INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Persoane cu funcții de conducerePersoane cu handicapPersoane deportate
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Persoane cu handicap
acționari la societăți comerciale agricole, drepturi
L. nr.46/1992
ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale
O.G. nr.16/1997
H.G. nr.165/2001
ajutor special lunar, condiții
O.U.G. nr.102/1999
alocație de stat, cuantum
L. nr.61/1993
L. nr.119/1997
H.G. nr.443/1997
angajare, absolvenți ai instituțiilor de învățământ
O.U.G. nr.35/1997
H.G. nr.456/1997
asigurări sociale de sănătate, regim
L. nr.145/1997
H.G. nr.165/2001
O. nr.269/79/2001   (C.N.A.S., C.Med.)
asistent personal
H.G. nr.427/2001
comisii pentru protecția copilului
O.U.G. nr.123/2001
decontarea cheltuielilor suportate pentru achiziționarea de medicamente
O. nr.67/2000   (S.S.H.)
expertiză medicală, certificate, eliberare, contestații, condiții
O.U.G. nr.102/1999
femei asigurate, concediu pentru sarcină, acordare, condiții
L. nr.19/2000
finanțare activitate de protecție
O.U.G. nr.26/1997
H.G. nr.457/2000
gradul II de invaliditate, reduceri impozit pe venit
O.G. nr.73/1999
încadrare în muncă
O.U.G. nr.102/1999
nevăzători și ajutoare speciale, acordare
O.U.G. nr.102/1999
pensii sociale, condiții
O.U.G. nr.102/1999
persoană asistată, cost mediu lunar, contribuție de întreținere în instituții de protecție specială, cuantum, stabilire, condiții
H.G. nr.532/1999
O. nr.152/1999   (S.S.H.)
produse și servicii, realizare în cămine-atelier, valorificare, drepturi, condiții
H.G. nr.109/1999
proprietar al unui singur autovehicul, scutire taxe
L. nr.118/1996
O. nr.313/1997   (M.Tr.)
protecție
Constituția României
protecție, finanțare, proiecte, selecție
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.696/2001
protecție specială, instituții de interes public, înființare, subordonare
H.G. nr.22/2001
spor de nevăzător, abonament la curent electric, decontare
O. nr.122/2000   (S.S.P.H.)
vârste reduse de pensionare în sistemul public de pensii și asigurări sociale, condiții
L. nr.19/2000
vezi:  protecție socială, indexări


Luni, 08 august 2022, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.