INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Ocupații C.O.R.Oferta publicăOficii cinegetice
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Oferta publică
achiziții de lucrări, documentație standard
O.U.G. nr.60/2001
O. nr.1.014/874/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
achiziții publice, elaborare, prezentare și evaluare, condiții
O.U.G. nr.60/2001
H.G. nr.461/2001
O. nr.1.012/2001   (M.F.P.)
O. nr.1.013/873/2001   (M.F.P., M.L.P.T.L.)
Comisia Națională de Valori Mobiliare și burse de valori, intermediere
L. nr.52/1994
concurs pentru licențe de concesiune pentru exploatare, condiții
O. nr.142/1998   (A.N.R.M.)
O. nr.141/1998   (A.N.R.M.)
de cumpărare de valori mobiliare, Regulament nr. 16/1996
O. nr.33/1996   (C.N.V.M.)
de valori mobiliare, regulament
H.G. nr.788/1993
de vânzare de valori mobiliare, Regulament nr. 6/1996
O. nr.3/1996   (C.N.V.M.)
obligațiuni, condiții
L. nr.31/1990
plasament privat, valori mobiliare, autorizație C.N.V.M., eliberare duplicat, taxe
L. nr.52/1994
O. nr.22/1997   (C.N.V.M.)
privatizare societăți comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
tranzacții nebursiere cu valori mobiliare
O.G. nr.18/1993
vânzare de acțiuni și părți sociale, grile de punctaj
H.G. nr.450/1999
vânzare/cumpărare active ale societăților comerciale
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999


Joi, 09 decembrie 2021, 12:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.