INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Asigurări sociale de sănătateAsigurări sociale de statAsigurări sociale, relații internaționale
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Asigurări sociale de stat
buget
pe anul 2001
L. nr.191/2001
pe anul 2002
L. nr.744/2001
cheltuieli de personal, stabilirea structurii raportărilor, monitorizare
O.U.G. nr.24/2001
O. nr.733/2001   (M.F.P.)
contract de asigurări în sistemul public de pensii, drepturi de asigurări sociale de stat
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
contribuție
cuantum, termen de plată
L. nr.19/2000
H.G. nr.1.010/2001
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
individuală, pensie suplimentară, asigurați, cuantum
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
L. nr.19/2000
reflectare în contabilitate a unor operațiuni
H.G. nr.704/1993
O. nr.314/1999   (M.F.)
control
O.U.G. nr.96/2001
creanțe bugetare, executare
O.G. nr.11/1996
H.G. nr.1.010/2001
dispozitive medicale, ajutoare pentru procurare
O.G. nr.16/1997
O. nr.8/2001   (C.N.A.S.)
indemnizații
concedii medicale pentru îngrijirea copilului bolnav până la 2 ani
L. nr.19/2000
H.G. nr.523/2001
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
de asigurări sociale de stat, calculare
L. nr.19/2000
pentru concedii medicale, accidente survenite în timpul deplasării la și de la locul de muncă, cuantum
L. nr.19/2000
pentru incapacitate de muncă determinată de boală sau accident, cuantum
L. nr.19/2000
pentru incapacitate provocată de boală profesională sau celelalte boli infecto-contagioase, cuantum
L. nr.19/2000
integrare în sistemul asigurărilor sociale de stat a pensiilor a
artiștilor plastici
L. nr.19/2000
cineaștilor
L. nr.19/2000
compozitorilor și muzicologilor
L. nr.19/2000
cooperației meșteșugărești
L. nr.19/2000
cultului armeano-gregorian, creștini de rit vechi și musulman
L. nr.19/2000
cultului mozaic
L. nr.19/2000
personalului bisericii române ortodoxe
L. nr.19/2000
personalului Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică
L. nr.19/2000
scriitorilor
L. nr.19/2000
listă, urgențe medico-chirurgicale, boli infecto-contagioase din grupa A, pentru care asigurații beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă fără condiții de stagiu
H.G. nr.1.186/2000
pensii, protecție socială, măsuri
H.G. nr.44/2000
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.1.169/2001
H.G. nr.523/2001
L. nr.191/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.825/2000
pensii și alte drepturi de asigurări sociale ale avocaților
O.U.G. nr.221/2000
perioade necontributive asimilate stagiului de cotizare, condiții
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
plătitori de drepturi de asigurări sociale de stat
L. nr.19/2000
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)
regim juridic
L. nr.19/2000


Duminică, 27 noiembrie 2022, 07:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.