INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Prim-ministruPrivatizarePrivatizare, colaborare, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Privatizare
aprobarea strategiei de privatizare a S.C. Banc Post S.A., măsuri
O.U.G. nr.33/1999
H.G. nr.435/1998
H.G. nr.230/1999
Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, înființare, organizare, funcționare
O.U.G. nr.296/2000
H.G. nr.678/2001
aviz de mediu, conținut
L. nr.137/1995
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
O. nr.709/1999   (M.A.P.P.M.)
Banca Comercială Română, comisie, strategie
H.G. nr.326/2001
H.G. nr.1.017/2001
bănci
L. nr.83/1997
bănci cu capital majoritar de stat, creanțe bancare neperformante
O.U.G. nr.51/1998
capacități de producție aferente unor activități conexe ale Regiei Naționale a Pădurilor, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.109/1999   (M.A.P.P.M.)
concedieri colective, protecție socială
O.U.G. nr.98/1999
cu titlu gratuit, finalizare, condiții
O.U.G. nr.54/1998
cupon nominativ de privatizare, stabilirea valorii unice de schimb
H.G. nr.453/1995
de către autoritatea administrației publice, condiții
O.U.G. nr.72/1997
documentații pentru soc. comerciale, criterii de preselecție, efectuare de Agenția Domeniilor Statului
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
O. nr.294/2001   (M.A.A.P.)
facilități la plata prețului acțiunilor, la plata unor obligații bugetare, acordare S.C. Petromidia S.A.
O.U.G. nr.64/1998
Fondurile Proprietății Private, transformare în societăți de investiții
L. nr.133/1996
industrie, înființare, organizare, funcționare Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
O.U.G. nr.88/2001
H.G. nr.869/2001
instituție publică implicată (minister de resort, autoritate a administrației publice locale), atribuții
L. nr.99/1999
măsuri de protecție socială, condiții
O.U.G. nr.98/1999
H.G. nr.624/1999
M.C.T.I., accelerare și finalizare proces de privatizare a S.N. de Telecomunicații "Romtelecom "S.A.
O.U.G. nr.5/2001
Oficiul Participațiilor Statului și Participării în Industrie, organizare și funcționare
O.U.G. nr.88/2001
H.G. nr.869/2001
onorariul agenților de privatizare
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
reformă economică, măsuri
H.G. nr.28/1991
regim juridic
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
sector energetic
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.63/1998
servicii de consultanță, evaluare societăți comerciale
Societatea Comercială "Alro "-S.A.Slatina
H.G. nr.1.133/2001
Societatea Comercială Combinatul Siderurgic "Sidex "-S.A. Galați, măsuri
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.119/2001
H.G. nr.1.032/2000
H.G. nr.1.100/2001
Societatea Comercială "Sidermet "-S.A. Călan, strategie
H.G. nr.1.237/2001
Societatea Comercială "Șantierul Naval " -S.A. Constanța din cadrul PSAL, strategie, aprobare
H.G. nr.532/2001
Societatea Națională de Transport Feroviar Marfă -CFR Marfă, stat, pachet majoritar, acțiuni nominative, valoare, măsuri
H.G. nr.582/1998
societăți bancare
L. nr.83/1997
H.G. nr.458/1997
societăți comerciale, regii autonome
O.U.G. nr.88/1997
aprobare mandat FPS privind încheierea contractului de vânzare-cumpărare
H.G. nr.985/1998
ce dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
din domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor la care statul deține acțiuni, strategie, clauze în contractul de vânzare-cumpărare
H.G. nr.938/2001
din turism, stat acționar, strategie, condiții
O.U.G. nr.88/1997
O.U.G. nr.7/2001
O.U.G. nr.52/2001
H.G. nr.436/2001
H.G. nr.441/2001
finalizare proces de privatizare, condiții
O.U.G. nr.64/1998
H.G. nr.1.391/2000
în cadrul proiectului finanțat de PIBL, măsuri organizatorice
