INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Moțiune de cenzurăMuncăMuncă, reglementări internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Muncă
activitate desfășurată de funcționari publici, condiții
L. nr.188/1999
angajare directori generali ai instituțiilor publice de cultură subordonate M.C.C.
O.G. nr.9/1996
O. nr.2.129/2001   (M.C.C.)
angajare, transferare și detașare medici, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare, condiții
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)
atribuțiile Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
H.G. nr.4/2001
Codul muncii
L. nr.10/1972
comisii de disciplină, organizare și funcționare în cadrul autorităților și instituțiilor publice
H.G. nr.1.083/2001
comisii paritare, organizare, funcționare, rol, atribuții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.086/2001
Comitetul de securitate și sănătate în muncă, organizare, funcționare
O. nr.187/1998   (M.M.P.S.)
conflict colectiv de muncă, soluționare, condiții
L. nr.109/1997
L. nr.168/1999
Consiliul Economic și Social, organizare, funcționare, atribuții
L. nr.109/1997
contract colectiv de muncă, regim juridic
L. nr.130/1996
contract individual de muncă, unități bugetare, drepturi salariale
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993
contract-cadru, de performanțe, anexă la contractul individual de muncă ale conducătorului unității de gospodărie comunală
O.U.G. nr.79/2001
O. nr.502/2001   (M.A.P.)
dreptul la muncă nu poate fi limitat, alegerea profesiei și a locului de muncă, drepturi, obligații
Constituția României
drepturi salariale și alte drepturi personal militar și civil din instituții publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
L. nr.138/1999
durata timpului de muncă
aprobarea depășirii plafonului de către ministrul justiției
L. nr.50/1996
ore suplimentare
pentru personalul din transporturi care lucrează în tură sau turnus
D.-L. nr.26/1990
pentru personalul operativ de dirijare și control al traficului aerian civil
D.-L. nr.125/1990
săptămâna de lucru de 5 zile în unitățile de stat
D.-L. nr.95/1990
sub 8 ore pe zi, condiții deosebite-vătămătoare, grele, periculoase
L. nr.31/1991
examen medical
L. nr.90/1996
H.G. nr.261/2001
O. nr.352/2001   (M.M.S.S.)
O. nr.615/2001   (M.S.F.)
O. nr.761/2001   (M.S.F.)
formare profesională a adulților, condiții
O.G. nr.129/2000
forțată, interzicere
Constituția României
funcționar public
evaluare performante profesionale individuale, calificative, contestare, metodologie, aprobare
H.G. nr.1.084/2001
fisa postului, model
H.G. nr.1.084/2001
Inspecția Muncii, înființare, organizare, atribuții
L. nr.108/1999
H.G. nr.767/1999
în condiții grele, protecție socială
Constituția României
în străinătate, sume în valută provenite din salarii, donații, cadouri, în evidența societăților comerciale de turism, restituire deponenți
O.G. nr.91/1998
încadrare
a absolvenților instituțiilor de învățământ, stimulare angajatori
O.U.G. nr.35/1997
contract de muncă, convenții civile, de prestări servicii, condiții
L. nr.130/1999
H.G. nr.935/1999
O. nr.747/1999   (M.M.P.S.)
convenții civile de prestări de servicii pentru încasarea creanțelor bugetare
O. nr.594/1997   (M.F.)
persoane cu handicap, condiții
O.U.G. nr.102/1999
la bordul navelor maritime, asigurare condiții
O.G. nr.38/2000
O. nr.1.414/2001   (M.L.P.T.L.)
la bordul navelor maritime sub pavilion străin care utilizează porturi românești sau navighează în apele naționale, controlul statului
O.G. nr.38/2000
locuri de muncă cu condiții deosebite, condiții speciale, specifice pentru cadre militare în activitate, stabilire
H.G. nr.1.294/2001
locuri de muncă cu condiții deosebite, evidența
Constituția României
locuri de muncă în condiții speciale, stabilire, criterii, metodologie
L. nr.19/2000
H.G. nr.261/2001
O. nr.352/2001   (M.M.S.S.)
locuri de muncă, zonele I și II de expunere la radiații, stabilire, criterii de încadrare, condiții
H.G. nr.583/2001
membrii și angajați CNSAS, răspunderi disciplinare
H.P. nr.17/2000
negocieri colective, greve, Comisia de arbitraj a conflictelor de interese, procedura de lucru, soluționare, condiții
L. nr.168/1999
O. nr.198/358/2000   (M.M.P.S., M.J.)
permis de muncă, condiții
L. nr.203/1999
persoane apte de muncă cărora li se acordă ajutor social, efectuare, condiții
L. nr.416/2001
personal
contractual, reluare activitate, condiții
O.U.G. nr.187/2001
navigant la companii de navigații în regim special
O.G. nr.116/1998
prescripții minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă
L. nr.90/1996
O. nr.599/1998   (M.M.P.S.)
program de lucru în perioadele cu temperaturi extreme, protecție
O.U.G. nr.99/2000
program de restructurare a întreprinderilor și de reconversie profesională (RICOP), condiții
H.G. nr.978/1999
protecție cetățeni români care lucrează în străinătate
L. nr.156/2000
H.G. nr.384/2001
recuperare, concedii medicale cu reducerea timpului de munca, certificat, eliberare
L. nr.19/2000
resurse de muncă, calificare, recalificare, protecție socială
L. nr.1/1991
supendare din funcție, condiții
L. nr.215/2001
vechime necesară pentru ocupare funcții publice, condiție de participare la concurs
H.G. nr.1.087/2001
vechime neîntreruptă în aceeași specialitate pentru unele categorii de persoane, modificarea L. nr. 1/1970 prin
D.-L. nr.130/1990
vechimea în specialiatate în domeniul culturii și artei
D.-L. nr.58/1990
vezi:  securitate sociala si protectie a muncii
ziua de muncă, în medie de cel mult 8 ore
Constituția României


Vineri, 07 octombrie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.