INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Locația gestiuniiLocuințăLocuințe, domeniu, cooperare internațională
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Locuință
acordare de credite și subvenții de la bugetul de stat pentru construire, condiții
L. nr.50/1991
O.G. nr.19/1994
afectată de inundații și/sau alunecări de teren, strămutări
H.G. nr.525/1996
O. nr.91/1991   (M.L.P.A.T.)
Agenția Națională pentru Locuințe (A.N.L.)
L. nr.152/1998
H.G. nr.3/2001
H.G. nr.620/2001
H.G. nr.962/2001
amplasare
H.G. nr.525/1996
O. nr.536/1997   (M.S.)
asociația de proprietari, înregistrare la organul financiar local
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
Autoritatea pentru urmarirea aplicarii unitare a Legii nr. 10/2001, înfiintare, organizare, functionare
H.G. nr.950/2001
autorizație de construcție, locuințe
L. nr.50/1991
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
avizare lucrări, condiții
H.G. nr.906/2001
O. nr.1.589/2001   (M.L.P.T.L.)
blocuri aflate în diverse stadii de execuție, inventariere, clauze speciale în contracte de execuție
L. nr.114/1996
O.G. nr.19/1994
H.G. nr.391/1993
H.G. nr.1.275/2000
certificat de urbanism, eliberare
L. nr.50/1991
cheltuieli de întreținere, stabilire plată
H.G. nr.1.275/2000
chiriasi care au cumparat locuinte, vânzare fostilor proprietari prin derogare de la art.9 alin.(1)-(4) din L. nr. 112/1995
L. nr.10/2001
Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe, înființare, organizare și funcționare
H.G. nr.906/2001
construire
atrase de la populație
H.G. nr.87/1991
de către Agenția Națională pentru Locuințe, regim juridic
L. nr.152/1998
L. nr.190/1999
O.U.G. nr.148/1999
O.U.G. nr.17/2000
H.G. nr.962/2001
O. nr.2487/1996   (M.F.)
O. nr.1169/1997   (M.F.)
din fondurile statului și/sau ale unităților economice, vânzare, excepții
L. nr.85/1992
extindere, reabilitare, aplicarea cotei zero de TVA
O.U.G. nr.17/2000
O. nr.1.026/2000   (M.F.)
în regie, măsuri
H.G. nr.1342/1990
înainte de anul 1940, Program de acțiuni pentru reducerea riscului seismic
H.G. nr.579/1998
obținute din vânzarea locuințelor către populație
H.G. nr.86/1991
pentru tineret, finanțare, asigurare, condiții
O.U.G. nr.195/2001
prin utilizarea sumelor
contract de
construire cu credit, model
H.G. nr.1.275/2000
împrumut, creditare C.E.C., condiții
L. nr.67/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.707/1992
închiriere, prelungire, condiții
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000
vânzare-cumpărare cu plata în rate, model
H.G. nr.1.275/2000
date referitoare la situația imobilelor cu destinație de locuință, trecute în proprietatea statului, solicitare, condiții
H.G. nr.267/1998
de intervenție, regim juridic
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
de necesitate, construire, credite externe, contractare și garantare
L. nr.114/1996
H.G. nr.112/1999
H.G. nr.1.275/2000
de protocol și reședințe oficiale, imobile, criterii de stabilire
L. nr.114/1996
H.G. nr.940/1996
H.G. nr.561/1999
de serviciu
folosire de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
O.U.G. nr.104/2001
necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituții publice, stabilire măsuri pentru asigurare temporară
O.U.G. nr.80/2001
păstrare pe perioada ajutorului de șomaj sau alocației de sprijin, condiții
L. nr.1/1991
pentru magistrați
L. nr.50/1996
regim juridic
L. nr.114/1996
O.U.G. nr.80/2001
H.G. nr.1.275/2000
depozit la C.E.C., constituire în vederea creditării construcțiilor de locuințe
L. nr.67/1992
H.G. nr.707/1992
detalierea listei sinteze pe amplasamente și obiective de investiții finanțate din bugetul MLPTL
H.G. nr.903/2001
din fondul de stat, chirii, tarif de bază, stabilire pentru marii mutilați, răniți și urmașii eroilor revoluției din decembrie 1989
L. nr.42/1990
executare silită, rate scadente, evacuare,
L. nr.85/1992
fond special, constituire și utilizare, sume din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului
L. nr.79/1992
investiții construcții, stimulare
O.G. nr.19/1994
ipotecă, credite bancare, reducere risc seismic, condiții
O.G. nr.20/1994
în mediul rural, pentru personal didactic
L. nr.128/1997
încalzire, ajutor, acordare, conditii
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001
neterminate, finalizare, măsuri
H.G. nr.678/1999
pentru
M.Ap.N., M.I. și S.R.I. realizare, administrare și repartizare
H.G. nr.521/1992
H.G. nr.235/1998
S.P.P. și Direcția Generală a Penitenciarelor, realizare, administrare și repartizare
H.G. nr.34/1993
H.G. nr.678/1999
prețuri de vânzare către populație ale locuințelor construite din fondurile statului
L. nr.85/1992
H.G. nr.608/1990
D.-L. nr.61/1990
priorități și facilități pentru anumite categorii de persoane, persoane cu handicap
L. nr.50/1991
O.G. nr.19/1994
O.U.G. nr.102/1999
recensamânt în anul 2002, organizare si desfasurare, conditii
O.G. nr.9/1992
H.G. nr.504/2001
H.G. nr.680/2001
regim juridic
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
scutire de impozit pe profitul investit
L. nr.114/1996
situația terenurilor destinate construcțiilor de locuințe
sociale
atribuțiile M.L.P.T.L.
H.G. nr.3/2001
construire, conditii
O.U.G. nr.110/2001    [ratificare]
contract cadru de închiriere, model
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
criterii de repartizare, aprobare de consiliul local
L. nr.215/2001
rurale, asigurare, credite, garantare
O.G. nr.28/2000
H.G. nr.687/1997
și de necesitate, contractare și garantare credite externe
H.G. nr.112/1999
victime ale traficului de persoane, protecție, condiții
L. nr.678/2001
subînchirierea locuințelor, acord prealabil
L. nr.114/1996
subvenție în sume fixe de la bugetul de stat pentru construirea de locuințe
L. nr.114/1996
H.G. nr.1.275/2000
subvenții în anul 2001 de la bugetul de stat, cuantum, acordare categoriilor de persoane prevăzute la art.7 din L. nr. 114/1996, aprobare norme
H.G. nr.963/2001
terenuri
concesionate de consiliile locale persoanelor fizice/juridice pentru construire, taxe de concesiune
L. nr.114/1996
pentru construcții, condiții
L. nr.50/1991
trecute în proprietatea statului în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, reglementarea situației juridice
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.950/2001
vânzare către terț, ofertă drept de preemțiune, subrogare chiriaș în dreptul cumpărătorului, condiții
O.U.G. nr.40/1999
vânzare locuințe, evaluare, norme tehnice
H.G. nr.658/1992
vânzări către populație, condiții, prețuri
L. nr.85/1992
L. nr.114/1996
H.G. nr.562/1991
D.-L. nr.61/1990


Luni, 19 aprilie 2021, 03:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.