O.G. nr.40/1999    [ratificare]
în domeniul lucrărilor publice, transporturilor și locuinței desemnare MLPTL ca instituție publică, implicații
O.U.G. nr.299/2000
Petromidia S.A. Constanța
vânzare active în sistem leasing imobiliar, raport de evaluare, stabilire preț ofertă
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
H.G. nr.450/1999
strategia de restructurare/privatizare/lichidare pentru
S.C. " Fortus "-S.A. Iași šH.G. nr. 1.113/2000
S.C. "Alro "-S.A. și "Alprom "-S.A. Slatina šH.G. nr. 1.133/2001
S.C. "Antibiotice "-S.A. Iași šH.G. nr. 794/2000
S.C. "Argeșana "-S.A. Pitești šH.G. nr. 796/2000
S.C. "Aro "-S.A. Câmpulung šH.G. nr. 1.116/2000
S.C. "Bicapa "-S.A. Târnăveni šH.G. nr. 1.130/2000
S.C. "Biosim "-S.A. Calafat šH.G. nr. 1.123/2000
S.C. "Carom "-S.A. Onești šH.G. nr. 1.107/2000
S.C. "Clujana "-S.A., Cluj-Napoca šH.G. nr. 798/2000
S.C. "Colorom "-S.A. Codlea šH.G. nr. 1.134/2000
S.C. "Combinatul de Utilaj "-S.A. Cluj-Napoca šH.G. nr. 795/2000
S.C. "Corapet "-S.A. Corabia šH.G. nr. 793/2000
S.C. "Cord "-S.A. Buzău šH.G. nr. 1.132/2000
S.C. "Cost "-S.A. Târgoviște šH.G. nr. 1111/2000
S.C. "Electronica "-S.A. București (din cadrul PSAL) šH.G. nr. 1.268/2000
S.C. "Electroputere "-S.A. Craiova šH.G. nr. 800/2000
S.C. "Electroturris "-S.A., Turnu-MăgurelešH.G. nr. 1.122/2000
S.C. "Elsid "-S.A. Titu šH.G. nr. 792/2000
S.C. "Exfor "-S.A. București šH.G. nr. 1.115/2000
S.C. "Fabrica de Scule Râșnov "-S.A. šH.G. nr. 1.125/2000
S.C. "Griro "-S.A. București šH.G. nr. 803/2000
S.C. "Hidromecanica "-S.A. Brașov šH.G. nr. 804/2000
S.C. "Industria Sârmei "-S.A. šH.G. nr. 1.103/2000
S.C. Întreprinderea de Utilaj Greu -S.A. Craiova šH.G. nr. 789/2000
S.C. "Lugomet "-S.A. Lugoj šH.G. nr. 1.127/2000
S.C. "Mecanex "-S.A. Botoșani šH.G. nr. 1.131/2000
S.C. "Mecanica "-S.A. MârșašH.G. nr. 1.118/2000
S.C. "Mecanica "-S.A. Negrești OașšH.G. nr. 1.102/2000
S.C. "Moldosin "-S.A. Vaslui šH.G. nr. 805/2000
S.C. "Nicolina "-S.A. Iași šH.G. nr. 799/2000
S.C. "Nitramonia "-S.A. Făgăraș šH.G. nr. 1.108/2000
S.C. "Optica "-S.A. Timișoara šH.G. nr. 1.110/2000
S.C. "Petroutilaj "-S.A. Câmpina šH.G. nr. 1.114/2000
S.C. "Real "-S.A. Pleașa šH.G. nr. 1.104/2000
S.C. "Rocar "-S.A. București šH.G. nr. 1.117/2000
S.C. "Rofep "-S.A. Urziceni šH.G. nr. 1.133/2000
S.C. "Romtensid "-S.A. Timișoara šH.G. nr. 1.106/2000
S.C. "Romvag "-S.A. Caracal šH.G. nr. 801/2000
S.C. "Rotec "-S.A. Buzău šH.G. nr. 1.124/2000
S.C. "Rulmentul "-S.A. Brașov šH.G. nr. 797/2000
S.C. "Sidermet "-S.A. Călan šH.G. nr. 1.237/2001
S.C. "Siderurgica "-S.A. Hunedoara (Program PSAL) šH.G. nr. 1.324/2000
S.C. "Sinter Ref "-S.A. Azuga šH.G. nr. 1.109/2000
S.C. "Tehnofrig "-S.A. Cluj-NapocašH.G. nr. 791/2000
S.C. "Terom "-S.A. IașišH.G. nr. 1.128/2000
S.C. "Timpuri Noi "-S.A. București šH.G. nr. 1.120/2000
S.C. "URBIS Armături Sanitare " -S.A. București šH.G. nr. 802/2000
S.C. "Uzina Constructoare de Mașini Reșița " šH.G. nr. 1.119/2000
S.C. Uzinele Sodice Govora -S.A. Râmnicu-Vâlcea šH.G. nr. 1.105/2000
S.C. "Uztel "-S.A. Ploiești šH.G. nr. 1.121/2000
S.C. "Uzuc "-S.A. Ploiești šH.G. nr. 1.129/2000
S.C. "Viromet "-S.A. Victoria šH.G. nr. 1.126/2000
S.C. "Vulcan "-S.A. București šH.G. nr. 1.112/2000
transferul registrelor acționarilor societăților comerciale în două registre independente
O. nr.1/1999   (C.N.V.M.)
tratative vânzare pachete de acțiuni la societățile comerciale, participare
O.G. nr.11/1996
O.U.G. nr.88/1997
O. nr.2.113/1998   (M.F.)
unități sanitare, etape, priorități, condiții
H.G. nr.717/2001
vânzare de acțiuni emise de societățile comerciale, anunț publicitar, condiții
O. nr.133/1998   (M.P.)


Duminică, 02 octombrie 2022, 22:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.