INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
MagazineMagistrațiMagistrați-asistenți
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Magistrați
acordare drepturi celor înlăturați din justiție pe considerente politice în perioada 1945 -1952
L. nr.51/1993
acte și servicii supuse taxei judiciare de timbru și timbrului judiciar, obligații, răspunderi
L. nr.146/1997
O.G. nr.32/1995
asigurare protecție, condiții
L. nr.92/1992
H.G. nr.593/1993
avere, declarare
L. nr.115/1996
coeficient de ierarhizare a salariilor de bază
L. nr.50/1996
concedii
L. nr.92/1992
Consiliul Superior al Magistraturii
Constituția României
regulament de funcționare
L. nr.92/1992
Corpul magistraților, numire, avansare, drepturi, răspundere disciplinară
L. nr.92/1992
incompatibilitate cu calitatea de membru al unui partid politic
Constituția României
L. nr.92/1992
L. nr.27/1996
instanțe militare, militari, drepturi și îndatoriri
L. nr.92/1992
L. nr.54/1993
Institutul Național al Magistraturii
L. nr.92/1992
pensionare, indemnizație, acordare, condiții
L. nr.92/1992
percheziții ordonate în formele prevăzute de lege
Constituția României
reduceri și gratuități pentru transportul intern, condiții
H.G. nr.269/1998
regim juridic
L. nr.92/1992
salarizare
L. nr.50/1996
L. nr.56/1996
O.U.G. nr.134/1999
stagiari, pregătire, examen de capacitate, regulament
L. nr.92/1992
O. nr.1.227/C/2001   (M.J.)
și alte categorii de personal din organele autorității judecătorești, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.134/1999
și asimilați, precum și personal auxiliar de specialitate și membrii de familie a acestora, acordare în mod gratuit a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor, condiții
L. nr.145/1997
H.G. nr.409/1998
ținută vestimentară, stabilire
H.G. nr.725/1993
vechime în magistratură, asimilare, categorii de juriști
L. nr.92/1992


Duminică, 14 august 2022, 07:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.