor sanitar-veterinare județene, salarizare personal
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2000


Marți, 27 septembrie 2022, 06:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.