INDEXUL ALFABETIC
    A | B | C | D | E | F | G | H | I | Î | J | L | M | N | O | P | R | S | Ș | T | Ț | U | V | W | Z
Vânzare internațională de mărfuri, reglementări internaționaleVânzare/cumpărareVârstă
Cuvinte cheie în indexul alfabetic:

Vânzare/cumpărare
achiziții, externe, vânzare, acțiuni, condiții
O.U.G. nr.88/1997
bunuri aparținând domeniului privat al consiliului local
L. nr.215/2001
comercializarea produselor și serviciilor de piață, practici comerciale
O.G. nr.99/2000
condiționale, destinate să garanteze îndeplinirea unei obligații cu un bun, garanții reale mobiliare, regim juridic
L. nr.99/1999
de acțiuni și părți sociale ale societăților comerciale care se privatizează, condiții
O.U.G. nr.88/1997
H.G. nr.450/1999
produse
culese din fauna și flora spontană, impunere venit
O.G. nr.73/1999
din producție proprie, creștere animale, păsări și din domeniul silviculturii, sericiculturii, apiculturii, impunere venit
O.G. nr.73/1999
spații comerciale construite din fondurile statului inclusiv terenul, aflate în administrarea consiliilor locale și a regiilor autonome de interes local
H.G. nr.389/1996
sume rezultate din vânzarea cu plata în rate a acțiunilor emise de societățile comerciale la care statul este acționar, devenite scadente, prelevare la bugetul statului
O.U.G. nr.88/1997
terenuri din
administrarea unor societăți comerciale care se privatizează
O.U.G. nr.88/1997
domeniul privat al statului, condiții
L. nr.18/1991
fondul forestier, proprietate privată, regim juridic
O.G. nr.96/1998
vezi:  comerț, locuințe


Sâmbătă, 13 august 2022, 02:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.